PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Multidimensional cadastre as an element of participation in modern space management

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Kataster wielowymiarowy jako element partycypacji w nowoczesnym zarządzaniu przestrzenią
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Rapid economic and social development over the last decade has led to many changes in the way space is managed. The dynamically developing cities, complex infrastructure, vertical spatial division, as well as overlapping ownership rights (in 2D terms) resulted in an increase in the demand for the creation of modern space management systems. The aim of the work is an attempt to answer the question concerning the possibility of using a modern real estate cadastre system. The research method used is case study. The method was supported by an analysis of the literature in the field of land and building records and the use of GIS tools in network analyses. The subject of research is the use of data on building interiors. The task was carried out using the available GIS tools. The method of utilising graphic data presented in this article goes beyond the current cadastre functions and can be used, for example, to find a way inside a building.
PL
Szybki rozwój gospodarczy i społeczny w ciągu ostatniego dziesięciolecia doprowadził do wielu zmian w sposobie zarządzania przestrzenią. Prężnie rozwijające się miasta, złożona infrastruktura, wertykalny podział przestrzenny, a także nakładające się prawa własności (w ujęciu 2D) spowodowały wzrost zapotrzebowania na tworzenie nowoczesnych systemów zarządzania przestrzenią. Celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości wykorzystania nowoczesnego systemu katastru nieruchomości. Stosowaną metodą badawczą jest studium przypadku. Metoda została wsparta analizą literatury z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz zastosowaniem narzędzi GIS w analizach sieciowych. Przedmiotem badań jest wykorzystanie danych dotyczących wnętrza budynku. Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy dostępnych narzędzi GIS. Zaprezentowany w niniejszym artykule sposób wykorzystania danych graficznych wykracza poza pełnione obecnie funkcje katastru i może być wykorzystywany np. do znalezienia drogi wewnątrz budynku.
Rocznik
Tom
Strony
17--26
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
 • GEO-Mapa Szczepan Budkowski
Bibliografia
 • Bieda A., Bydłosz J., Dawid L. i inni. 2015. Kierunki rozwoju katastru nieruchomości. WSI-E, Rzeszów.
 • Budkowski S. 2020. Kataster wielowymiarowy i jego zastosowanie w nowoczesnym systemie opisu przestrzeni, rozprawa doktorska.
 • Budkowski S., Litwin U. 2018. Rationale for the introduction of 3D cadastre as illustrated with the example of the city of Kraków. Geomatics, Landmanagement and Landscape, 2, 43–52.
 • Budkowski S., Litwin U. 2019. Synergia w przestrzeni – modelowe ujęcie katastru nieruchomości. Acta Scientiarum Polonorum, ser. Formatio Circumiectus, 18(1), 127–135.
 • Dawidowicz A., Źróbek R. 2018. A methodological evaluation of the Polish cadastral system based on the global cadastral model. Land Use Policy, 73, 59–72.
 • Enemark S., Bell K.C., Lemmen C.H.J., McLaren R. 2014. Fit-for-purpose land administration. International Federation of Surveyors (FIG) and World Bank.
 • Eriksson G., Adolfsson C. 2006. Experiences of the 3D Cadastre Legislation, Shaping the Change. XXIII FIG Congress, Munich, Germany.
 • Julstad B., Ericsson A. 2008. Property Formation and Three-Dimensional Property Unites in Sweden.
 • Karabin M. 2008. Analiza istniejących rozwiązań w zakresie katastrów trójwymiarowych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przegląd Geodezyjny, 12.
 • Karabin M. 2012. Registration of untypical 3D objects in Polish cadastre – do we need 3D cadastre?. Półrocznik Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk „Geodesy and Cartography”, 61, 2. DOI: 10.2478/v10277-012-0023-8.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 ze zm.).
 • Sandberg H. 2009. Three-Dimensional Division and Registration of Title to Land, Legal Aspects.
 • Shoshani U., Bnehamu M., Goshen E., Denekamp S., Bar R. 2004. Registration of Cadastral Spatial Right in Israel. A Research and Development Projects. FIG Working Week, Athens, Greece, May.
 • Siejka M., Ślusarski M., Zygmunt M. 2014. 3D + time Cadastre, PAN.
 • Sooner J.E., Oosterom P., Ploger H.D., Aalders H.A. 2004. Conceptual 3D Cadastral Model Applied in General Countries, FIG Working Week, Athens, Greece.
 • Stoter J., Salzmann M. 2001. Towards a 3D Cadastre: Where do Cadastral Needs and Technical Possibilities Meet?
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) [kc].
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 1989 r. Nr 30, poz. 163 ze zm.) [pgik].
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r. Nr 85, poz. 388 ze zm.) [uwl].
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-59e9ec4e-0dae-4e4e-8415-98e62c101f36
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.