PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przydatność wody ujmowanej ze studni zlokalizowanej w zagrodzie wiejskiej do spożycia i nawadniania

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The usefulness of water drawn from a well located on the farmstead for consumption and irrigation
Konferencja
ECOpole’18 Conference (10-13.10.2018 ; Polanica Zdrój, Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem prowadzonych badań była analiza jakości i wartości użytkowej wody w studni kopanej położonej na terenie zagrody wiejskiej w zlewni Jeziora Wydmińskiego. Badania prowadzono w okresie od czerwca 2016 do maja 2018 roku w gospodarstwie rolnym w miejscowości Sucholaski (województwo warmińsko-mazurskie). Jest to studnia kopana o głębokości 3,75 m, która w minionym okresie była używana jako ujęcie wody pitnej, a obecnie jest tylko dodatkowym źródłem wody wykorzystywanej na potrzeby gospodarstwa (podlewanie roślin i pojenie bydła). Przeprowadzone badania wykazały, że w wodzie ujmowanej ze studni występują wysokie stężenia zanieczyszczeń mineralnych, wśród których dominowały, m.in. azotany(V) oraz jony potasu. Złą jakość wody potwierdzają również wskaźniki określające ogólną ilość składników chemicznych zawartych w wodzie, tj. przewodnictwo elektrolityczne właściwe (EC) oraz suma składników rozpuszczonych (TDS). Świadczy to o niewystarczającym zabezpieczeniu studni i przenikaniu zanieczyszczeń do wody z najbliższego jej otoczenia. W przeszłości studnia była źródłem wody pitnej, jednak ze względu na wysokie stężenia zanieczyszczeń chemicznych obecnie woda czerpana z tego ujęcia jest niezalecana do spożycia. Ponadto długotrwałe nawadnianie gleby i roślin analizowaną wodą może pogorszyć warunki glebowe oraz zmniejszyć potencjał plonotwórczy upraw. Wynika to w głównej mierze z bardzo dużych stężeń jonów potasu.
EN
The aim of the research was to analyze the quality and utility value of water in a dug well located in the farmstead in the Wydminskie Lake catchment. The analysis of chemical indicators of water in a backyard well located on the rural area was conducted from June 2016 to May 2018 in a farmstead in Sucholaski (Warmian-Masurian Voivodeship). It is a dug well with a depth of 3.75 m. Once it was used as a drinking water intake, now it is an additional source of water used for the needs of the farm. The research carried out showed in the water drawn from the well there are high concentrations of mineral pollutions, among which dominated, nitrates(V) and potassium ions. Poor water quality is also confirmed by indicators determining the total amount of chemical components contained in water e.g.: electrolytic conductivity (EC) and total dissolved solids (TDS). This indicates insufficient protection of the well and penetration of pollution to water from the environment. In the past, the well was a source of drinking water, however, due to high concentrations of chemical pollution, currently the water drawn from this intake is not recommended for consumption. In addition, long-term irrigation of soil and plants with the analyzed water may worsen soil conditions and decrease crop yield potential. This is mainly due to very high concentrations of potassium ions.
Rocznik
Strony
587--597
Opis fizyczny
Bibliogr. 31 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pl. Łódzki 2, 10-718 Olsztyn, tel. 89 523 43 86
autor
 • Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pl. Łódzki 2, 10-718 Olsztyn, tel. 89 523 43 86
autor
 • Ukrainian State University of Chemical Technology in Dnipro, Haharina Ave, 8, Dnipropetrovs'k, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraina, 49000
Bibliografia
 • [1] Schaider LA, Ackerman JM, Rudel R. Sci Total Environ. 2016;547:470-481. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.12.081.
 • [2] Ridpath A, Taylor E, Greenstreet Ch, Martens M, Wicke H, Martin C. Sci Total Environ. 2016;544:601-605. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.11.141.
 • [3] Parimalarenganayaki S, Elango L. Arab J Geosci. 2014;7(8):3119-3129. DOI: 10.1007/s12517-013-0989-z
 • [4] Ghalib HB. Appl Water Sci. 2017;7(7):3447-3467. DOI: 10.1007/s13201-017-0575-8.
 • [5] Długosz J, Kobierski M, Piotrowska-Długosz A, Gozdowski D. J Elementol. 2014;19(2):339-350. DOI: 10.5601/jelem.2014.19.2.663.
 • [6] Wons M, Szymczyk S, Glińska-Lewczuk K. Ekologiczne podejście do monitorowania twardości wód podziemnych. Inż Ekolog. 2012;31:137-143. http://www.archive.ineko.net.pl/pdf/31/14.pdf.
 • [7] Pulikowski K, Kostrzewa S, Paluch J, Szewrański S. Concentration and load of magnesium and calcium in drainage waters. J Elementol. 2006;11(4):483-493. http://www.uwm.edu.pl/jold/index.1142006.pdf.
