PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Prof. Jan Studniarski (1876-1946) w 140 rocznicę urodzin i 70 rocznicę śmierci

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Prof. Jan Studniarski (1876-1946) in 140 birth anniversary and 70 anniversary of death
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jan Władysław Studniarski urodził się 21 marca 1876 r. w Szamotułach. W roku 1894 zdał egzamin maturalny w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu i w tymże roku rozpoczął studia na niemieckiej politechnice w Berlinie-Charlottenburgu (Technische Hochschulen), gdzie studiował w latach 1894- 97. Następnie kontynuował studia na politechnice w Stuttgarcie w latach 1897-98 i ponownie w Berlinie- Charlottenburgu (1898-1900) oraz od 1900 r. w Hanowerze. Tam na Oddziale Elektrotechnicznym Wydziału Maszynowego w roku 1902 uzyskał dyplom inżyniera elektryka, a w styczniu 1905 r. na politechnice w Hanowerze otrzymał stopień doktora nauk technicznych. W latach 1905-07 pracował jako asystent w laboratorium elektrotechnicznym na Politechnice w Berlinie-Charlottenburgu, a w latach 1907-09 na stanowisku docenta. W tym czasie prowadził równolegle wykłady z elektrotechniki w berlińskiej Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 1909-11 dr Jan Studniarski pracował jako inżynier w Oddziale Elektrotechnicznym Związku Dozoru Kotłów „Altona” w Hamburgu, a następnie wyjechał do Austrii i tam podjął pracę najpierw w dyrekcji kolei w Innsbrucku, potem w Galicji, w Tarnowie, gdzie był dyrektorem elektrowni miejskiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1920 r. dr inż. Jan Studniarski został mianowany profesorem zwyczajnym elektrotechniki w Akademii Górniczej w Krakowie. W roku akademickim 1921/22 pełnił funkcję dziekana Wydziału Hutniczego, a następnie w latach 1922-24 był rektorem oraz w latach 1924-26 prorektorem tej uczelni. Do roku 1939 był kierownikiem Katedry Elektrotechniki istniejącej w strukturze Wydziału Górniczego. Po zakończeniu II wojny światowej stan zdrowia prof. Studniarskiego wyraźnie się pogorszył i zmarł 25 stycznia 1946 r. w Krakowie.
EN
Wladyslaw Jan Studniarski was born on March 21, 1876. In Szamotuły. In 1894 he passed the matriculation examination in the gymnasium of St.. Mary Magdalene in Poznan and in the same year he began his studies at the German Technical University in Berlin-Charlottenburg (Technische Hochschulen), where he studied in the years 1894-1897. Then he continued his studies at the Technical University of Stuttgart in the years 1897-1898 and again in Berlin-Charlottenburg (1898-1900) and since 1900. In Hanover. There, at the Department of Electrotechnical Faculty of Mechanical Engineering in 1902 he obtained a degree in electrical engineering and in January 1905. At the Technical University of Hanover received the degree of Doctor of Technical Sciences. In the years 1905-1907 he worked as a laboratory assistant in electrical engineering at the Technical University in Berlin-Charlottenburg, and in the years 1907 to 1909 as an assistant professor. At the time, he ran parallel lectures on electrical engineering in Berlin Military Technical Academy. In the years 1909 to 1911, Dr. Jan Studniarski worked as an engineer in the Department of Electrotechnical Association Boiler Inspection "Altona", Hamburg, and then went to Austria, where he took a job first in the Directorate of railways in Innsbruck, then in Galicia, in Tarnow, where he was director of the power plant city. After Poland regained independence in 1920. Dr. Eng. Jan Studniarski was appointed professor of electrical engineering at the Mining Academy in Cracow. In the academic year 1921/22 he was the Dean of the Faculty of Metallurgy, and then in 1922-24 he was rector and vice-rector of the 1924-26 University. Until 1939 he was head of the Department of Electrical Engineering in the existing structure of the Department of Mining. After the Second World War, health prof. Studniarskiego clearly he deteriorated and died on 25 January 1946. Krakow.
Twórcy
autor
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Inst. E-2 ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Bibliografia
  • [1]. Hickiewicz J.: red. Polacy zasłużeni dla elektryki, Warszawa; PTETiS, 2009.
  • [2]. https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Studniarski (dostęp 30.05.2016).
  • [3]. Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, Kraków; AGH, 2002.
  • [4]. Sroka S. T.: „Studniarski Jan Władysław” w Polski Słownik Biograficzny, (Tom XLV/1 Zeszyt 184) 112-114.
  • [5]. Strzałka J.: red. Słownik biograficzny zasłużonych elektryków krakowskich, Część pierwsza, Kraków; Oddział Krakowski SEP, 2009.
  • [6]. Sypek A.: 100 lat energetyki tarnowskiej 1910 - 2010, Tarnów; ENION S. A., 2010.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-600eb391-3553-4ea0-8c8c-a1aeabf70952
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.