PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Możliwości redukcji ilości substancji niebezpiecznych w procesach garbarskich

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The possibility of reduction of harmful substances in leather
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono stan prawny w zakresie obecności substancji szkodliwych w skórze garbowanej. Dokonano zestawienia możliwości redukcji lub częściowej eliminacji substancji szkodliwych w skórze. Zaproponowano podział możliwych metod działania w procesie technologicznym na dwie grupy. Pierwszą związaną z wprowadzeniem zamienników w postaci substancji mniej niebezpiecznych i drugą związaną z kontrolą i metodyką procesu technologicznego produkcji skór umożliwiającą redukcję lub eliminację substancji niebezpiecznych. Szczególną uwagę zwrócono na chrom VI, formaldehyd, VOC, aminy, metale ciężkie, pochodne TBT (Tributylocyna), pochodne APEO (Oksyetylenowanealkilofenole) i chloroalkany.
EN
The article presents the legal status of the presence of harmful substances in tanned leather. The possibility of reduction or partial elimination of harmful substances in the leather has been compiled. The proposed division of possible methods of operation in the technological process into two groups. The first involves the introduction of substitutes in the form of less dangerous substances and the second related to the control and methodology of the technological process of the manufacture of leather enabling the reduction or elimination of dangerous substances. Particular attention was paid to chrome VI, formaldehyde, VOCs, amines, heavy metals, TBT derivatives (Tributyltin), APEO (ethoxylatedalkylphenols) and chloroalkanes.
Rocznik
Tom
Strony
35--40
Opis fizyczny
Bibliogr. 47 poz., rys.
Twórcy
 • Katedra Ochrony Środowiska, Zakład Ekotechnologii Kolagenu i Tłuszczów na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
autor
 • Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi
autor
 • Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi
Bibliografia
 • [1] Lasek W. 1978. Kolagen - chemia i wykorzystanie. Warszawa: WN-T.
 • [2] Bieńkiewicz K. J. 1986. Fizykochemia wyprawy skór. Warszawa: WN-T.
 • [3] http://www.reach-info.pl/20,wybrane_obowiazujace_akty_prawne. html (dostęp 10.07.2017 r.).
 • [4] NDS_2014. Format: pdf, rozmiar: 1640.18 kb, data dodania: 2014-08-11 19:34:03.
 • [5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń. Format: pdf, rozmiar: 534.49 kb, data dodania: 2014-08-11 21:58:56.
 • [6] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i ich mieszanin. Format: pdf, rozmiar: 1697.28 kb, data dodania:2012-09-14 22:45:45.
 • [7] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników. Format: pdf, rozmiar: 197.43 kb, data dodania:2012-08-20 23:25:38.
 • [8] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie. Format: pdf, rozmiar: 287.59 kb, data dodania:2012-08-20 23:26:46.
 • [9] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin 40 Przegląd - WOS 12/2017 niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. Format: pdf, rozmiar: 983.36 kb, data dodania:2012-08-20 23:28:49.
 • [10] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 04 kwietnia 2012 r. w sprawie pobierania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów przez PIS. Format: pdf, Rozmiar: 356.11 kb, data dodania:2012-08-20 23:29:43.
 • [11] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 marca 2012 r. w sprawie wycofania substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu z obrotu. Format: pdf, rozmiar: 185.45 kb, data dodania:2012-08-20 23:30:44.
 • [12] Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Format: pdf, rozmiar: 2015.27 kb, data dodania:2012-08-20 23:41:30.
 • [13] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 02 lutego2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Format: pdf, rozmiar: 121.18 kb, data dodania:2012-08-20 23:31:48.
 • [14] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2011 w sprawie lotnych związków organicznych. Format: pdf, rozmiar: 70.12kb, data dodania:2011-05-12 10:10:44.
 • [15] Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 kwietnia 2011 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. Format: pdf, rozmiar: 5087.56 kb, data dodania:2011-05-12 10:11:59.
 • [16] Ustawa o odpadach - tekst jednolity. Format: pdf, rozmiar: 270.36 kb, data dodania:2010-10-06 13:11:20.
 • [17] Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów. Format: pdf, rozmiar: 449.8kb, data dodania: 2008-07-25 11:56:46.
 • [18] Rozporządzenie lotne związki organiczne 2007. Format: pdf, rozmiar: 280.9kb, data dodania: 2008-07-25 12:01:16.
 • [19] Ustawa odpady. Format: pdf, rozmiar: 2179.65 kb, data dodania: 2008- 07-25 12:06:04.
 • [20] Rozporządzenie REACH - wersja skonsolidowana, październik 2016. Format: pdf, rozmiar: 4405.63kb, data dodania: 2016-11-23 21:48:28.
 • [21] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 sierpnia 2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przedstawienia danych. Format: pdf, rozmiar: 311.46 kb, data dodania: 2009-08-31 12:38:59.
