PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Czy polskie przepisy prawne gwarantują bezpieczeństwo wody?

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ostatnia, listopadowa nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wzbudziła szeroką dyskusję w środowisku interesariuszy procesu dostaw wody, reprezentujących nie tylko eksploatatorów systemów zaopatrzenia w wodę, czy też organy administracji państwowej prowadzącej dotychczas urzędową kontrolę jakości, ale również środowiska naukowe, doradcze czy też grupy projektantów i producentów.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
58--63
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Inżynierii Wody i Ściekó
autor
 • GIS, Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Bibliografia
 • 1.Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, Dz. U. 2015, poz. 1989.
 • 2.http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=POSELIZL&NrKadencji=8&Nrl=282&Typ=INT&Czyb =T.
 • 3.Wytyczne dotyczące jakości wody do picia, czwarta edycja, WHO Genewa 2011, polskie wydanie nakładem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Bydgoszcz 2014.
 • 4.Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787 z 6 października 2015 r. zmieniająca załączniki II oraz III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. UE - L 260/6 z 7.10.2015 r.).
 • 5.Dyrektywa Rady 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. UE - L 330 z 5.12.1998 r.).
 • 6.Rak J.: Bezpieczna woda wodociągowa. Zarządzanie ryzykiem w systemie zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.
 • 7.Rak J., Kwietniewski M.: Bezpieczeństwo i zagrożenia systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.
 • 8.Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Ryzyko eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzania w wodę. Wydawnictwo Seidel-Przywecki 2013.
 • 9.Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Matrycowe metody analizy ryzyka awarii infrastruktury komunalnej. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, 2014, t. XXXI z. 61(1/14), s. 233-244.
 • 10.Tchórzewska-Cieślak B.: Metody analizy i oceny ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.
 • 11.Tchórzewska-Cieślak B., Piegdoń I.: Matrix analysis of risk of interruptions in water supply systems in terms of consumer safety. Journal of KONBiN nr 4, Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2012, s. 132-136.
 • 12.Iwanejko R., Lubowiecka T.: Analiza ryzyka jako narzędzie planistyczno-decyzyjne w wodociągach. Mat. konf. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, Poznań 2004, s. 547-558.
 • 13.Zimoch I.: Zintegrowane metody analizy niezawodności funkcjonowania i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 • 14.Zimoch I.: Regulacja ciśnienia jako element zarządzania ryzykiem eksploatacji sieci wodociągowej. Ochrona Środowiska 2012, vol. 34, nr 4, s. 57-62.
 • 15.Zimoch I., Paciej J.: Analiza przestrzenna ryzyka zagrożenia zdrowotnego wywołanego obecnością bakterii z rodzaju Leginella w instalacjach ciepłej wody w województwie śląskim. Ochrona Środowiska 2014, vol. 36, nr 4, s. 23-28.
 • 16.Zimoch I., Lobos E.: Evaluation of health risk caused by chloroform in drinking water. DOI: 10.1080/19443994.2015.1033134, Desalination and water Treatment 2016, vol. 57 (3), s. 1027-1033.
 • 17.Parafińska K. Marcinkowski J., Zimoch I.: Identyfikacja zdarzeń niebezpiecznych i zagrożeń w systemach zaopatrzenia w wodę, Problemy Higieny i Epidemiologii 2015, 96(2), s.349-356.
 • 18.http://dwi.defra.gov.uk/about/our-strate-gic-plan/securing-safe-clean-drinking-water.pdf.
 • 19.http://dwi.defra.gov.uk/stakeholders/legislation/index.htm.
 • 20.http://dwqr.scot/media/9065/pws-strategy-final-version-10-15-august2014.pdf.
 • 21.http://www.legislation.gov.uk/ ssi/2006/209/contents/made.
 • 22.http://www.legislation.gov.Uk/asp/2002/3/ contents.
 • 23.The Private Water Supplies (Grants) (Scotland) Regulations 2006.
 • 24.http://www.privatewatersupplies.gov.uk/.
 • 25.Report of the Fifth Meeting ofthe International Network of Drinking-Water Regulators, Zaragoza, Spain 7-8 June 2012.
 • 26.Wytyczne dotyczące jakości wody dopicia, czwarta edycja, WHO Genewa 2011, polskie wydanie nakładem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Bydgoszcz 2014.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-56a9ea2b-da64-419b-9432-fe74efc59943
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.