PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przeniesienie prawa własności nieruchomości jako wkładu własnego podmiotu publicznego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Transfer of real estate ownership as an own contribution of public entity within a public – private partnership
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia, jednakże ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym w ograniczonym zakresie normuje zarówno samą umowę o partnerstwie, jak i umowę przenoszącą prawo własności składnika majątkowego jako wkładu własnego. Prawidłowa ocena sytuacji prawnej wymaga zatem wykładni przepisów kilku aktów prawnych i określenia ich wzajemnego stosunku. Artykuł wskazuje jakie regulacje i w jakim zakresie powinny być stosowane w przypadku wnoszenia wkładu w postaci nieruchomości, polegającego na przeniesieniu jego własności.
EN
The public-private partnership agreement is of key importance for the proper realization of the undertaking, however the Public-Private Partnership Act to a limited extent norms both the partnership agreement itself and the contract transferring the ownership of the property as own contribution. A correct assessment of the legal situation therefore requires an interpretation of the provisions of several legal acts and the determination of their mutual relationship. The article indicates what regulations and to what extent should be applied in the case of making a contribution in the form of real estate, consisting in the transfer of its ownership.
Rocznik
Tom
Strony
353--362
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Bibliografia
 • 1. Banaszczyk, Z. (2018). Komentarz do art. 535 kodeksu cywilnego. W K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz (pp. 260-406). Warszawa: C.H. Beck Sp. z o.o.
 • 2. Bejm, M., Bogdanowicz, P., Piotrowski, P. (2014). Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck Sp. z o.o.
 • 3. Biernat, J. (2018). Komentarz do art. 157 kodeksu cywilnego. W K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II (pp. 152-166). Warszawa: C.H. Beck Sp. z o.o.
 • 4. Haładyj, K., Tulibacka, M. (2018). Komentarz do art. 535 kodeksu cywilnego. W K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III B (pp. 5-45). Warszawa: C.H. Beck Sp. z o.o.
 • 5. Jaworski, J., Prusaczyk, A., Tułodziecki, A., Wolanin, M. (2015). Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck Sp. z o.o.
 • 6. Korbus, B.P., Strawiński, M. (2009). Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych. Warszawa: LexisNexis.
 • 7. Michalak, D., Fitas, A. (2015). Partnerstwo publiczno-prywatne w modelu koncesyjnym. Wybrane zagadnienia praktyczne. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 • 8. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO (2006). BOT w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego. Buduj – Eksploatuj – Przekaż. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o.
 • 9. Panasiuk, A. (2009). Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck Sp. z o.o.
 • 10. Skoczyński, T. (2011). Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Praktyczny komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 • 11. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU 2000, nr 94, poz. 1037 ze zm.).
 • 12. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (DzU 2009, nr 19, poz. 100 ze zm.).
 • 13. Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU 2016, poz. 1920 ze zm.).
 • 14. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU 1997, nr 115, poz. 741 ze zm.).
 • 15. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • 16. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU. 2004, nr 19, poz. 177 ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5cf0f378-1004-4792-b47a-b1d3bf930fb5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.