PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie przestrzenne wilgotności względnej powietrza w północnej części równiny Kaffiøyra i na Lodowcu Waldemara (NW Spitsbergen) w okresie od września 2010 do sierpnia 2013

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Spatial diversity of air relative humidity in the northern part of the Kaffiøyra plain and the Waldemar Glacier (NW Spitsbergen) from September 2010 to August 2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono zróżnicowanie przestrzenne wilgotności względnej powietrza w północnej części rejonu Kaffiøyry i na Lodowcu Waldemara w okresie IX 2010 – VIII 2013. W okresie od września 2010 do sierpnia 2011, dla którego istnieją najpełniejsze dane dla wszystkich stanowisk pomiarowych, najwyższe wartości wilgotności względnej zostały zanotowane na szczytach górskich (89%) i na polu firnowym Lodowca Waldemara (86%). Najniższa wartość tego parametru wystąpiła natomiast na tundrze (79%). W całym okresie badawczym, na podstawie zredukowanej liczby stacji, stwierdzono, iż najsuchszy był punkt Kaffiøyra-Heggodden (KH, 83%) zlokalizowany na morenie czołowo-bocznej Lodowca Aavatsmarka, a najbardziej wilgotno było na polu firnowym Lodowca Waldemara (LW2, 85%). Wilgotność względna na badanym obszarze wykazała przeważnie wzrost wartości wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza. Najwilgotniejsze powietrze w rejonie badań towarzyszyło typom cyrkulacji Sc+SWc+Wc i Sa+SWa+Wa (anomalie dodatnie od 7 do 9%), a najsuchsze (anomalie ujemne wahające się od 6% do 9%) podczas napływu mas powietrza z sektora wschodniego, niezależnie od rodzaju układu barycznego. Najmniejsze różnice (do ok. 1-2%) wystąpiły w sytuacjach bezadwekcyjnych reprezentowanych przez typ Ka+Ca.
EN
This paper presents the spatial diversity of air relative humidity (2 m a.g.l.) in the northern part of the Kaffiøyra Plain and on the Waldemar Glacier (NW Spitsbergen), from September 2010 to August 2013, based on measurements taken at six sites located in different environments (Table 1, Figure 1). Results are described for years and seasons, defined as: autumn (Sep-Oct), winter (Nov-Mar), spring (Apr-May) and summer (Jun-Aug). In the period from September 2010 to August 2011, the highest relative humidity was noted on mountain ridges (89%) and in upper part of the Waldemar Glacier (86%). The lowest value of humidity (79%) occurred at a tundra site called ‘Terrace’, located about two kilometres from the coast (Table 2, Figure 2). In the entire period of observations, for which a reduced number (3) of observation sites exists, drier air (83%) was observed at the Kaffiøyra-Heggodden (KH) site, located in the terminal-lateral moraine of the Aavatsmark Glacier, whereas the wettest air (85%) was measured at the firn part of the Waldemar Glacier (LW2). Relative humidity generally shows an increase as altitude increases above sea level. The marked influence of atmospheric circulation on relative humidity was also noted. In the study period, as compared to long-term values from 1951 to 2006, a decrease in the frequency of occurrence of anticyclonic types and an increase in the frequency of cyclonic types (by 10% and 6.8%, respectively) was also noted (Figure 3). Most humid air in the study area occurred within the circulation types Sc+SWc+Wc and Sa+SWa+Wa (positive anomalies varied from 7% to 9%), and the driest (negative anomalies from 6% to 9%) during air advection from the eastern sector within both anticyclonic and cyclonic weather patterns (Table 3 and Figure 4). The smallest differences (up to 2%) were connected with non-advectional weather type Ka+Ca.
Rocznik
Tom
Strony
25--36
Opis fizyczny
Bibliogr. 37 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Katedra Meteorologii i Klimatologii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
autor
 • Katedra Meteorologii i Klimatologii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
 • Katedra Meteorologii i Klimatologii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
Bibliografia
 • 1. Araźny A., 2003. Przebieg roczny wilgotności względnej w Arktyce Norweskiej w okresie 1971-2000. Problemy Klimatologii Polarnej, 13: 107-115.
 • 2. Araźny A., Migała K., Sikora S., Budzik T., Puczko D., 2009. Warunki meteorologiczne i biometeorologiczne w rejonie Hornsundu w ciepłej porze roku 2007 i 2008. Problemy Klimatologii Polarnej, 19: 203-222.
