Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-57033d99-6f00-4788-8eb8-0acc53a52e6a

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Bariery w procesie transferu doświadczeń ze zrealizowanych projektów - badania wstępne

Autorzy Tchórzewski, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Barriers in the process of transfer of experience with the completed project - preliminary studies
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Projekty to unikalne działania powodujące konieczność wypracowania nowych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych. Bardzo częstą sytuacją jest brak działań zmierzających do wykorzystania tak zdobytej wiedzy do udoskonalania własnej organizacji. W artykule zaprezentowane zostały zasady wykorzystania nowej wiedzy, proponowane przez cztery najpopularniejsze systemy zarządzania projektami lub zespołami projektowymi, poparte przypadkami ilustrującymi stosowanie (lub nie) tych zasad i ich efekty dla organizacji.
EN Projects are unique actions that will need to develop new technical or organizational. A very common situation is the lack of efforts to use such knowledge to improve their own organization. The paper presented the principle of the proposed use of the new knowledge provided for the four most popular project management systems and project teams supported by the cases illustrating the use (or not) of these rules and their effects on the organization.
Słowa kluczowe
PL bariera   transfer   doświadczenie   projekt   badania  
EN barrier   transfer   experience   project   study  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 78
Strony 443--456
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Tchórzewski, S.
  • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Administracji
Bibliografia
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. MT & DC, Warszawa 2013.
2. Frame D.: Zarządzanie projektami w organizacjach. WIG-PRESS, Warszawa 2001.
3. Kerzner H.: Advanced project management. Helion, Gliwice 2005.
4. NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA 3.0. Stowarzyszenie Project Management Pol-ska, Gdańsk 2009.
5. PRINCE2 – Skuteczne zarzadzanie projektami. OGC, Crown 2013.
6. Schwaber K., Sutherland J.: Scrum Guide, www.scrum.org, 2013.
7. Stoner J., Freeman R., Gilbert Jr. D.: Kierowanie. PWE, Warszawa 2001.
8. Wysocki R.K., McGary R.: Efektywne zarządzanie projektami. Helion, Gliwice 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-57033d99-6f00-4788-8eb8-0acc53a52e6a
Identyfikatory