PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Pomiar ciągły emisji rtęci z instalacji wypalania klinkieru portlandzkiego

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Continuous measurement of mercury emissions from the Portland clinker burning plant
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Podstawowym celem pracy było określenie poziomu emisji rtęci z układu wypalania klinkieru portlandzkiego metody suchej z długim piecem. Pomiar koncentracji rtęci w emitowanych gazach prowadzono w sposób ciągły przez okres 60 dni przy wykorzystaniu urządzenia pomiarowego Tekran 3300 firmy Tekran Instruments Corporation, który umożliwia ciągłą analizę rtęci połączoną z jej specjacją – równoczesną analizę rtęci elementarnej i jonowej. Podstawowym czynnikiem wpływającym na poziom emisji jest konfiguracja pracy instalacji, a mianowicie praca z suszarnią żużla lub bez suszarni. W wariancie pracy z włączoną suszarnią żużla średnia emisja rtęci kształtuje się na poziomie 19,1 μg/m3 (35,1 μg/m3n 10% O2). Przy wyłączonej suszarni emisja wynosi 6,5 μg/m3 (13,3 μg/m3n 10% O2).
EN
The aim of the study is to determine the level of mercury emissions from the long dry clinker burning plant. Measurement of mercury concentration in emitted gases was carried out continuously for a period of 60 days using the Tekran 3300 Tekran Instruments Corporation measuring instrument, which enables continuous analysis of mercury combined with its speciation – simultaneous analysis of elemental and ionic mercury. The basic factor affecting on emissions level is the work configuration of the installation, namely work with a slag dryer or without a dryer. For the variant with the dryer on the average mercury emission is 19.1 g/m3 (35.1 μg/m3n 10% O2). For dryer off 6.5 μg/m3 (13.3 μg/m3n 10% O2).
Rocznik
Strony
18--25
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., il., tab.
Twórcy
  • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych, Opole
  • Cemex Polska Sp. z o.o.
Bibliografia
  • [1] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeglądu strategii Wspólnoty w zakresie rtęci, Bruksela, dnia 7.12.2010 KOM(2010) 723.
  • [2] Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 marca 2013 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do produkcji cementu, wapna i tlenku magnezu (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1728).
  • [3] http://www.globalcement.com/magazine/articles/845-global-cement-emissions-standards (20.06.2017).
  • [4] Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries, Dokument Referencyjny BAT, May 2010, http://eippcb.jrc.es/reference/ (20.06.2017).
  • [5] Głodek E., Sładeczek F., Rtęć w układzie pieca cementowego, „Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych” 2012, nr 11, s. 30–38.
  • [6] Głodek-Bucyk E., Sładeczek F., Badania obiegu rtęci w układzie pieca do wypalania klinkieru. Praca nr 4B007P16 (2017) niepublikowana.
  • [7] Schäfer S., Hoenig V., Effect of kiln operation on the behaviour of mercury in the clinker burning process presented at the VDZ Congress, Düsseldorf, Germany, September 23–27, 2002, www.vdz-online.de/fileadmin/gruppen/vdz/3LiteraturRecherche/Fachaufsaetze/2001_2010/44678.pdf (20.06.2017).
  • [8] Sikkema J.K., Alleman J.E., Ong S.K., Wheelock T.D., Mercury regulation, fate, transport, transformation, and abatement within cement manufacturing facilities, „Review Science of the Total Environment” 2011, Vol. 409, s. 4167–4178.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-53894bd0-f154-467d-b285-969bef6f2ccb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.