 • 3. Araźny A., Migała K., Sikora S., Budzik T., 2010. Meteorological and biometeorogical conditions in the Hornsund area (Spitsbergen) during the warm season. Polish Polar Research, 31: 217-238.
 • 4. Araźny A., Przybylak R., Kejna M., 2011. Zróżnicowanie wilgotności względnej i opadów atmosferycznych w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010. Problemy Klimatologii Polarnej, 21: 155-172.
 • 5. Baranowski S., 1968. Termika tundry peryglacjalnej SW Spitsbergen. Państwowe Wydawnictwo Naukowe – Od-dział Wrocławski, Wrocław: 73 s.
 • 6. Baranowski S., Głowicki B.,1974. Przebieg wybranych elementów meteorologicznych w miesiącach letnich 1970 r. na Spitsbergenie. Biuletyn Meteorologiczny no 26 (1) cz. A. Artykuły. Acta Univ. Wratislaw, 206: 69-73.
 • 7. Baranowski S., Głowicki B., 1975. Przebieg wybranych elementów meteorologicznych w ciągu lata 1971 r. na Spitsbergenie. Acta Universitatis Wratislaviensis, 287: 95-99.
 • 8. Brăzdil R., Piasecki J., Prošek P., Szczepankiewicz-Szmyrka A., 1988. The topoclimatic differentiation of the Werenskiold Glacier and Brattegdalen regions. [w:] Brăzdil R. et al. (red.) Results of investigations of the Geographical Research Expedition Spitsbergen 1985. Univerzita J/E/ Purkyne v Brne: 187-210.
 • 9. Brăzdil R., Prošek P., Paczos S., Siwek K., 1991. Comparison of meteorological conditions in Calypsobyen and Reindalen in summer 1990. Wyprawy Geograficzne UMCS na Spitsbergen, Lublin: 57-76.
 • 10. Gavrilowa L. A., Sokolov S.I., 1969. Vremennaya izmentchivost temperatury vozdukha v Arktikie. Trudy Arktičes-kogo i Antarktičeskogo Nauchno-Issedovatel’skogo Instituta, 287, Gidrometeoizdat, Leningrad.
 • 11. Gluza A., Piasecki, J., 1989. Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu cech klimatu południowego Bellsundu na przykładzie sezonu wiosenno-letniego 1987 r. Sesja Polarna, INoZ, Lublin: 9-28.
 • 12. Gluza A., Siwek K., 2006. Przebieg warunków pogodowych na stacji w Calypsobyen w sezonie letnim 2005. Problemy Klimatologii Polarnej, 16: 139-146.
 • 13. Gluza A., Siwek K., 2007. Struktura typów pogody w rejonie Bellsundu (W Spitsbergen) w sezonach letnich. Problemy Klimatologii Polarnej, 17: 113-120.
 • 14. Gluza A., Siwek K., 2009. Odczuwalność cieplna w sezonach letnich 2007 i 2008 w Calypsobyen (Spitsbergen). Problemy Klimatologii Polarnej, 19: 223-231.
 • 15. Hanssen-Bauer I., Kristensen Solås M, Steffensen E.L., 1990. The climate of Spitsbergen, DNMI-Rapport 39/90, Oslo: ss. 40.
 • 16. Kosiba A., 1960. Some of results of glaciological investigations in SW-Spitsbergen carried out during the Polish IGY Spitsbergen Expeditions in 1957, 1958 and 1959. Państwowe Wydawnictwo Naukowe: 30 s.
 • 17. Marsz A.A., 2007. Wilgotność względna. [w:] Marsz A.A. Styszyńska A. (red.) Klimat rejonu Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie – stan, zmiany i ich przyczyny. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni: 175-183.
 • 18. Marsz A.A, 2013. Humidity. [w:] Marsz A.A., Styszyńska A. (red.) Climate and Climate Change at Hornsund, Svalbard, Gdynia: 189-198.
 • 19. Migała K., Nasiółkowski T., Pereyma J., 2008. Topoclimatic conditions in the Hornsund area (SW Spitsbergen) during the ablation season 2005. Polish Polar Research, 29 (1): 73-91.
 • 20. Nasiółkowski T., Pereyma J., 2007. Warunki topoklimatyczne w otoczeniu fiordu Hornsund [w:] Przybylak R., Kejna M., Araźny A., Głowacki P.(red.), Abiotyczne środowisko Spitsbergenu w latach 2005-2006 w warunkach globalnego ocieplenia. Toruń: 89-112.
