PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady w sprawie środków ochrony indywidualnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
DE
Neue Verordnung für Persönliche Schutzausrüstungen
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omówiono najważniejsze kwestie zawarte w nowym rozporząia PUU dotyczącym środków ochrony indywidualnej z odniesieniami do dotychczas obowiązującej dyrektywy nr 89/686/EWG 19 i 20 stycznia 2016 r. w Parlamencie Europejskim odbyto się pierwsze i jedyne czytanie „Propozycji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochrony indywidualnej i wycofania dyrektywy Rady 89/686/EWG" połączone z głosowaniem. Podstawą głosowania w PE był opublikowany przez Radę Europejską4 września 2015 r. skonsolidowany tekst, wypracowany w „trilogu", czyli w trakcie spotkań trójstronnych Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, instytucji zaangażowanych w proces ustawodawczy UE. Nieformalne negocjacje w trilogu przed każdorazowym czytaniem pozwalają znacznie skrócić zwykły tryb postępowania ustawodawczego. Ponieważ PE wprowadzając własne zmiany redakcyjne i niewielkie uzupełnienia, wyraził zgodę na wynegocjowane w trilogu zmiany, rozporządzenie ŚOI - po ocenie zmian wprowadzonych przez Parlament, Komisję Europejską i Radę mogło zostać bez zwłoki, 31 marca 2016 r., opublikowane. Nowe rozporządzenie zastąpiło dyrektywę SOI 89/686/EWG.
DE
Am 19 und 20 Januar 2016 fand die erste und einzige Lesung des "Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rats für Persönliche Schutzausrüstung und die Zurückziehung der Ratsrichtlinie 89/686/EWG" (PSA-V) mit Abstimmung im Europäischen Parlament statt. Zugrunde lag der am 4. September 2015 vom Europäischen Rat veröffentlichte, konsolidierte Text des Vorschlags als Ergebnis des "Trilogs". Unter einem Trilog versteht mań paritätisch zusammengesetzte Dreiertreffen zwischen der Europäischen Kommission, dem Rat der Europäischen Union und den Europäischen Parlament, den m den gesetzgebenden Prozess der EU involvierten. Institutionen. Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren kann durch informelle Trilog-Verhandlungen von der jeweiligen Lesung (hier der ersten Lesung) erheblich abgekürzt werden. Da das Europäische Parlament den im Trilog ausgehandelten Änderungen am 20 Januar 2016 mit eigenen. redaktionellen Änderungen und geringfügigen Ergänzungen zugestimmt hat, konnte die PSA- V - nach einer ähnlichen Bewertung der Änderungen des Parlaments durch Europäische Kommission und Rat - am 31 3.2016 zügig veröffentlicht werden.
Rocznik
Tom
Strony
25--28
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Institut fur Arbeitsschutz der Deutschen Geseztlichen Unfallversicherung (IFA)
Bibliografia
 • [1] Council of the European Union: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on personal protective equipment - Preparation of the informal trilogue. Interinstitutional File: 2014/0108 (COD), 4.09.2015 r. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1
 • [2] Komisja Europejska: Wniosek o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochrony indywidualnej. 27.03.2014 r. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52014PC0186
 • [3] Parlament Europejski: Przyjęte teksty - wydanie tymczasowe: Środki ochrony indywidualnej - Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochrony indywidualnej (COM (2014)0186- C7-0110/2014 - 2014/0108 (COD) (zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0012+0+DOC+PDF+V0//DE
 • [4] Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (89/686/ EWG) (brzmienie skonsolidowane) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=14543308735798uri-=CELEX:01989L0686-20130101
 • [5] Komisja Europejska: strona internetowa New Legislative Framework http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-legislatiye-framework/index_en.htm
 • [6] Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 765/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 Rady
 • [7] Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 października 2010 r. w sprawie C-185/08http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:6200800185&from=DE
 • [8] Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr768/2008/ WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG
 • [9] Decyzja Rady nr 93/465/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. w sprawie modułów dla różnych faz procedur oceny zgodności oraz zasad stosowania znaków CE przeznaczonych do stosowania w dyrektywach harmonizacji technicznej
 • [10] Komisja Europejska: strona internetowa dotycząca ŚOI: http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/personal-protective-equipment/index_en.htm
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-56b6c684-c2b9-49d3-9549-f9d5940c5596
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.