PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach wodociągowych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Risk management in enterprises using modern water supply information systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Nowoczesne systemy informatyczne oraz współtworzące je bazy danych w coraz szerszy sposób wykorzystywane są w przedsiębiorstwach wodociągowych nie tylko do ochrony zdrowia i życia konsumentów wody, lecz również w zarządzaniu kapitałem przedsiębiorstw oraz w celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń wynikających z funkcjonowania systemu. Istotnym zamiarem stosowania systemów informatycznych jest ocena i analiza ryzyka zarządzania w przedsiębiorstwie. Zarządzanie ryzykiem wiąże się z funkcjonowaniem całego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) jak i wszystkich podsystemów, które go tworzą, jego operatorów oraz dostępne możliwe środki wykorzystywane w celu osiągnięcia miana ryzyka na poziomie tolerowanym. W pracy odniesiono się do uregulowań prawnych związanych z wdrożeniem na terenie Unii Europejskiej Dyrektywy INSPIRE dotyczącej infrastruktury informacji przestrzennej, wymiernych skutków stosowania systemów informatycznych, a także możliwości wykorzystywania baz danych oraz ich źródeł w ocenach i analizach ryzyka.
EN
Modern information systems, and co-creating the database are more and more widely used in water supply companies, not only to protect the life and health of water consumers, but also businesses and capital management in order to avoid a potential risks arising from the operation of the system. An important intention of using information systems is to assess and analyze risk management in the company. Risk management is associated with operation of the whole system of collective water supply system (SZZW) and all the subsystems that constitute the SZZW, its operators, and the available measures which are used to achieve the risk on tolerable level. In this paper reference was made to the regulatory framework related to the implementation in European Union the INSPIRE Directive, concerning the spatial information infrastructure, measurable effects of using information systems and the ability to use databases and their sources in the assessments and risk analyzes.
Rocznik
Tom
Strony
401--404
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Politechnika Rzeszowska, ul. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, piegi@prz.edu.pl
 • Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Politechnika Rzeszowska, ul. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, cbarbara@prz.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Bratkowski J., Kozłowski J., Skotak K.: Baza danych jakości wody jako element systemu wspomagania decyzji w zdrowiu publicznym. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 1, 2012, s. 171.
 • [2] Dyrektywa 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).
 • [3] Góra W.: Zastosowanie GIS w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych. Rynek instalacyjny, 5, 2008, s. 43.
 • [4] Gromiec M. i in.: Systemy wspomagania decyzji w gospodarce wodnej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa, 2006.
 • [5] Hokstad P., RŘstum J., Sklet S., Rosén L., Pettersson T.J.R., Linde A., Sturm S., Beuken R., Kirchner D., Niewersch C.: Methods for risk analysis of drinking water systems from source to tap-Guidance report on Risk Analysis. Publisher TECHNEAU, June 2009.
 • [6] Hokstad P., RŘstum J., Sklet S., Rosén L., Linde A.: Generic Framework and Methods for Integrated Risk Management in Water Safety Plans. Publisher TECHNEAU, June 2007.
 • [7] Kwietniewski M.: GIS w wodociągach I kanalizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.
 • [8] Kwietniewski M., Miszta-Kruk K., Wróbel K.: Możliwości zastosowania GIS w wodociągach na przykładzie wybranego systemu dystrybucji wody. Ochrona Środowiska, 3, 2007, s. 73-76.
 • [9] Kwietniewski M., Kowalska B., Kowalski D., Wróbel K.: Koncepcja wdrożenia ZSZIT w wybranym przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 4, 2012, s. 171-175.
 • [10] Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Studziński J.: Wybrane problemy bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 4, 209, s. 10-13.
 • [11] Rak J.: Bezpieczna woda wodociągowa. Zarządzanie ryzykiem w systemie zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2009.
 • [12] Studziński J.: Zastosowanie danych z monitoringu w systemie zarządzania miejską siecią wodociągową. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa.
 • [13] Studziński J.: SCADA do zarządzania miejskim systemem zaopatrywania w wodę. Ochrona Środowiska, 1, 2012, s. 26-30.
 • [14] Tchórzewska-Cieślak B.: Metody analizy i oceny ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2011.
 • [15] Zimoch I., Paciej J.: Zastosowanie Geograficznych Systemów Informacyjnych w zarządzaniu oraz prowadzeniu kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Instal, 1, 2013, s. 38-41.
 • [16] www.geoportal.gov.pl/
 • [17] www.24gis.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-612a0c5d-3ab2-486c-b7f6-e9ac36f51f0d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.