 • 21. Niedźwiedź T., 2003. Współczesna zmienność cyrkulacji atmosfery, temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na Spitsbergenie. Problemy Klimatologii Polarnej, 13: 79-92.
 • 22. Niedźwiedź T., 2007. Cyrkulacja atmosferyczna. [w:] Marsz A.A. i Styszyńska A. (red.), Klimat rejonu Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie – stan, zmiany i ich przyczyny. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni: 45-63.
 • 23. Niedźwiedź T., 2013. Katalog typów cyrkulacji atmosferycznej na Spitsbergenie. Komputerowa baza danych, Katedra Klimatologii. Uniwersytet Śląski, http://klimat.wnoz.us.edu.pl/#!/podstrony/kalendarztn.
 • 24. Niedźwiedź T., Ustrnul Z., 1989. Wpływ sytuacji synoptycznych na wilgotność powietrza w Hornsundzie (Spits-bergen). Maszynopis w IMGW, Oddział w Krakowie.
 • 25. Pereyma J., 1983. Climatological problems of the Hornsund area – Spitsbergen. Acta Univ. Wratisl., 714: 134 s.
 • 26. Pereyma J., Piasecki J., 1988. Warunki topoklimatyczne i hydrologiczne w rejonie Lodowca Werenskiolda na Spitsbergenie w sezonie letnio-jesiennym 1983 r. Wyprawy Polarne Uniw. Śląskiego, Katowice: 107-122.
 • 27. Przybylak R., 1980. Warunki klimatyczne Lodowca Waldemara (Spitsbergen) i ich pionowe zróżnicowanie w po-równaniu z warunkami klimatycznymi na równinie Kaffiøyry w lecie 1979 r. (maszynopis pracy magisterskiej wykonanej w Zakł. Klim. Inst. Geogr. Uniw. M. Kopernika w Toruniu).
 • 28. Przybylak R., 1992a. Spatial differentiation of air temperature and relative humidity on western coast of Spitsbergen in 1979-1983. Polish Polar Research, 13 (2): 113-130.
 • 29. Przybylak R., 1992b. Stosunki termiczno-wilgotnościowe na tle warunków cyrkulacyjnych w Hornsundzie (Spits-bergen) w okresie 1978-1983. Dokumentacja Geograficzna 2, Wyd. PAN: 1-105.
 • 30. Przybylak R., 2003. Air humidity. [w:] The Climate of the Arctic. Atmospheric and Oceanographic Sciences Library 26. Kluwer Academic Publisher, Dordrecht/Boston/London: 109-116.
 • 31. Przybylak R., 2012. Introduction. [w:] R. Przybylak. A. Araźny. M. Kejna (red.), Topoclimatic diversity in Forland-sundet Region (NW Spitsbergen) in global warming conditions. Nicolaus Copernicus University, Toruń: 7-8.
 • 32. Przybylak R., Araźny A., Kejna M., 2012a. Topoclimatic diversity in Forlandsundet Region (NW Spitsbergen) in global warming conditions, Nicolaus Copernicus University, Toruń: 115-137.
 • 33. Przybylak R., Maszewski R., 2012. The influence of atmospheric circulation on temperature and humidity conditions. [w:] R. Przybylak. A. Araźny. M. Kejna (red.), Topoclimatic diversity in Forlandsundet Region (NW Spitsbergen) in global warming conditions. Nicolaus Copernicus University, Toruń: 139-145.
 • 34. Putnins P., Schallert W., 1959. Some meteorological and climatological problems of the Grennland Area. United States, Weather Bureau, Washington D.C.: 1-262.
 • 35. Rachlewicz G., 2003. Warunki meteorologiczne w zatoce Petunia (Spitsbergen środkowy) w sezonach letnich 2000 i 2001. Problemy Klimatologii Polarnej, 13: 127-138.
 • 36. Wójcik G., 1982. Meteorological conditions at the Kaffiöyra Plain–Spitsbergen from 21st July to 28th August 1977. Acta Univ. Nicolai Copernici, Geografia, 16: 151-166.
 • 37. Wójcik G., Marciniak K., Przybylak R., 1983. Wilgotność powietrza w sezonie letnim na nizinie nadmorskiej Kaffiøyra i Lodowcu Waldemara (NW Spitsbergen), [w:] Polskie Badania Polarne. 1970-1982. Rozprawy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 187-199.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5490c22d-1a0a-42da-834d-856fa8b188d0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.