PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ nacisku koła pojazdu i powstających imperfekcji podparcia bezstykowego toru kolejowego na jego pracę podczas eksploatacji

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Influence of train wheel load and arising support imperfections of railway jointless track on its work during operating
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy zamieszczono analizę wybranych zagadnień wpływu nacisku koła pojazdu i powstających imperfekcji w torze na jego pracę podczas eksploatacji. Przedstawiono typowy podział imperfekcji powstających w torze kolejowym (na podstawie przeglądu publikacji oraz własnych badań i analiz autora). Opisano występujące zmiany sztywności pomiędzy zróżnicowanymi konstrukcjami (np. tor - most, tor - przejazd kolejowy) w literaturze określane jako zjawisko efektu progowego. Podano przykład analizy wywołanej, zamierzonej imperfekcji w torze kolejowym wraz z wynikami badań terenowych i teoretycznych obliczeń autora. Zwrócono uwagę na znaczenie płaskiego miejsca na kole jako źródło do postępującej degradacji nawierzchni od góry oraz dodatkowej siły obciążającej tor kolejowy. W pracy opisano negatywne skutki znacznej zmiany kontaktu i podparcia z podłożem szynowym.
EN
In the paper an analyses of chosen problems of influence of train wheel load and arising imperfections in jointless track on its work during operating are presented. A typical classification of arising imperfections in railway track is shown (on the basis of publications analysis and author's personal researches and analyses). In the paper appearing changes of stiffness between varied constructions (e.g. track-bridge, track-railway crossing) which in literature is defined as threshold effect are presented. An example of analyses of induced and intended imperfection in railway track with field investigations results and author's theoretical calculations are given. It is stated, that special attention shall be paid to wheel fiat place significance as the source of following track structure degradation„from the top" and additional force loading railway track. In the paper a negative effects of considerable change of contact and support with raił roadbed are described.
Rocznik
Strony
2--8
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych
Bibliografia
 • [1] Bałuch H.: Znaczenie początkowej dokładności toru kolejowego. Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy modernizacji linii kolejowej E-30", Zamek Kliczków 2007,
 • [2] Bałuch H.: Zagrożenia w nawierzchni kolejowej - badania i przeciwdziałanie. Problemy Kolejnictwa, Zeszyt 158,2013,
 • [3] Bałuch H.: Determinanty wymian nawierzchni kolejowej. Problemy Kolejnictwa, Zeszyt 175, 2017,
 • [4] Bałuch H.: Skojarzone wartości graniczne w diagnostyce nawierzchni kolejowej. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej (Archives of In-stitute of Civil Engineering), nr 25, 2017,
 • [5] Bednarek Wł.: Local subgrade unevenness of lengthwise profile influence on work conditions of CWR track. Foundations of Civil and Environmental Engineering, 15, 2012,
 • [6] Bednarek Wł.: Wpływ pionowych odkształceń nawierzchni i podtorza na pracę toru bezstykowego. Seria Rozprawy Nr 506, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013,
 • [7] Bednarek Wł.: Zagadnienia powstających pionowych nierówności w eksploatowanym torze kolejowym. Przegląd Komunikacyjny nr 2,2016,
 • [8] Bednarek Wł.: Analiza wpływu wybranych imperfekcji podłoża szynowego na ugięcia szyny bezstykowego toru kolejowego. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej (Archives of Institute of Civil Engi­neering), nr 25, 2017,
 • [9] Bryja D., Popiołek A.: Analiza drgań pojazdów kolejowych w trakcie ich przejazdu przez nierówność progową toru. Przegląd Komunikacyjny, nr 9, 2015,
 • [10] Czyczuła Wł.: Wpływ niejednorodności podłoża szynowego na dodatkowe ugięcia szyny pod obciążeniem użytkowym. Drogi Kolejowe, nr 5,1991,
 • [11] Lesiak, Podsiadło: Symulacyjne badania dynamicznego oddziaływania koła z płaskim miejscem na szynę w środowisku UNIVERSAL MECHANIZM LOCO. Logistyka, 6, 2011,
 • [12] Paixao A.: Transition Zones - Backfill construction, dynamie track characterization and in service field measurements (prezentacja), RTSE: International Workshop, Ballast Is-sues and Challenges, UIC Paris, 5-6 Dec. 2013,
 • [13] Politański W.: Wpływ wybranych imperfekcji koła i podłoża szynowego na dodatkowe ugięcie szyny pod przyłożonym obciążeniem w płaszczyźnie pionowej. Praca magisterska (pod kierunkiem Wł. Bed­narka), Poznań 2017 (maszynopis),
 • [14] Siewczyński L, Pawłowski M.: Przyczyny utrudnień w osiąganiu pełnych efektów wzmocnienia podtorza warstwą ochronną. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej (Archives of Institute of Civil Engineering), nr 25, 2017,
 • [15] Smart Maintenance, Analysis and Remediation of Transport Infrastructure - Deliverable 3.2 Rehabilitation of Open Tracks and Transition Zones, Project funded by EU and 7th Framework Programme, The SMARTRAIL Consortium 2014,
 • [16] Sołkowski 1: Efekt progowy w nawierzchniach szynowych. Seria Inżynieria Lądowa, Monografia 435, Wydawnictwo Politechniki Kra­kowskiej, Kraków 2013,
 • [17] Szumierz W.: Wpływ nierówności profilu na stateczność toru bezstykowego. Przegląd Kolejowy, nr 5, 1993,
 • [18] Szumierz W., Stefanek J.: Model współdziałania mostu z torem bezstykowym w warunkach zmian temperatury. Drogi i Mosty, nr 2, 2004,
 • [19] Towpik K.: Oddziaływanie dynamiczne koła z miejscem płaskim na tor. Przegląd Kolejowy Drogowy, nr 9,1968,
 • [20] Towpik K.: Obliczanie dynamicnych charakterystyk nawierzchni z uwzględnieniem zmiennych warunków podparcia toru. Drogi Ko­lejowe, nr 4,1982,
 • [21] Zydorek M.: Analiza wybranych zagadnień współpracy bezstykowego toru kolejowego podczas znacznej zmiany jego kontaktu i podparcia z podłożem podsypkowym. Praca magisterska (pod kierunkiem Wł. Bednarka), Poznań 2016 (maszynopis).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5faf7256-b5a8-473c-8376-1da85857ff0b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.