Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5ce370d9-a6d4-4ea2-8e2b-8486764cf210

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Ocena korelacji odporności na utlenianie paliw do silników wysokoprężnych oraz skłonności do blokowania filtrów paliw

Autorzy Sacha, D.  Żółty, M. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Correlation oxidation stability of diesel fuel and filter blocking tendency
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Stabilność oksydacyjna i tendencja do blokowania filtrów paliwowych są podstawowymi oznaczanymi obecnie właściwościami eksploatacyjnymi paliw do silników z zapłonem samoczynnym. W artykule przedstawiono wyniki badań korelacji między stabilnością oksydacyjną mierzoną według PN-EN 15751, a tendencją do blokowania filtrów paliw według ASTM D 2068.
EN Oxidation stability and filter blocking tendency are very important in the quality control of diesel fuel. The article presents results of research correlation between these parameters.
Słowa kluczowe
PL stabilność oksydacyjna   blokada filtra paliw   FBT   Rancimat  
EN oxidation stability   filter blocking tendency   FBT   Rancimat  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2016
Tom R. 72, nr 6
Strony 761--467
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., fot., rys.
Twórcy
autor Sacha, D.
  • Zakład Oceny Własciwości Eksploatacyjnych, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, dariusz.sacha@inig.pl
autor Żółty, M.
  • Zakład Oceny Własciwości Eksploatacyjnych, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, magdalena.zolty@inig.pl
Bibliografia
[1] Biernat K.: Wymagania i perspektywy rozwoju jakości olejów napędowych przeznaczonych do eksploatacji szczególnie w warunkach komunikacji miejskiej z uwzględnieniem ochrony środowiska. Studia Ecologiae et Bioethicae 2004, nr 2, s. 431–449.
[2] Block J., Doyle J., Grossbauer S., Grove B., Johnson P., Klick P.: Fuel Filtration Reality Check Update. Clean Fuel & Lubricant Solutions White Paper, February 2013.
[3] Luque R., Melero J. A.: Introduction to advanced biodiesel production. [W:] Luque R., Melero J. A. (eds.): Advances in Biodiesel Production. Processes and technologies. Woodhead Publishing Series in Energy 2012, vol. 39, s. 1–9.
[4] Markowski J.: Badanie stabilności nowych dodatków FBC oraz uszlachetnionych tymi dodatkami paliw. Nafta-Gaz 2011, nr 10, s. 736–741.
[5] Sacha D.: Nowe narzędzia badawcze do oceny właściwości użytkowych paliw do silników o zapłonie samoczynnym. Nafta-Gaz 2012, nr 2, s. 133–137.
[6] Wood J.: UK refiners introduce filter blocking test for diesel. www.forecourttrader.co.uk (dostęp: marzec 2014).
Akty prawne i normatywne
[7] ASTM D 2068-14 Standard Test Method for Determining Filter Blocking Tendency.
[8] PN-EN 14214+A1:2014-04 Ciekłe przetwory naftowe – Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do użytku w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) i zastosowań grzewczych – Wymagania i metody badań.
[9] PN-EN 15751:2014-05 Paliwa do pojazdów samochodowych – Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) jako samoistne paliwo i ich mieszaniny z olejem napędowym – Oznaczanie stabilności oksydacyjnej metodą przyspieszonego utleniania.
[10] PN-EN 16091:2011 Ciekłe przetwory naftowe – Paliwa i mieszaniny ze średnich destylatów naftowych i estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) – Oznaczanie stabilności oksydacyjnej metodą szybkiego utleniania w małej skali.
[11] PN-EN 590:2013-12 Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań.
[12] PN-ISO 12205:2011 Przetwory naftowe – Oznaczanie stabilności oksydacyjnej średnich destylatów paliwowych.
Uwagi
PL Artykuł powstał na podstawie pracy statutowej pt. Ocena korelacji odporności na utlenianie paliw do silników wysokoprężnych oraz skłonności do blokowania filtrów FBT - praca INiG - PIB na zlecenie MNiSW; nr zlecenia: TE/69/2015, nr archiwalny: DK-4100-69/15.
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5ce370d9-a6d4-4ea2-8e2b-8486764cf210
Identyfikatory
DOI 10.18668/NG.2016.06.10