 • [22] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych. Format: pdf, rozmiar: 977.5 kb,data dodania: 2009-11-10 22:02:39.
 • [23] Ustawa z 22 stycznia 2010 o zmianie Ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw. Format: pdf, rozmiar: 2130.7 kb, data dodania: 2010-02-27 15:53:57.
 • [24] Przewodnik dla producentów i użytkowników wyrobów skórzanych i skóropodobnych. Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Instytutem Przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie.Warszawa, czerwiec 2009 r.
 • [25] Rydin St., W. Frendrup. 1993. Possibilities for a Reduction of the Pollution Load from Tanneries. DTI.
 • [26] Śmiechowski K. 2000. Technologie proekologiczne w wybranych procesach obróbki skór. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
 • [27] http://www.atsdr.cdc.gov/substances/ToxChemicalClasses.asp ( dostęp 20.12.2014).
 • [28] Linda Molander, Magnus Breitholtz, Patrik L. Anderssonc, Aleksandra Rybacka, Christina Rudén. "Are chemicals in articles an obstacle for reaching environmental goals?". Missing Science of the Total Environment 435-436 (2012) 280-289.
 • [29] http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/tanning.pdf (dostęp 31.12.2016).
 • [30] Wolf Gerhard, Alfred Lin, Rasia. 2013. "Dried hide w/o salt". Jalca, 105(8), 256.
 • [31] Wolf Gerhard, Robert Orth. 2003. "Ecological challenges in Leather Manufacturing".. BASF.
 • [32] Dixit Sumita, Ashish Yadav, Premendra D. Dwivedi, Mukul Das. 2015. "Toxic hazards of leather industry and technologies to combat threat: a review". Journal of Cleaner Production 87 39-49.
 • [33] Wegner Brigitte, Peter Saling, Gerhard Wolf. 2012. "Carbon footprint - a new challenge for the leather industry. World Leather February.
 • [34] ISO/FDIS 17234-1
 • [35] "Restricted substances in leather". TFL Eco Guidelines.2010.
 • [36] Orloff Annette, Bent Horn Andersen. 2012." Annex Xv Report Proposal for a Restriction". Chromium (VI) compounds.
 • [37] Font, J., A. Rius, A. Marsal, D. Sanchez, C. Hauber, M. Tommaselli. 2006. "Prevention of chrome (VI) formation by improving the tannery processes’ (technology chromium)". Leather International |.
 • [38] Kolomaznik K., M. Adamek, I. Andel, M. Uhlirova. 2008. "Leather waste- -Potential threat to human health and a new technology of its treatment". Journal of Hazardous Materials 160 514-520.
 • [39] Gelo H. 1997. "Szkodliwość związków chemicznych zawartych w skórach wyprawionych". Materiały IV Krajowego Sympozjum: Nowoczesne kierunki w produkcji i ocenie obuwia ze szczególnym uwzględnieniem komfortu i ekologii wyrobu. Kraków.
 • [40] Wolf Gerhard, Stefan Meier, Alfred Lin. 2013/2014. "Leather and Sustainability: From Contradiction to Value Creation". World Leather 12 2013/01 2014.
 • [41] Rydin S. 2002. "Investigation of the Content of Cr (VI) and Cr (III) in Leather Products on the Danish Market". Danish Ministry of the Environment, Environmental Protection Agency.
 • [42] Kupczewska-Dobecka Małgorzata. 2008. "Formaldehyd". Podstawy i metody oceny środowiska pracy 3(57), 51-125.
 • [43] Ram C., Ć. S. Mohan, Ć. P. Saravanabhavan, Ć. J. Thanikaivelan, Ra. Raghava. 2008. "Development of formaldehyde-free leathers in the perspective of retanning: part II. Combination of formaldehyde-free retanningsyntans". Clean Techn Environ Policy 10: 287-294.
 • [44] Thanikaivelan P., C. R. Mohan, S. Saravanabhavan, J. R. Rao, B. U. Nair. 2007. "Development of formaldehyde-free leathers in perspective of retanning: Part 1. Benchmarking for the evolution of a single syntan system". Journal of the American Leather Chemists Association, Vol. 102 (10): 306-314.
 • [45] Bayramoğlu, E. E. 2013. "Hidden treasure of nature: PAs. The effects of grape seeds on free formaldehyde of leather". Industrial Crops and Products 41: 53-56.
 • [46] Ying Gong, Xiaoling Liu, Li Huang, Wuyong Chen. 2010. "Stabilization of chromium: An alternative to make safe leathers".Journal of Hazardous Materials. Vol: 179 (1-3).
 • [47] Palop R., J. Parareda, O. Ballús, A. Marsal. 2008. "Leather ageing and hexavalent chromium formation as a function of the fatliquoring agent. Part I: Chrome tanned leathers". Journal of the Society of Leather Technologies and Chemists .Vol. 92 (5): 200-204.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5ab14494-c614-446c-bec5-c6c744ed93f2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.