 • [8] Orzepowski W, Pulikowski K. Magnesium, calcium, potassium and sodium content in groundwater and surface water in arable lands in the commune (gmina) of Kąty Wrocławskie. J Elementol. 2008;13(4):605-614. http://www.uwm.edu.pl/jold/index.1342008.pdf.
 • [9] American Public Health Association (APHA) 1999: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. https://www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_1000-3000.pdf.
 • [10] World Health Organization (WHO) 2004: Guidelines for Drinking-water Quality. http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/GDWQ2004web.pdf.
 • [11] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 1994: Water Quality for Agriculture, Irrigation and Drainage (by Ayers RS, Westcot DW). http://www.fao.org/docrep/003/t0234e/t0234e00.htm.
 • [12] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U. 2017, poz. 2294. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002294/O/D20172294.pdf.
 • [13] Todd DK. Groundwater Hydrology. 3rd Ed. New York: John Wiley and Sons Publications; 2005. https://igitgeotech.files.wordpress.com/2014/09/ground-water-hydrology-by-dk-tood.pdf.
 • [14] DeSutter T, Franzen D, He Y, Wick A, Lee J, Deutsch B, et al. Soil Sci Soc Am J. 2015;79:1261-1264. DOI: 10.2136/sssaj2015.01.0010n.
 • [15] Domenico PA, Schwartz FW. Physical and Chemical Hydrology. New York; John Wiley and Sons: 1998:410-420. ISBN: 0471597627
 • [16] Kelly WP. Use of saline irrigation water. Soil Sci. 1963;95(4):355-391. https://journals.lww.com/soilsci/ Citation/1963/06000/Use_of_Saline_Irrigation_Water.3.aspx
 • [17] Raghunath HM. Groundwater. 2nd Ed. New Delhi, India; Wiley Eastern Ltd:1987:344-369. ISBN: 0852262981.
 • [18] Reddy SK. Int J Water Res Environ Eng. 2013;5(7):418-425. DOI: 10.5897/IJWREE2012.0375.
 • [19] Bu H, Tan X, Li S, Zhang Q. Ecotoxicol Environ Saf. 2010;73(5). DOI: 10.1016/j.ecoenv.2009.11.007.
 • [20] Griffioen J. J Hydrol. 2001;254(1-4). DOI: 10.1016/S0022-1694(01)00503-0.
 • [21] Frey, MP, Schneider MK, Dietzel A, Reichert P, Stamm C. J Hydrol. 2009;365(1-2):23-36. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2008.11.015.
 • [22] Burzyńska I, Pietrzak S. Ocena zawartości rozpuszczalnych form potasu i RWO w warstwie gleby stanowiącej podłoże długoletniego składowania obornika. Woda Środ Obsz Wiejs. 2010;10,4(32):23-32. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.elementbaztech-article-BATC-0005-0097.
 • [23] Ward MH, Jones RR, Brender JD, De Kok TM, Wryer PJ, Nolan BT, et al. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(7):1557. DOI: 10.3390/ijerph15071557.
 • [24] Pawęska K, Bawiec A, Malczewska B, Bauerek A. Inż Ekol. 2017;18(1):216-226. https://doi.org/10.12912/23920629/67740.
 • [25] Koc J, Wons M, Glińska-Lewczuk K, Szymczyk S. J Environ Eng. 2014;140(9). DOI: 10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0000775.
 • [26] Pasternakiewicz A, Bilek M, Stawarczyk K. Badania zawartości wybranych anionów nieorganicznych w wodach mineralnych i źródlanych - pod kątem bezpieczeństwa zdrowotnego wody. Probl Hig Epidemiol. 2014;95(3):788-793. http://www.phie.pl/pdf/phe-2014/phe-2014-3-788.pdf.
 • [27] Żurek N, Bilek M. Med Środ. 2016;19(4):12-18. DOI: 10.19243/2016402.
 • [28] Boyd Craig CE, Tucker S, Somridhivej B. J World Aquac Soc. 2016;47(10):6-41. DOI: 10.1111/jwas.12241.
 • [29] Szymczyk S, Świtajska I. Inż Ekol. 2013;34:214-221. DOI: 10.12912/23920629/336.
 • [30] Nag KS, Das Sh. Deciphering groundwater quality for irrigation and domestic purposes - a GIS based case study of Suri I and II blocks, Birbhum District, West Bengal, India. Front Earth Sci. - Scientific Publishers (India) 2016:483-498. ISBN: 9788172339296.
 • [31] Delgado C, Pacheco J, Cabrera A, Batllori E, Orellana R, Bautista F. Agric Water Manage. 2010;97(10):1423-1433. DOI: 10.1016/j.agwat.2010.04.006.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5bf75f22-f19d-4d53-9dce-a3bf8ae96d3a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.