PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza krytyczna rozporządzenia ministra środowiska w sprawie dokumentowania złoża kopaliny

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Critical analysis of the ordinance of the minister of the environment regarding the documentation of the mineral deposit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Pokolenia geologów-dokumentatorów przygotowują dokumentacje złoża kopaliny zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ministra środowiska w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (2015). Proces dokumentowania złoża kopaliny jest skomplikowany i długotrwały, wymagający licznego zespołu wykonawców, istotnych nakładów finansowych, wysokiego poziomu merytorycznego kierownika – geologa dokumentatora i jego współpracowników. Analiza norm zawartych w rozporządzeniu (2015) wskazuje na ich pewne uchybienia i mankamenty, które powinny być usunięte. Dotyczy to zwłaszcza załączników mapowych. Ilość i zawartość wymaganych załączników do dokumentacji jest zbyt wielka i powinna zostać ograniczona. Ponadto należy wyeliminować załączanie kopii decyzji wydawanych przez organ koncesyjny, zwłaszcza, gdy ten sam organ rozpatruje sprawę zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża. Autorzy sugerują przyjęcie zasady wskazania sygnatur decyzji organu koncesyjnego zamiast załączania kopii decyzji. Wskazują także na potrzebę stałego okresowego przeglądu aktów wykonawczych do ustawy prawo geologiczne i górnicze celem ich aktualizacji i usuwania zauważonych niedoskonałości.
EN
The generations of geologists have prepared geological documentations of mineral deposits in accordance with the requirements of the ordinance of the Minister of the Environment on the documentation of geological mineral deposits, with the exception of hydrocarbons deposits (2015). The process of documenting of mineral deposits is complicated and longlasting that requires a large team of contractors, significant financial resources, high level of professional skills of geologist-documenter and his colleagues. Analysis of the legal norms contained in Ordinance (2015) shows their certain weaknesses and shortcomings that should be removed. This is especially connected with maps attachments. The amount and content of required attachments to the documentation is too great and should be limited. Additionally, it is necessary to eliminate requirements to attach a copy of the decision issued by the concession authority, especially when the same concession authority shall consider the matter of approval geological documentation of mineral deposits. The authors suggest the adoption of rules that it is enough to indicate the unique identification data of the decisions, instead of attaching copies of the decision taken by concession authority. They also indicate the need for a fixed periodic review of the implementing acts to the Geological and Mining Law the purpose of the update and delete any imperfections.
Rocznik
Strony
5--9
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
autor
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa; Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, biuro@pgi.gov.pl
autor
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, biuro@pgi.gov.pl
Bibliografia
 • [1] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 marca 1999 r. Dz. U. Nr 30, poz. 297). Wykaz standardów technicznych - poz. 7
 • [2] Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych 2012, M. Nieć (red.) Wyd.IGSMiE PAN Kraków
 • [3] Nieć M., Wczoraj i dziś dokumentowania geologicznego złóż kopalin i problemy prawa geologicznego i górniczego. Górnictwo Odkrywkowe, 2016, LVII.2: 5-11. ISSN 0043-2075
 • [4] Nieć M., Gientka M., Górecki J., Radwanek-Bąk B., Bąk B., Salamon E., Kawulak M. Analiza i ocena błędów w dokumentowaniu złóż kopalin. https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/srodowisko/geologia/publikacje/geologia_zlozowa/Analiza_i_ocena_bledow_w_dokumentowaniu_zloz_kopalin.pdf. Dostęp z dnia 7.05.2018 ze strony Ministerstwa Środowiska
 • [5] Sobczyk E.., Nieć M. Teoria i praktyka stosowania kodeksu JORC. Górnictwo Odkrywkowe, 2017,LVIII.4: 23-67. ISSN 0043-2075
 • [6] Stefanowicz J., Szamałek K. Analiza skutków regulacji prawnych w obszarze prawa geologiczno-górniczego. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN Kraków, 2010, nr 79: 43-55. ISSN 2080-0819
 • [7] Stefanowicz J., Szamałek K. Normy kolizyjne/konfuzyjne prawa geologicznego i górniczego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2015, XCI: 193-202. ISSN 0860-0953
 • [8] Szamałek K. Wprowadzane a pożądane zmiany w prawie geologicznym i górniczym. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2008: XXIV.4: 417-425. ISSN 0860-0953
 • [9] Szamałek K. Potencjalne pułapki definicyjne ustawy prawo geologiczne i górnicze powstałe w wyniku rozwoju technik geologicznych i górniczych. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2011, nr 81: 31-35. ISSN 2080-0819
 • [10] Szamałek K. Zarys ewolucji polskiego prawa poszukiwania i wydobywania kopalin w latach 1991-2015. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 2015, nr 465: 21-34. ISSN 0867-6143
 • [11] Szamałek K., Wierchowiec J. Znaczenie i rola standardu JORC jako podstawy bankowego studium wykonalności projektów górniczych dla oceny rentowności projektu. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2015, v.31. nr 3: 25-44. ISSN 2080-0819
 • [12] Zasady dokumentowania złóż kopalin stałych. Oprac. Zespół Komisji Zasobów Kopalin pod kier. Marka Niecia (red.); Ministerstwo Środowiska. Departament Geologii i Komisji Zasobów Kopalin. Warszawa: Agencja Reklamowa – Wydawnicza A. Grzegorczyk, 1999, s. 21
 • [13] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. (Dz. U. Nr 30, poz. 297) Wykaz standardów technicznych - poz. 7. Zarządzenie Nr 7 prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 28 czerwca 1979 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji technicznej „G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
 • [14] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz. U. Nr 291, poz. 1712)
 • [15] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów. Dz.U. z dnia 15 lipca 2015 r. poz. 987
 • [16] Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej Dz. U. 2010 nr 76 poz. 489
 • [17] Ustawa z dnia 13 października 2017 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 2017, poz. 2101
 • [18] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Tekst jednolity Dz. U. z dnia 17 listopada 2017 r. poz. 2126
 • [19] http://www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-mapa-zasadnicza-spelnia-wymogi-mapy-sytuacyjno-wysokosciowej
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-60efb3af-9407-4e50-b382-5c1a170bb9c5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.