PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zielone dachy i ściany jako elementy wspomagające miejskie systemy zieleni

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The green roof and green walls as an element supporting urban greenery systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule autorka opisuje rolę zieleni w strukturze miasta. Dokonuje przeglądu pozytywnych sposobów oddziaływania zieleni na ekosystem i klimat miasta. Następnie charakteryzuje oddziaływanie zielonych dachów i ścian, przedstawiając ich wpływ na otoczenie i budynki. Analiza sytuacji w zurbanizowanych obszarach miejskich dowodzi, że powierzchnie dachów i ścian są przestrzeniami, które powinny być zazieleniane. Jest to konieczne, szczególnie w dobie zmniejszających się powierzchni zieleni miejskiej w stosunku do wzrastającej powierzchni zabudowy. Wprowadzanie zieleni w strukturę obiektów architektonicznych wyznacza kierunek rozwoju architektury, który przeciwdziała miejskiej wyspie ciepła i wspomaga adaptację do zmian klimatu.
EN
In the article, the author describes the role of greenery in the city’s structure. Reviews the positive ways in which greenery affects the city’s ecosystem and climate. Then describes the impact of green roofs and walls, showing their impact on the environment and buildings on which they are located. Analysis of the situation in urban spaces, shows that the surfaces of roofs and walls are spaces that should be green. It is necessary, especially in the era of removing urban greenery, to replacing it with new architecture structures. Introducing greenery into the structure of architectural objects is a direction of architectural development that counteracts the urban heat island and supports adaptation to climate change.
Twórcy
 • Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
Bibliografia
 • 1. Aït-Habbouche M., Up! On the Rooftops of…, Francja 2013 - reportaż.
 • 2. Bell P.A., Greene T.C., Fisher J.D., Baum A., Psychologia środowiskowa, tłum. A. Jurkiewicz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • 3. Blanc P., The Vertical Garden. From nature to the city, preface by J. Nouvel, photography by the author and V. Lalot, transi, by G. Bruhn, W.W. Norton&Company, New York-London 2009.
 • 4. Burszta-Adamiak E., Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 • 5. Czarnecki W., Planowanie miast i osiedli, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1965.
 • 6. Fortuniak K., Miejska wyspa ciepła. Podstawy energetyczne, studia eksperymentalne, modele numeryczne i statystyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 • 7. Friedman A., Innovative bouses, Concepts for Sustainable Living, Laurence King Publishing, London 2013, s.142-149.
 • 8. Gehl J., Miasta dla ludzi, tłum. S. Nogalski, Wydawnictwo RAM, Kraków 2014.
 • 9. Hodor K., Zieleń i ogrody w krajobrazach miast (cz. 1, do XVIII w.), „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2012, R. 109, z. 6A, s. 7-15.
 • 10. Ksit B., Majcherek M., Green Walls, czyli zielone ściany jako ekologiczne przegrody budowlane, „Inżynier Budownictwa” 2013, nr 6, https://inzynierbudownictwa.pl/green-walls-czyli-zielone-sciany-jako-ekologiczne-przegrody-budowlane-cz-i/(dostęp: 12.11.2020).
 • 11. Kwiecińska K., Zwoździak J., Zielone dachy jako technologia wzorcowa dla idei rozwoju zrównoważonego, „Humanities and Social Science” 2017, Vol. 22, No. 24, s. 131-141.
 • 12. Łukaszkiewicz J., Zielone dachy ekstensywne jako adaptacja powierzchni straconej w osiedlach mieszkaniowych, „Dachy Płaskie” 2010, nr 4(9), s. 1-5.
 • 13. Maluszyńska I., Caballero-Frączkowski W., Małuszyński M.J., Zielone dachy i zielone ściany jako rozwiązania poprawiające zdrowie środowiskowe terenów miejskich, „Inżynieria Ekologiczna” 2014, nr 36, s. 40-52.
 • 14. Ryńska E., Architekt w procesie tworzenia harmonijnego środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
 • 15. Sosińska I., Rodzaje zielonych ścian, http://blog.gcl.com.pl/rodzaje-zielonych-scian/ (dostęp: 11.11.2020).
 • 16. Tołwiński T., Urbanistyka, t. 3, Zieleń w urbanistyce, red. K. Wejchert, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963.
 • 17. Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1984.
 • 18. Wolański P., Dachy zielone jako adaptacja zmian klimatu, https://www.muratorplus.pl/technika/dachy/dachy-zielone-jako-adaptacja-do-zmian-klimatu-aa-ct2n-D1C6-CV2w.html (dostęp: 12.11.2020).
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-60cdbdcf-291b-498b-930f-3e416b9137e2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.