PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Logistyka w zbiurokratyzowanej strukturze organizacyjnej. Dyskusja w kontekście regionalnej i państwowej polityki logistycznej.

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Logistics in bureaucratised organisation structure. Discussion in the context of regional and national logistics policy.
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Konieczność tworzenia polityki i strategii logistycznej na szczeblu państwa, regionu czy miasta (szczególnie aglomeracji), wywołuje dyskusję na temat wpisania tejże logistyki w struktury jednostki administracji publicznej, czy samorządowej, które z reguły są zbiurokratyzowane. Stąd Autorzy, przyglądając się z jednej strony – rzeczywistości Polski i Rosji, z drugiej zaś – dorobkowi teoretycznemu podejmują wstępnej odpowiedzi na pytanie czy da się wmontować logistykę w zbiurokratyzowaną strukturę organizacyjną. Autorzy bazując na opiniach logistyków - praktyków wskazują na szereg potencjalnych problemów, związanych z takim działaniem.
EN
A necessity to formulate logistics policy and strategy on the national, regional or urban (agglomeration in particular) levels triggers discussions about the place of logistics in structures of public or self-government administration units that are in principle bureaucratised. Hence, the Authors who, on the one hand, analyse examples of Poland and Russia and on the other hand study relevant theoretical output, try to answer a question whether it is possible to place logistics in the organisation structure that is bureaucratised. Using opinions of logisticians who are practitioners, they point to a wide range of potential issues to be dealt with in the context described above.
Rocznik
Tom
Strony
3--10
Opis fizyczny
Bibliogr. 39 poz., rys.
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Petersburski Państwowy Uniwersytet Transportu Imperatora Aleksandra I
Bibliografia
 • Arnold, D., Isermann, H., Kuhn, A. (2002). Tempelmeier, Handbuch Logistik. Berlin: Springer-Verlag.
 • Ballou, R.H. (1999). Business Logistics Management. New Yersey: Fourth Edition, Prentice-Hall International, Inc.
 • Blaik, P. (1997). Logistyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Castells, M. (1996). The rise of the network society. Cambridge: Blackwell Publishing.
 • Clegg, S. (1990). Modem Organizations. Organization Studies in the Post-modern .World. Newbury Park — London — New Dehli: SAGE Publications.
 • Crosier, M. (1967). Biurokracja — anatomia zjawiska. Warszawa.
 • Drucker, P.F. (1954). The Practice of Management. New York: Harper and Row Inc.
 • Drucker, P.F. (1998). Management's New Paradigms. Forbes Magazine, October 5.
 • Hausner, J. (2007). Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego. W: K. Zuba (red.), Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszalek.
 • Jemielniak, D. (2010). W obronie biurokracji. Management and Business Administration. Central Europe, (2).
 • Karcz, B. (2013). O etyce urzędnika (recenzja książki). Studia Sociala Cracoviensia, 1 (8).
 • Koźmiński, A.K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krynicka, H. Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management). W: Biblioteka Cyfrowa 34636.
 • Krzyworzeka, A.P. (2012). Kultura organizacyjna — ślepa uliczka teorii zarządzania. Management and Business Administration. Central Europe, (1).
 • Kukiełka (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego (t. 2). Kraków: Wydawnictwo AE.
 • Kuper, A. (2005). Kultura. Model antropologiczny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Majchrzak, J. (2002), Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie. Poznań: Wyd. AER.
 • Martin, A. (1970). Bureaucracy. London: Macmillian.
 • Merton, R.K. (1957). Bureaucratic structure and personality. Social Forces, 18 (4).
 • Osbourne, D,, Plastrik, P. (1997). The Effects of Formalization and Professional Involvment. A Compensatory Process Approach. Administrative Science Quarterly, (26).
 • Parsons, T., Shils, E.A. (1951). Toward a general Theory of Action. Cambridge: Harvard University Press.
 • Person, G. (1982). Organization Design Strategies for Business Logistics. International Journal for Physical Distribution and Material Management, (12).
 • Peter, L.J., Hull, R. (1973). Zasada Petera. Dlaczego wszystko idzie na opak. Warszawa.
 • Serafin, K. (1996). Człowiek w organizacji. Katowice: GWSH.
 • Skowronek, Cz., Sarjusz-Wolski, Z. (2003). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 • Sołtysik, M. (2003). Zarządzanie logistyczne (wyd. III). Katowice: Akademia Ekonomiczna Katowice.
 • Szołtysek, J., Otręba, R. (2015). Wieloaspektowa analiza czynników kształtujących poczucie jakości życia w mieście — jako przesłanka tworzenia polityki logistycznej miasta. W: J. Witkowski, A. Skowrońska (red.), Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 383.
 • Szumowski, W. (2014). Zarządzanie publiczne — próba systematyzacji koncepcji. Nauki o Zarządzaniu, 4 (21).
 • Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zbiegień-Maciąg, L. 92005). Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zwoliński, A. (2012). Etyka urzędnika. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • СКП назвал официальную статистику по коррупции, http//www.lenta.ru/2008/06/
 • Уровень коррупции в России самый высокий за последние восемь лет http//www.rb.ru/topstory/-economics/2008/10/23/184618.html.
 • Управление персоналом: учебник / под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Ерёмина. М. : ЮНИ-ТИ, 2006
 • Брыкин, А., Шумаев, В. Логистическая концепция государственного регулирования, http://finanal.ru/002/;>38АВ8G5А:00-:>=F5?F80-3>АС40@АВ25==>3>-@53С;8@>20=80?раgе=0,0? 02.09.2015
 • Васильева, И. Логистическая стратегия организации завоза товаров в районы Крайнего Севера, httр://суberleninka.ru/аrticle/n/1оgisticheskaya-strategiya-organizatsii-zavoza-tovarov-v-rayony-kraynego-severa.pdf 03.09.2015
 • Лебедева, Н.Н. (2012). Институт бюрократизма и его последствия для развития современной рыночной экономики в России. Социология и социальные технологии. Вестн. Волгогрю гос. ун-та, сер. 7, Филос. 1(16)
 • Принзюк, И. (2013). Стратегические аспекты государственного регулирования доставки грузов. Вестник НГУ. Серия Социально-экономические науки. Том 13, Выпуск 3.
 • Прокофьева, Т. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры в Азиатской части России - стратегическое направление реализации транзитного потенциала страны в системе Евроазиатских МТК, httр://www.hse.ru/рubs/lib/data/ассеss/ram/ticket/76/14412726703а7b94е244179b517а0с2аbblс25325с/Прокофьева %20Т.А.-Развитие%20ТЛИ%-20в%20Азиатской%20части%20России%20как%20стратегич.налравление.рdf 03.09.2015
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5eedce13-3361-4783-8956-f3e6760a7c6a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.