PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Die Bedeutung von Non-Profit-Organisationen bei der Förderung einer Gesundheitsorientierten Lebensstil der ländlichen Bevölkerung

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Znaczenie organizacji non-profit w promocji prozdrowotnego stylu życia ludności wiejskiej
Języki publikacji
DE
Abstrakty
DE
Das Hauptziel des Artikels war es, die Rolle von Non-Profit-Organisationen bei der Förderung einer gesundheitsorientierten Lebensstil der ländlichen Bevölkerung am Beispiel der gewählten Organisation zu bestimmen. In der Arbeit wurde die Fallstudie Methode verwendet. Primäre Daten wurden im 2018 Jahr mit der allgemeinen Fragebogenmethode von mehreren Gruppen von Befragten erhalten - Mitglieder des Vereins, Sponsoren und Bewohner der Gemeinde. Sekundärdaten wurden von internen Dokumenten der Organisation und Websites erhalten. Sie betrafen die Jahre 2002-2018. Darüber hinaus wurde als Hintergrund für die Hauptstudien eine situative Bewertung der Organisation anhand der SWOT-Methode durchgeführt. Zusätzlich wurde im Juni 2018 ein direktes Interview auf der Grundlage eines nicht standardisierten Fragebogens mit dem Präsidenten des Verbandes durchgeführt, um die erzielten Forschungsergebnisse besser interpretieren zu können. Während der Studie wurde auch die Literatur zum Thema Lebensstil der ländlichen Bevölkerung überprüft. Die Analyse der Fallstudie ergab, dass die ausgewählte Non-Profit Organisation, die unter den Dorfbewohnern tätig ist, Maßnahmen zur Förderung eines gesundheitsorientierten Lebensstils ergriffen hat. Dies zeigte sich unter anderem in organisierten Veranstaltungen von der körperliche Aktivität, die sich aus den gesundheitsfördernden Zielen des Vereins ergeben. Die erwähnte Integrationsfunktion der Organisation, die den Bewohnern am wichtigsten war, trug dazu bei, soziale Bindungen, Vertrauen unter den Bewohnern aufzubauen und so auch die psychosoziale Gesundheit der Bewohner positiv zu beeinflussen.
PL
Celem głównym artykułu było określenie roli organizacji non-profit w promocji prozdrowotnego stylu życia ludności wiejskiej na przykładzie wybranej organizacji. W pracy posłużono się metodą studium przypadku. Dane pierwotne pozyskano w 2018 roku metodą ankiety ogólnej od trzech grup respondentów – mieszkańców, sponsorów oraz członków stowarzyszenia. Skonfrontowano je z danymi wtórnymi uzyskanymi z dokumentów wewnętrznych organizacji oraz stron www. Dotyczyły one lat 2002-2018. Dodatkowo przeprowadzono ocenę sytuacyjną organizacji w oparciu o metodę SWOT, jako tła do badań głównych. Ponadto w czerwcu 2018 roku przeprowadzono wywiad bezpośredni w oparciu o kwestionariusz niestandaryzowany z prezesem stowarzyszenia w celu lepszej interpretacji uzyskanych wyników badań. Badania główne zostały poprzedzone przeglądem literatury przedmiotu - dotyczącym oceny stylu życia ludności wiejskiej w Polsce. Przeprowadzona analiza studium przypadku wykazała, że wybrana organizacja non profit działając wśród mieszkańców wsi podejmowała działania na rzecz promocji prozdrowotnego stylu życia. Przejawiało się to m.in. w organizowanych zajęciach aktywności fizycznej wynikających z prozdrowotnych celów stowarzyszenia. Wskazywana funkcja integracyjna organizacji, której mieszkańcy przypisywali największe znaczenie, przyczyniała się do budowania więzi społecznych, zaufania a w konsekwencji pozytywnie wpływała na zdrowie psychospołeczne mieszkańców.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Zdrowiu, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, Polen
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz, Polen
Bibliografia
 • [1] Burzyńska M.: Samoocena stanu zdrowia i zachowań zdrowotnych starszych mieszkańców wsi. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.
 • [2] Ferenc A., Koreleska E.: Der gesundheitsorientierte Lebensstil in der Meinung der Studenten von der Universitäten in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2017, 62(3).
 • [3] Friske W., Kubiak H., Lissowski G., Mucha J., Szacki J., Ziólkowski M. (red.): Encyklopedia Socjologii. T. 4, Oficyna naukowa, Warszawa, 2002, 137-140.
 • [4] https://mojepanstwo.pl/stowarzyszenie-rozwoju-gminywielgie-przyszlosc.
 • [5] Internetowa Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/prozdrowotny-stylzycia;3962982.html.
 • [6] Makała H.: Zalecenia żywieniowe a priorytety w zakresie zdrowia publicznego w unii europejskiej. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 2018, 1, 199-209.
 • [7] Makowiec-Dąbrowska T., Bortkiewicz A., Gadzicka E.: Wysiłek fizyczny w pracy zawodowej - czynnik ryzyka czy ochrona przed chorobami układu krążenia. Medycyna Pracy, 2007, 58, 5, 423-432.
 • [8] Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2016 roku. GUS, Warszawa 2018. file:///C:/Documents%20and%20Settings/xp/Moje%20dokumenty/Downloads/ochrona_zdrowia_w_gospodarstwach_domowych_w_2016_r.pdf.
 • [9] Ogólna charakterystyka gminy. http://bip.wielgie.pl/ogolnacharakterystyka-gminy/.
 • [10] Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. Warszawa, 2016.
 • [11] Stan zdrowia ludności wiejskiej w Polsce – Nowy raport EFRWP.
 • [12] Statut Stowarzyszenia „Przyszłość“ - gmina Wielgie.
 • [13] Szymczak M. (red.): Słownik języka polskiego. PWE, T. 3, Warszawa, 1983, 362-363.
 • [14] Tyszka S., Solon-Lipiński M., Wojtyła A.: Stan zdrowia ludności wiejskiej w Polsce. Raport Forum Inicjatyw Rozwojowych, 2015.
 • [15] Woźniak M. Brukwicka I., Kopański Z, Kollár R., Kollárová M., Bajger B.: Związki stylu życia ze zdrowiem. Journal of Clinical Healthcare, 2015, 4, 4.
 • [16] Wysocki M.J., Miller M.: Paradygmat Lalonde’a, światowa organizacja zdrowia i nowe zdrowie publiczne. Przegląd Epidemiologiczny, 2003, 57, 505-12.
 • [17] Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 roku, GUS, Warszawa 2017, 168. file:///C:/Documents%20and%20Settings/xp/Moje%20dokumenty/Downloads/zdrowie_i_ochrona_zdrowia_w_2016.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-525afb5d-0d7e-49f5-b033-9f08ba61cba5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.