PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

System zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarach o niskiej intensywności użytkowania

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Z roli zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zdano sobie sprawę dopiero w połowie XIX w., a problem nadmiernej umieralności powodowanej brakami higieny rozwiązano w Europie praktycznie dopiero w następnym stuleciu. Łatwo jednak o powtórkę z historii. Podstawowym zadaniem wodociągów publicznych pozostaje zapewnienie dostaw wody o wymaganej jakości, a priorytetem pozostaje bezpieczne zaopatrzenie ludności. Pozostałe potrzeby mogą być realizowane jedynie pod warunkiem spełnienia kryterium jakości. Czynnikiem zagrażającym jakości mogą być zawyżone przepływy obliczeniowe, w tym związane z ochroną przeciwpożarową. Aktualna norma wodociągowa jednoznacznie odnosi się do tego zagadnienia: „Potencjalne zapotrzebowanie na wodę w celach przeciwpożarowych, którą ma dostarczyć system zaopatrzenia w wodę, może być bardzo duże w stosunku do normalnego zużycia. W takich przypadkach zaleca się aby władze odpowiedzialne za zwalczanie pożarów poszukały alternatywnych źródeł awaryjnego zasilenia (poza zakresem niniejszej normy)".
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
30--34
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
 • Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inżynierii Sanitarnej
Bibliografia
 • [1]Jóźwiakowski K., Pieńko A., Falkowska P., Dyczko A., Imbierowicz M., Bondyra P., Steszuk A.: Zmiany stanu gospodarki wodno-ściekowej w Polsce w latach 1990-2012. Technologia Wody 6/2015.
 • [2]Mrozowski B., Suligowski Z., Tuszyńska A.: Dubbletten. WM ZDZ Olsztyn b.d.w. (2007) - http://wmzdz.pl/filead- min/user_upload/wmzdz/publikacje/ dubbletten.pdf.
 • [3]Pawęska K., Bawiec A.: Analiza wybranych parametrów w ściekach bytowych dowożonych taborem asenizacyjnym go gminnej oczyszczalni. Technologia Wody 6/2015.
 • [4]PN-EN 805: Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych.
 • [5]PN-EN 1508: Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów i ich części składowych przeznaczonych do magazynowania wody.
 • [6]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Dz.U. 8/2002.
 • [7]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z późniejszymi zmianami. Dz.U. 124/2009.
 • [8]Schmitt T.: Komentarz do ATV-Ail8 Hydrauliczne wymiarowanie systemów odwadniających. DWA Hennef 2000, wersja polskojęzyczna: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Warszawa.
 • [9]Siwiec T., Kalenik M.: Programowanie budowy i rozbudowy systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w gminach. Technologia Wody 6/2015.
 • [10]Ustawa z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 89/1994 z późn. zm.
 • [11]Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 80/2003 z późn. zm.
 • [12]Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dz.U. 72/2001 z późn. zm.
 • [13]Vademecum dla przedsiębiorcy. Innowacyjne rozwiązania technologiczne. Doświadczenia partnerstwa „Budujmy razem”. Cz. A, B, C, D. Pr. zb. pod red. Z. Suligowskiego. WMZDZ Olsztyn 2008 - http://wmzdz.pl/ Do-pobrania.64.o.html.
 • [14]Zanieczyszczenie i odnowa Zatoki Gdańskiej. Problem o znaczeniu ogólnoeuropejskim. Red. J. Błażejowski i D. Schuller, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1994.
 • [15]Zimoch I., Mulik B., Parafińska K.: Strefy ochrony ujęć wód podziemnych jako element systemu bezpieczeństwa, Instal 12/2015.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5facb0b5-4be4-42ff-a9e1-a2f1ee1c561a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.