PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Uwzględnienie konstrukcji budynku przy szacowaniu szkód górniczych z wykorzystaniem doświadczeń makrosejsmicznej skali EMS-98

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Taking the account of the structure of the building in the estimation of mining damages with the use of experiences with macro-seismic scale EMS-98
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Do oceny oddziaływania wstrząsów indukowanych działalnością górniczą na obiekty budowlane i ludzi stosuje się w Polsce różne skale np. Górniczą Skalę Intensywności -GSI. W niniejszym artykule przytoczono przykład klas wrażliwości sejsmicznej budynków według Europejskiej Skali Makrosejsmicznej 1998 (EMS-98). Dalsze prace nad skalami opisującymi szkody górnicze powinny uwzględniać także konstrukcję budynku ulegającemu zniszczeniu. Pomocne może być skorzystanie z wzorców zawartych w makrosejsmicznej skali EMS-98.
EN
Different scales, for example: Mining Scale of Intensity - GSI are used in Poland to evaluate the impact of shocks induced by mining activities on buildings and people. The article quoted an example of seismic sensitivity classes of buildings, according to the European Macro-Seismic Scale 1998 (EMS-98). Further work on the scales describing mining damages should also take into account the structure of the building undergoing destruction. It may be helpful to use the models contained in macro-seismic scale EMS-98.
Rocznik
Strony
83--89
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., fot., rys.
Twórcy
autor
 • Politechnika Krakowska, Kraków
 • GSZ Pracownia Projektowa Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego Sp. z o.o., Kraków
Bibliografia
 • 1.Ciesielski R.: Ujęcie obliczeniowe oraz ocena wpływu drgań i wstrząsów pochodzących ze źródeł zewnętrznych na niektóre typy budowli. Zeszyt Naukowy Politechniki Krakowskiej 1961. nr 1
 • 2.Dubiński J., Mutke G.: Górnicza Skala Intensywności GSI-GZW do oceny skutków oddziaływania wstrząsów górniczych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym na obiekty budowlane i na ludzi. Prace Naukowe GIG, Górnictwo i Środowisko, Special Edition, Kwartalnik GIG, Katowice 2007, s. 199-211
 • 3.Dubiński J., Mutke G., Tatara T., Muszyński L., Barański A., Kowal T.: Zasady stosowania zweryfikowanej Górniczej Skali Intensywności Drgań GSIGZWKW-2012 do prognozy oceny skutków oddziaływania wstrząsów indukowanych eksploatacją złóż węgla kamiennego w zakładach górniczych kompanii Węglowej SA na obiekty budowlane i ludzi. GIG, Katowice 2013
 • 4.Grunthal G. (ed): European Macroseismic Scale 1998, Cahiers du Centre Europeen de Geodynamique et de Seismologie. Conseil de l'Europe. Vol. 15, Luxemburg 1998
 • 5.Kwiatek J.: Obiekty budowlane na terenach górniczych. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2007
 • 6.Lipski Z.: Skala oceny odporności istniejących budynków na wpływy wstrząsów górniczych. Inżynieria i Budownictwo 1988, nr 3
 • 7.Muszyński L.: Klasyfikacja dynamicznej odporności budynków. Przegląd Górniczy 1993, nr 1
 • 8.Muszyński L.: Ocena odporności budynków na wpływ wstrząsów górniczych. Prace Naukowe GIG, Górnictwo i Środowisko, Katowice 2008, s. 315-330
 • 9.Pilecka E., Szermer-Zaucha R.: Metody oceny oddziaływania wstrząsów pochodzenia górniczego na budynki. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, Kraków 2016
 • 10.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. i 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002 nr 75, poz. 690 i DzU z 2015 r., poz. 1422)
 • 11. Tatara T.: Odporność dynamiczna obiektów budowlanych w warunkach wstrząsów górniczych. Wydawnictwo PK, Kraków 2012
 • 12.Wrana B.: Lecture on Foundation Design. Wydawnictwo PK, Kraków 2016
 • 13.Wyrok z dnia 22 stycznia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w K. o przywrócenie stanu poprzedniego i zapłatę na skutek apelacji powodów
 • 14.https://www.saos.org.pl/judgments/212966,dostęp: styczeń 2017
 • 15.Zalecenia techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące oceny sejsmiczności podłoża dla lokalizacji obiektów jądrowych. Państwowa Agencja Atomistyki, Warszawa 2013
 • 16.Zembaty Z., Chmielewski T.: Opisowe intensywności trzęsień ziemi i możliwości ich stosowania do oceny wstrząsów górniczych. Inżynieria i Budownictwo 2002, nr 9, s. 516-521
 • 17.PN-85/B-02170. Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki, PKN, 1985
 • 18.PN-88/B-02171. Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach, PKN, 1988
 • 19.(http://theconversation.com/earthquakes-and-mining- how-humans-create-seismic-acti...), dostęp: lipiec 2014
 • 20.Eurocode 8: Design of structures for earthąuake resistance, european committee for standardization, Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels, 2003 i 2012
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5a94430f-0a5f-46d6-9d84-580291f419f0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.