PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ błędów w normie PN-EN ISO 52010-1 na wyniki obliczeń natężenia promieniowania słonecznego

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Impact of Errors in the PN-EN ISO 52010-1 Standard on the Results of Calculations of Solar Irradiance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono i omówiono błędy zauważone w normie PN-EN ISO 52010-1:2017-09. Do oceny ich wpływu na wynikową wartość natężenia promieniowania słonecznego wykonano obliczenia w pięciu lokalizacjach: Białymstoku, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu. Przedmiotem analizy była powierzchnia pionowa zorientowana w kierunkach N, S, E i W, przy czym obliczenia wykonano zgodnie z algorytmem opisanym w normie. Wartości referencyjne uzyskano z oryginalnego modelu Pereza, który został użyty także w normie. Zanotowano rozbieżności w wartościach godzinowych natężenia promieniowania rozproszonego oraz miesięcznych napromieniowania rozproszonego wyznaczonych tymi dwoma sposobami. Następnie, na przykładzie dwóch budynków mieszkalnych, obliczono roczne QH oraz jednostkowe EA zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania. W budynku jednorodzinnym nie zanotowano istotnych różnic między normą a oryginalnym modelem. Natomiast w budynku wielorodzinnym zmiany wskaźnika EA wyniosły od -0,2 kWh/m2 do +0,5 kWh/m2. Przedstawione wnioski wskazują na koniczność poprawienia w normie wskazanych błędów.
EN
The article presents and discusses errors noticed in PN-EN ISO 52010-1:2017-09. To assess their impact on the resulting values of solar irradiance, calculations were carried out for five locations: Białystok, Łódź, Rzeszów, Szczecin and Wrocław. The analysis was performed for the vertical surface oriented in the N, S, E and W directions using the algorithm presented in the standard. The reference values were obtained from the original Perez model, also implemented in the standard. Discrepancies in the hourly values of diffuse solar irradiance and monthly irradiation determined using these two methods were reported. Next, for two example residential buildings, annual QH and unit EA energy demand for heating was calculated using both methods. There were no significant differences in the single- family building. In the case of a multi-family building, a change in the EA index ranged from -0.2 kWh/m2 to +0.5 kWh/m2. The conclusions presented indicate the need to correct in the standard presented errors.
Rocznik
Strony
253--256
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz., tab., wykr.
Twórcy
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, pmichal@agh.edu.pl
Bibliografia
  • [1] Chwieduk Dorota. 2006. "Modelowanie i analiza pozyskiwania oraz konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego w budynku". Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, nr 11.
  • [2] Chwieduk Bartosz. 2017. "Porównanie modeli promieniowania słonecznego". Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, 64 (XXXIV): 223-242. DOI:10.7862/rb.2017.242
  • [3] Michalak Piotr. 2018. "Obliczanie natężenia promieniowania słonecznego całkowitego padającego na dowolnie zorientowane powierzchnie pochylone według nowej normy PN-EN ISO 52010-1: 2017". Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 7 (49): 280-287. DOI:10.15199/9.2018.7.5
  • [4] Michalak Piotr. 2019. "Nowe normy serii PN-EN ISO 52000 a miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia w budynkach mieszkalnych". Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 2 (50): 50-55. DOI: 10.15199/9.2019.2.2
  • [5] Perez Richard, Ronald Stewart, Robert Seals, Ted Guertin. 1988. "The Development and Verification of the Perez Diffuse Radiation Model". Atmospheric Sciences Research Center SUNY at Albany. http://prod.sandia.gov/techlib/access-control.cgi/1988/887030.pdf
  • [6] PN-EN ISO 52010-1:2017-09. Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Zewnętrzne warunki klimatyczne - Część 1: Konwersja danych klimatycznych do obliczeń energetycznych. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny, 2017.
  • [7] Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków. https://www.dane.gov.pl/dataset/797
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5344ba98-38f4-419b-9eb4-2fc85d7b4c57
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.