Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-58087fed-c5aa-4970-8777-c3f30c517deb

Czasopismo

Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Tytuł artykułu

Ekonomia instytucjonalna wobec problemu rozwoju miasta

Autorzy Stawasz, D. 
Treść / Zawartość http://journals.pan.pl/dlibra/journal/95346
Warianty tytułu
EN Institutional Economics Towards Problem of City Development
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN The consideration of institutional economics principles in the management process seems to be the condition of socio-economic development of a country/city in long time perspective. Since last 25 years in Poland it can observed the process of adopting the new institutional system. The system is composed of institutions, norms, principles and regulations influencing the market, social assistance or insurance system, providing public goods, external effects, information as well as affecting behaviour of individuals and entities. The aim of the paper is to present the assumptions of institutional economics in terms of relations between the institutional system and city development. The paper focuses on social, relation and culture determinants prejudging the differences in functioning of enterprises, countries, regions/cities and claims that economy is strongly dependent on institutional system.
Słowa kluczowe
EN city development   effects of city management   institutional system   new institutional economics  
Wydawca Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Czasopismo Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rocznik 2017
Tom No 265
Strony 7--21
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz.
Twórcy
autor Stawasz, D.
Bibliografia
1. Błaszczyk M., 2015, Uprzemysłowienie miasta postfordowskiego jako problem polityczny. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Socjologia, 52.
2. Dominiak P., Wasilczuk J. E., Starnawska M., 2016, Przedsiębiorczość nieproduktywna w świetle ekonomii instytucjonalnej. Analiza zjawiska w Polsce. PWN, Warszawa.
3. Dugger W., 1979,Methodological Differences between Institutional and Neoclassical Economics. Journal of Economic Issues, t. 13, nr 4.
4. Fiedor B., 2006, Nowa Ekonomia Instytucjonalna jako podstawa teoretycznej refleksji nad procesem transformacji od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej, [w:] Wkład transformacji do teorii ekonomii, J. Kleer, A. Kondratowicz (red.). CeDeWu.PL, Wyd. fachowe, Warszawa: 14–15.
5. Grosse T. G., 2002, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(8).
6. Gruszecki T., 2002, Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
7. Kleer J., Kondratowicz A. (red.), 2006, Wkład transformacji do teorii ekonomii. CeDe-Wu.PL Wyd. fachowe, Warszawa.
8. Krajewski S., 2009, Wpływ instytucji na konkurencyjność gospodarki, [w:] Nowa ekonomia instytucjonalna. Teoria i zastosowania, St. Rudolf (red.). Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce: 189
9. Mazur St. (red.), 2015, Współzarządzanie publiczne. Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
10. Możdżeń M., 2015, Współzarządzanie a nowa ekonomia instytucjonalna, [w:] Współzarządzanie publiczne, St. Mazur (red.). Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa: 69.
11. Noga A., 2009, Teorie przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
12. Ratajczak M., 2011, Popularność ekonomii instytucjonalnej. Moda czy trwała zmiana? Zeszyty Naukowe, nr 9, PWE, Kraków.
13. Rodrik D. A., 2002, Thousand Growth Model Bloom. Projekt Syndicate. J. F. Kennedy, School of Government, Harvard University.
14. Rudolf St. (red.), 2005, Nowa ekonomia instytucjonalna, aspekt teoretyczny i praktyczny. Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach, Kielce.
15. Rudolf St. (red.), 2012, Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego. Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce
16. Rudolf St. (red.), 2014, Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Kielce.
17. Rudolf W., 2005, Twinning jako podstawowy instrument programu Phare – rozwój instytucjonalny, [w:] Nowa ekonomia instytucjonalna, aspekt teoretyczny i praktyczny, St. Rudolf (red.). Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach, Kielce: 227–228.
18. Scott A. J., 1993, Technopolis. High-Technology Industry and Regional Development in Southern California. University of California Press, Berkeley, CA.
19. Scott A. J., Storper M., 2013, The Nature of Cities. The Scope and Limits of Urban Theory. International Journal of Urban and Regional Research.
20. Sokołowicz M., 2015, Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej.Przestrzeń – bliskość – instytucje, Wyd. UŁ, Łódź.
21. Staniek Zb., 2014, Instytucje i problemy ich mierzenia, [w:] Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych, St. Rudolf (red.). Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Kielce: 52.
22. Wilkin J., 2016, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
23. Williamson O. E., 1979, Transaction – Cost Economics: The Governance of Contractual Relations. Journal of Law and Economics, t. 22, nr 2: 233–261.
24. Ustawa z 8 marca o samorządzie terytorialnym, 1990, Dz.U. nr 16 poz. 95.
25. [https://mfiles.pl/pl/index.php/Teoria_agencji, data dostępu 31.05.2016].
26. [https://mfiles.pl/pl/index.php/Teoria_praw_w%C5%82asno%C5%9Bci, data dostępu 6.05.2016]
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-58087fed-c5aa-4970-8777-c3f30c517deb
Identyfikatory