PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The influence of nozzle configuration on the vertical distribution of spray

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wpływ konfiguracji rozpylaczy w opryskiwaczach sadowniczych na pionowy rozkład cieczy użytkowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to determine the effect of the selected operating parameters of the two types of orchard sprayers on vertical distribution (expressed as spray percentage share in 50-cm segments) and quantitative changes in vertical distribution of spray measured on a vertical separator of drops. The study included measurements of vertical distribution of spray for two different settings of nozzles, two types of nozzles and two fan rotational speeds. Vertical distribution of spray depended significantly on the spray emission system, the configuration and the type of nozzles and in the slightest degree on the fan rotational speed. The smallest share of liquid fell on the edge segments (≤ 5.22%) and the largest on the middle ones – 29.33%. The change in the configuration of nozzles significantly affected the change in the spray vertical distribution (by the spray displacement between the 50-cm segments). The greatest changes in vertical distribution of spray – as affected by the nozzle configuration change – was observed for the sprayer with the horizontal spray emission with a maximum change in one segment of 14.0% (an average of 7 segments: 5.38%).
PL
Celem pracy było określenie wpływu wybranych parametrów roboczych dwóch typów opryskiwaczy sadowniczych na pionowy rozkład i ilościowe zmiany rozkładu pionowego cieczy - wyrażanego jako procentowy udział cieczy w 50-centymetrowych segmentach. Pomiary prowadzono na pionowym separatorze kropel. Zakres pracy obejmował pomiary rozkładu pionowego cieczy dla dwóch różnych sposobów ustawienia rozpylaczy, dwóch typów rozpylaczy i dwóch prędkości obrotowych wentylatora. Pionowy rozkład cieczy zależał istotnie od zastosowanego systemu emisji cieczy, konfiguracji rozpylaczy i typu rozpylaczy, a w najmniejszym stopniu od prędkości obrotowej wentylatorów opryskiwaczy. Najmniejszy udział cieczy przypadał na dwa skrajne segmenty (≤5,22%), a największy na segmenty środkowe - 29,33%. Zmiana konfiguracji rozpylaczy istotnie wpływała na zmiany pionowego rozkładu cieczy poprzez przemieszczenie cieczy między pionowymi 50-centymetrowymi segmentami. Największe zmiany pionowego rozkładu cieczy w wyniku zmiany konfiguracji rozpylaczy obserwowano dla opryskiwacza o poziomej emisji cieczy - średnio: 5,38%, maksymalnie w jednym segmencie: 14,0%.
Rocznik
Strony
71--80
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Research Institute of Horticulture, Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
 • Research Institute of Horticulture, Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
 • Research Institute of Horticulture, Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
 • Research Institute of Horticulture, Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
Bibliografia
 • Balsari, P.; Gioelli, F.; Tamagnone, M. (2007). A new vertical patternator for the determination of vertical spray pattern. Second European Workshop on Standardized Procedure for the Inspection of Sprayers - SPISE 2 -, Straelen, April 10-12, 2007. Mitt. Biol. Bundesanst. Land- Forstwirtsch, 412, 106-110.
 • Balsari, P.; Oggero, G.; Ghigo, D.; Liberatori, S.; Limongelli, R. (2007). The ENAMA Working group for the national coordination of inspection activity in Italy. Second European Workshop on Standardized Procedure for the Inspection of Sprayers - SPISE 2-, Straelen, April 10-12, 2007. Mitt. Biol. Bundesanst. Land- Forstwirtsch, 412, 100-105.
 • Biocca, M.; Mattera, E.; Imperi, G. (2005). A new vertical patternator to evaluate the distribution quality of vineyard and orchard sprayers. Information and Technology for Sustainable Fruit and Vegetable Production FRUTIC 05, 12-16 September 2005, Montpellier France. 653-660. Pozyskano z: http://www.symposcience.net/exl-doc/colloque/ART-00001733.pdf.
 • Byers, R.E.; Lyons, Jr., C.G.; Yoder, K.S.; Horsburgh, R.L. (1984). Effects of apple tree size and canopy density on spray chemical deposit. HortScience, 19, 93-94.
 • Farooq, M.; Landers, A.J. (2004). Interactive Effects of Air, Liquid and Canopies on Spray Patterns of Axial-flow Sprayers. Paper number 041001, ASAE Annual Meeting.
 • Ferre, D.C.; Hall, F.R. (1980). Canopy development, light and spray penetration in Golden Delicious trees in four managament systems. Acta Hort. Vol. 114, 91-99.
 • Gil, E.; Badiola, J. (2007). Design and Verification of a Portable Vertical Patternator for Vineyard Sprayer Calibration. Applied Engineering in Agriculture Vol. 23(1), 35-42.
 • Godyń, A.; Hołownicki, R.; Doruchowski, G.; Świechowski, W. (2009a). Metoda oceny i regulacji rozkładu pionowego cieczy w opryskiwaczach sadowniczych wykorzystująca pomiar pionowego rozkładu cieczy z pojedynczych rozpylaczy. Referat. XVI Konferencja Naukowa "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie", Zakopane, 9-13 lutego 2009r.
 • Godyń, A.; Hołownicki, R.; Doruchowski, G.; Świechowski, W. (2009b). The Vertical Distribution of a Maximal Air-Stream Speed for the Dual-Fan Orchard Sprayer. Referat. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej”, Polanica Zdrój, 16-19 czerwca 2009.
 • Godyń, A.; Hołownicki, R.; Doruchowski, G.; Świechowski, W. (2006). Rozkład cieczy użytkowej w drzewach podczas opryskiwania sadu jabłoniowego. Inżynieria Rolnicza, 2(77), 331-338.
 • Godyń, A.; Hołownicki, R.; Doruchowski, G.; Świechowski, W. (2014). Pomiary rozkładu pionowego cieczy w opryskiwaczach sadowniczych. Materiały konferencyjne ISBN 978-83-7663-178-3. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy inżynierii rolniczej”, Międzyzdroje, 4-6 czerwca 2014, 83-86.
 • Landers, A. J. (2008). Sustainable Plant Protection Within Sustainable Fruit Growing – an American Experience. Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal. Manuscript ALNARP 08 008. Vol. X. May, 2008. Pozyskano z: http://www.cigrjournal.org/index.php/Ejounral/article/viewFile/1251/1108.
 • Pergher, G. (2004). Field evaluation of a calibration method for air-assisted sprayers involving the use of a vertical patternator. Crop Protection, 23, 437-446.
 • Internet 1. Obtained from: http://www.aams-salvarani.com.
 • Internet 2. Obtained from: http://www.herbst-pflanzenschutztechnik.de.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6210c3c7-3b2d-4aad-ada7-5daf14993e71
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.