PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Koncepcja badań nad procesem zarządzania innowacjami, w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach branży metalowej w polsce, w oparciu o determinanty technologiczne – analiza badań pilotażowych

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The concept of research on innovation management process in micro, small and medium-sized enterprises in the metal industry in poland, based on technological determinants. An analysis of pilot studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Realizacja koncepcji gospodarki opartej na wiedzy zakłada efektywne wykorzystanie potencjału w postaci zasobów wewnętrznych i właściwym doborze brakujących zasobów z zewnątrz. W wyniku tak prowadzonej procedury przedsiębiorstwa budują swój potencjał innowacyjny. Duże organizacje mają większe szanse na utrzymanie się na rynku gdyż posiadają kapitał materialny i niematerialny niezbędny do wprowadzania nowych usług oraz produktów. MŚP nie mają tak dobrych warunków do rozwijania potencjału innowacyjnego. Jednak firmy takie dostrzegają coraz częściej potrzebę inwestowania w innowacje. Dlatego też, konieczne wydaje się wskazanie odpowiedniej ścieżki zarządzania innowacjami. Zaproponowana przez autora metoda może korzystnie wpłynąć na rozwój postaw innowacyjnych wśród MŚP branży metalowej. W artykule zaprezentowana została analiza literaturowa z zakresu innowacyjności oraz branży metalowej i metodologia prowadzonych badań poparta wynikami badań pilotażowych.
EN
Delivering the knowledge-based economy implies the effective use of the potential in the form of internal resources and the proper selection of scarce resources from outside. As a result of such a task carried out companies build their innovation potential. Large organizations are more likely to stay in business because they have tangible and intangible capital necessary to introduce new services and products. SMEs do not have such good conditions to develop the innovation potential. However, such companies increasingly recognize the need to invest in innovation. Therefore, it seems necessary to identify the appropriate path of innovation management. Proposed by the author method can have a positive impact on the development of innovative attitudes among SMEs in the metal industry. The article presented an analysis see reference in the field of innovation and the metal industry and methodology of the research supported by the results of pilot studies.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
8791--8798, CD3
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz., tab., rys.
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny, Zielona Góra, Polska
Bibliografia
 • [1] Bartoloni E.: Capital structure and innovation: causality and determinants, Springer Science+Business Media, LLC, 2011.
 • [2] Bigliardi B., Dormino A.I.: Innovative Characteristics of Small and Medium Enterprises, “Journal of Technology Management & Innovation” 6(2)/2011.
 • [3] Canibano L., Garcia-Ayuso M., Sanchez M.P.: Shortcomings in the Measurement of Innovation: Implications for Accounting Standard Setting, Journal of Management and Governance, Kluwer Academic Publishers, 2001.
 • [4] Castano-Martines M-S.: Product innovation and R&D policy: the case of the transformation industries in developed and developing, Springer Science+Business Media, 2012.
 • [5] Drucker P.F.: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • [6] Drucker P.F.: Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa 2004.
 • [7] Hollanders H., Es-Sadki N.: Innovation Union Scoreboard 2014, European Commision, Brussels 2014.
 • [8] Horbach J.: Do eco-innovations need specific regional characteristics? An econometric analysis for Germany, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013.
 • [9] Karbownik A., Michna A., Męczyńska A., Kmieciak R.: Innowacyjność produktowa i technologiczna w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu metalowego – koncepcja badań, „Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej”, Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 56, Katowice 2011.
 • [10] Madrak-Grochowska M.: Spółki typu spin off i spin out jako platforma integracji nauki i biznesu, Ekonomia i Prawo, Tom VII, Toruń 2011.
 • [11] Martinez-Roman J. A., Romero I.: About the determinants of the degree of novelty in small businesses’ product innovations, Springer Science+Business Media New York, 2013.
 • [12] Mierzejewska B.: Innowacje – trendy, wyzwania strategie, [w:] Aluchna M. (red.): Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • [13] Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd OECD and Eurostat 2005.
 • [14] Patalas-Maliszewska J., Krebs I.: Model of innovation transfer is small and medium enterprises (SME), In: Advances in Production Engineering APE 2010: proceedings of the 5th international conference, Warsaw University of Technology, Faculty of Production Engineering, Warsaw 2010.
 • [15] Patalas-Maliszewska J.: Nowe spojrzenie na strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, E-mentor nr 4(36)/2010.
 • [16] Patalas-Maliszewska J.: Zdolność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw, E-mentor, 3(50)/2013.
 • [17] Pérez-Luño A., Valle Cabrera R., Wiklund J.: Innovation and Imitation as Sources of Sustainable Competitive Advantage, “Management Research”, 5(2)/2007.
 • [18] Pilarczyk B.: Innowacje w komunikacji marketingowej, „Zeszyty Naukowe”, PTE, Kraków 2011.
 • [19] Pomykalski A.: Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź, 2001.
 • [20] Raport o stanie sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce. W latach 2011-2012, PARP, Warszawa 2013.
 • [21] Rockwell J. R., Particelli M. C.: New Product Management for the 1980’s; Booz Allen & Hamilton, New York, 1982
 • [22] Romijn H., Albaladejo M.: Determinants of Innovation Capability in Small UK Firms: An Empirical Analysis, QEH Working Paper Series, Working Paper Number 40, 2000.
 • [23] Rubio A., Aragón A.: SMEs Competitive Behavior: Strategic Resources and Strategies, Management Research, vol. 7(3), 2009.
 • [24] Ruszlewicz M., Kłos S.: Modele inżynierii teleinformatyki. 5 : wybrane zastosowania : [VII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki]. Koszalin 2011, Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011.
 • [25] Smolny W.: Endogenous innovations in a model of the firm: Theory and empirical application for West German manufacturing firms, Leibniz Information Centre for Economics, Leibniz 1997.
 • [26] Tidd J., Bessant J.: Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Warszawa 2013.
 • [27] Vaona A., Pianta M.: Firm Size and Innovation in European Manufacturing, Small Business Economics, Springer 2007.
 • [28] Wojnicka W., Klimczok P.: Procesy innowacyjne w sektorze MSP w Polsce i regionach. Innowacyjność w 2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5c129c3a-a9d5-4710-bd1b-6ec717badc28
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.