Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-60de20db-69c8-4a7e-b697-ef74f375cf05

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Ocena wpływu cieczy przemywających na jakość zacementowania rur w otworze wiertniczym po użyciu płuczki glikolowo-potasowej

Autorzy Jasiński, B. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN The impact of wash fluids on the quality of casing cementing after using glycol based drilling mud
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad sformułowaniem składu cieczy przemywających pozwalających uzyskać wysoką jakość zacementowania kolumn rur okładzinowych po stosowaniu przy wierceniu płuczki glikolowopotasowej. W toku badań sprawdzono wpływ pięciu rodzajów cieczy przemywających oraz wody na wartość przyczepności na kontakcie stwardniały zaczyn cementowy–skała. Zacementowane próbki rdzeni skalnych były sezonowane w temperaturze 20°C oraz 80°C przez okres dwóch i siedmiu dni, a następnie wyniki badania przyczepności odnoszono do przyczepności bazowej. Po analizie uzyskanych rezultatów wytypowano środki, których użycie zapewnia najwyższą efektywność usuwania osadu wytworzonego przez płuczkę wiertniczą.
EN The article presents results of laboratory tests, on the formulation of wash fluids composition, which allow to obtain high quality casing cementing after using glycol based drilling mud. During the studies the impact of five types of wash fluids, on the value of adhesion between set cement slurry and rock was tested. Cemented rock cores were kept at 20°C and 80°C for a period of two and seven days, and then the adhesion test results were compared to the base adhesion. After analysis of the obtained results, several agents were selected, the use of which provides the highest efficiency in the removal of mud cake created by the drilling fluid.
Słowa kluczowe
PL płuczka glikolowo-potasowa   ciecz przemywająca   cementowanie   ekshalacje gazu  
EN glycol based drilling mud   wash fluid   cementing   gas migration  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2016
Tom R. 72, nr 6
Strony 413--421
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., fot., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Jasiński, B.
  • Zakład Technologii Wiercenia, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, bartlomiej.jasinski@inig.pl
Bibliografia
[1] Gawlik P., Szymczak M.: Migracje gazowe w przestrzeniach międzyrurowych otworów realizowanych na przedgórzu Karpat w roku 2005. Prace Instytutu Nafty i Gazu nr 137, Kraków 2006.
[2] Guerrero M., Guerrero X.: Use of Amine/PHPA System To Drill High Reactive Shales in the Orito Field in Colombia. SPE-104010-MS, 2006.
[3] Kremieniewski M., Rzepka M., Dębińska E.: Statyczna wytrzymałość strukturalna zaczynów przeznaczonych do uszczelniania otworów o podwyższonym ryzyku występowania migracji gazu. Nafta-Gaz 2014, nr 9, s. 608–616.
[4] Labibzadeh M., Zahabizadeh B., Khajehdezfuly A.: Early-age compressive strength assessment of oil well class G cement due to borehole pressure and temperature changes. Journal of American Science 2010, vol. 6, no. 7, s. 38–45.
[5] McMurry J.: Chemia organiczna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
[6] Raczkowski J., Półchłopek T.: Materiały i środki chemiczne do sporządzania płuczek wiertniczych. Prace IGNiG nr 95, Kraków 1998.
[7] Renpu W.: Advanced Well Completion Engineering. Oxford, Gulf Professional Publishing, 2011.
[8] Uliasz M.: Określenie wpływu płuczek wiertniczych zawierających inhibitor polimerowy na jakość zacementowania kolumn rur okładzinowych. Dokumentacja INiG, Kraków 2013.
[9] Uliasz M.: Wpływ polimerów z I-rzędowymi grupami aminowymi na właściwości inhibitacyjne płuczki wiertniczej. Nafta-Gaz 2011, nr 1, s. 19–29.
[10] Uliasz M., Chudoba J.: Sole potasowe źródłem jonów K+ w płuczkach inhibitowanych. Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2000, Zakopane 25–28 września 2000. Prace IGNiG nr 110.
[11] Uliasz M., Chudoba J., Herman Z.: Płuczki wiertnicze z inhibitorami polimerowymi i ich oddziaływanie na przewiercane skały. Prace INiG nr 139, Kraków 2006.
[12] Uliasz M., Herman Z.: Wymagania i właściwości cieczy roboczych. Konferencja z okazji 20-lecia Instytutu Problemów Nafty i Gazu Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa 24–26 kwietnia 2007, materiały konferencyjne.
[13] Uliasz M., Zima G., Błaż S., Jasiński B.: Systemy płuczek wiertniczych do wiercenia otworów w formacjach łupkowych. Prace Naukowe INiG nr 183 „Rzeczpospolita łupkowa”, Kraków 2012.
Uwagi
PL Artykuł powstał na podstawie pracy statutowej pt. Analiza wpływu ploiglikoli stosowanych w płuczkach wiertniczych na jakość zacementowania rur okładzinowych - praca INiG - PIB na zlecenie MNiSW; nr zlecenia: 0039/KW/15, nr archiwalny: DK-4100-39/15.
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-60de20db-69c8-4a7e-b697-ef74f375cf05
Identyfikatory
DOI 10.18668/NG.2016.06.04