PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ obróbki strumieniowo-ściernej na grubość i mikrostrukturę powłoki cynkowej utworzonej na powierzchni stali po wypalaniu gazowym

Identyfikatory
Warianty tytułu
The influence of the abrasive blasting on the thickness and the microstructure of zinc coating formed on the steel surface after flame-cutting
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki strumieniowo--ściernej na grubość i mikrostrukturę powłoki cynkowej utworzonej na powierzchni stali po wypalaniu gazowym. Obiektem badań były łączniki przedłużające do linii elektroenergetycznych, cięte termicznie z arkusza blachy o grubości 40 mm, gat. S355J2. Łączniki po wypalaniu gazowym podzielono na trzy grupy w zależności od rodzaju dalszych operacji technologicznych tj. normalizacji, szlifowania, śrutowania śrutem staliwnym GL40 i piaskowania elektrokorundem 95A. Następnie łączniki poddano obróbce chemicznej i cynkowano ogniowo zgodnie z PN-EN 1461 w temperaturze 457oC i czasie zanurzenia 2,5min. Dla próbek pobranych z łączników na różnym etapie produkcji wykonano pomiar mikrotwardości metodą Vickersa zgodnie z PN-EN ISO 6507. W badaniach metalograficznych oceniono strukturę stali po cięciu i po zastosowaniu danej obróbki technologicznej, a także strukturę i grubość powłoki cynkowej. Wykonano analizę składu chemicznego powłoki cynkowej w wybranych mikroobszarach. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że szlifowanie powierzchni po cięciu termicznym jest operacją mającą największy wpływ na osiągnięcie wymaganej grubości powłoki cynkowej na powierzchniach ciętych. Operacja piaskowania przeprowadzona po szlifowaniu zapewnia odpowiednie oczyszczenie powierzchni, co ma wpływ na grubość powłoki cynkowej. Operacja normalizacji po cięciu termicznym w porównaniu do metod mechanicznych (szlifowanie, piaskowanie) nie daje gwarancji uzyskania powłok cynkowych o największej grubości.
EN
The paper presents the results of research on the influence of abrasive blasting on the thickness and the microstructure of the zinc coating formed on the steel surface after flame-cutting. The object of the tests were extension links to power lines, thermally cut from steel grade S355J2 and 40 mm thickness. The links were divided into three groups depending on the type of technological operations, i.e. normalization, grinding, shot blasting with GL 40 steel shot and sandblasting with 95A brown fused alumina. Then, links were subjected to chemical treatment and hot-dip galvanized in accordance with EN ISO 1461 (temperature 457 ° C and dipping time 2.5 min.). The microhardness measurement was carried out using the Vickers method according to EN ISO 6507 for samples taken from links in the various production stages. The steel structure after cutting and after application of the technological processing were evaluated as well as the zinc coatings structure and thickness in metallographic tests. The analysis of the chemical composition of the zinc coating in selected micro-areas was carried out. Based on the conducted tests, it was found that grinding of the surface after thermal cutting is the operation has a significant impact on the achievement of the required zinc coating thickness on the cut surfaces. Sandblasting after grinding ensures proper cleaning of the surface, which affects the thickness of the zinc coating. In comparison to mechanical methods (grinding, sandblasting), normalization after thermal cutting does not guarantee obtaining zinc coatings with the largest thickness.
Rocznik
Tom
Strony
105--111
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
 • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach
 • BELOS-PLP S.A., Bielsko- Biała
 • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach
Bibliografia
 • [1] Kania Henryk, Liberski Piotr. 2009. „Wpływ dodatków stopowych w kąpieli cynkowej na jakość otrzymanych powłok”. Inżynieria materiałowa 30 (3) : 182-188.
 • [2] Kuklik Vlastimil. 2011. “Povlaky žaroveho zinku na palenych plochach,” in 17 konference zaroveho zinkovani, Ostrava, Czech Republic: 26-38.
 • [3] Liberski Piotr, Kania Henryk, Podolski Paweł, Mendala Jacek, Talarek Adam. 2006. „Rola warstwy zewnętrznej powłoki cynkowej w ochronie stopów żelaza przed korozją”. Ochrona przed Korozją 49 (4): 132-136.
 • [4] PN–EN ISO – 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową – Wymagania i metody badań.
 • [5] PN-EN ISO 14713-2:2010 Powłoki cynkowe – Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza – Część 2: Cynkowanie zanurzeniowe.
 • [6] PN–EN ISO 6507–1:2007 Metale – Pomiar twardości sposobem Vickersa – Część 1: Metoda badań.
 • [7] Węgrzynkiewicz Sylwia, Jędrzejczyk Dariusz, Szłapa Ilona, Hajduga Maciej. 2014. “The influence of additional processing after oxy-acetylene cutting on the structure and corrosion resistance of the zinc coating”, Metal 2014: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings, Brno, Česká Republika, 21-23.5.2014, 69.
 • [8] Węgrzynkiewicz Sylwia, Jędrzejczyk Dariusz, Sołek Dariusz, Szłapa Ilona, Cedro Leon, Hajduga Maciej. 2013. „Wpływ metody cięcia stali S355JR na strukturę i odporność korozyjną powłoki cynkowej”. Ochrona przed Korozją 56 (5) : 196–200.
 • [9] Węgrzynkiewicz Sylwia, Jędrzejczyk Dariusz, Szłapa Ilona, Hajduga Maciej. 2014. „Wpływ przygotowania powierzchni elementów stalowych ciętych metodami termicznymi na proces cynkowania ogniowego”. Ochrona przed Korozją 57 (4) : 136-141.
 • [10] Wołczyński Waldemar, Pogoda Zdzisław, Garzeł Grzegorz, Kucharska Barbara, Sypień Anna, Okane Toshimitsu. „Part I. Thermodynamic and Kinetic Aspects of the Hot Dip (Zn) – Coating Formation”. Archives of Metallurgy and Materials (59) : 1223-1233.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5378dde0-1535-4f2a-a0f3-4a57f353da86
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.