PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rozproszone źródła energii – perspektywa operatora sieci elektroenergetycznej

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Distributed energy sources – the perspective of a grid operator
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rozwój rozproszonych źródeł energii jest procesem pożądanym i nieuniknionym. Ich obecność przynosi już teraz, a w przyszłości będzie przynosiła jeszcze większe korzyści ekonomiczne i społeczne, stanie się podstawą rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Aby proces ich upowszechniania nie był spowalniany, należy mieć świadomość istniejących ograniczeń, w tym także technicznych oraz konieczności ich systemowego rozwiązywania.
EN
The development of distributed energy sources is a desirable and inevitable process because their presence is bringing economic and social benefits. It will bring them to an even greater extent in the future and will become the basis for development of an innovative knowledge-based economy. In order not to slow down the dissemination process, one should also be aware of existing technical barriers and necessity to solve them in a systemic manner.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
9--21
Opis fizyczny
Bibliogr. 57 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Bibliografia
 • [1] ABCSE (2004), Technical Guide for Connection of Renewabie Generators to the Local Electricity Network, Australian Business Council for Sustainable Energy.
 • [2] Ackerrnann F., Bihner N., Rogalia S. (2016), Stabillity Prediction and Stabillty Enhancement for Large-Scale PV Power Plants, [w:] IEEE 7th International Symposlum on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG), Institute of Electrical and Electronics Engineers, Vancouver, BC: 1-7.
 • [3] Amber M.(2017), Performance of ISO's System during 21 August 2017 Eclipse, California Independent System Operator: Falsom, CA, USA: 1-32.
 • [4] British Standards Institute, Publicly Available Specification, https://shop.bsigroup.com/Navigate-by/PAS/.
 • [5] Canada Energy Regulator, Canada's Renewable Power Landscape 2017 - Energy Market Analysis, https://www.cer.rec.gc.ca/nrg/sttstc/lctrct/rprt/2017cndrnwblpwr/cndnvrvw-eng. html [dostęp: 2.12.2010].
 • [6] Ceylan O., Sezgin M.E., Gol M. et al. (2020), Harmony Search Algorithm-based Management of Distributed Energy Resources and Storage Systems in Microgrids, "Applied Sciences" 10 (9): 3252.
 • [7] CIGRE (2007), Connection Criteria at the Distribution Network for Distributed Generation, Task Force C6.04.01 (313).
 • [8] CIGRE (2014), Capacity of Distribution Feeders for Hosting DER, WG C6.24 (586).
 • [9] CIGRE (2018), Asset Management for Distribution Networks with High Penetration of Distributed Energy Resources, Report (726).
 • [10] Ciesielka E. (2019), Zarządzanie źródłami rozproszonymi w aspekcie bilansowania handlowego i technicznego. Agregacja źródeł, praca doktorska, AGH.
 • [11] Cheng D., Mather B.A., Seguin R. et al. (2016), Photovoltaic (PV) Impact Assessment for Very High Penetration Levels, "IEEE Journal of Photovoltaics" 6 (1): 295-300. (https:///www. academia.edu/20010977 /Photovoltaic_PV _Impact_Assessrnent_for _ Very _High_Penetration_Levels)
 • [12] Collinson A., Dai F., Beddoes A. (2003), Solutions for the Connection and Operation of Distributed Generation, Department of Trade and Industry (DTI).
 • [13] Electric Power Research Institute, Survey of Harmonic and Flicker of PV Systems, EPRI, Palo Alto, CA: 2015. 3002005983.
 • [14] electricityMap, https://www.electricitymap.org/?page=map&solar=false&remote=true&wind=false.
 • [15] Energy Networks Association (2010), Recommendations for the Connection of Generating Plant to the Distribution Systems of Licensed Distribution Network Operators, "Engineering Recommendation" G59/2 (3).
 • [16] Energy Networks Association (2011), Impacts and Benetits of Embedded Generation in Australian Electricity Distribution Networks.
 • [17] European Committee for Electrotechnical Standardisation Technical Committee 210 - EMC (2015), CLC/SC205A Study Report on Electromagnetic Interference between Electrical Equipment/ Systems in the Frequency Range Below 150 kHz, edition 3, CENELEC TC210/Sec0898/INF, http://kigeit.org.pl/FTP/bu/grse/repozytorium/tc210_sec0898_inf_(clc-sc205a_study _report_ed3). pdf [dostęp: 16.03.2020];
 • [18] European Network of Transmission System Operators for Electricity (2015), sote: Eclipse: The Successful Stress Test of Europe's Power Grid-More Ahead, Policy Briel, Brussels.
 • [19] EPE-MME (2018), 2018 Statistical Yearbook of Electricity, https://www.scribd.com/document/413628540/Anuario2018vf [dostęp; 2.12.2020]: 58.
 • [20] ESB Networks (2003), The Distribution System Security and Planning Standards, https://www.esbnetworks.ie/docs/default-source/publications/doc-fom-distribution-system-security-and-planning-standards.pdf?sfvsn=d99501f0_0 [dostęp: 2.12.2020].
 • [21] ESKOM (2010), Distribution Guide - Part 1: Network planning Guideline for Lines and Cables.
 • [22] Fritz R.(2016), How an Eneregy Supply System with a High PV Share Handled a Solar Eclipse, International Energy Agency Photovolctaic Power Systems Programme, Kassel: 1-18.
 • [23] GEODE, The Voice of Local Energy Distributors across Europe, http://www.geode-eu.org/.
 • [24] (https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcja-iriesd) z uwzglednieniem karty aktualizacji nr 7/2018 z dnia 18 kwietnia 2019 r.
 • [25] IEEE Standards Association, IEEE 11547-2003 - IEEE Standard for Intercionnecting Distributed Resources with Electric Power Systems, https://standards.ieee.org/standard/1547-2003.html.
 • [26] Informacja CIRE.pl z 23.01.2020.
 • [27] KEMA Limited (2005). The Contribution to Distribution Network Fault Levels from the Connection of Distributed Generation, Department of Trade and Industry.
 • [28] Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/info/statistics_pl.
 • [29] Komarnicki P., Arendarski B. (2020), Rynek energii, energia zdecentralizowana. modele biznesowe i stowarzyszenia energetyczne w Niemczech, https://www.er.agh.edu.pl/media/filer_public/ea/ff/eaffa2ab-7743-4e23-b118-87c09d7a71 ea/raport-_rynek_energii_energia_zdecentralizowana_modele_biznesowe_i_stowarzyszenia_energetyczne_w_niemczech.pdf [dostęp: 2.12.2010].
 • [30] Kopeć S. (2020), Propozycja: Program Innowacyjnych pIaskownic energetycznych, "Energetyka Rozproszona" 3: 45-52.
 • [31] Ma Z . Zhou L . Sheng W. (2014), Analysis of the new Asset Management Standard ISO 55000 AND PAS 55, [w:] 5th CICEO International Conference on Electricity Distribution. Shenzhen: 1668-1674.
 • [32] Maslo K. (2016). Impact of Photovoltaics on Frequency Stability of Power System during Solar Eclipse, "IEEE Transactions on Power Systems" 31 (5): 3648-3655.
 • [33] Ministerstwo Klimatu, Raport pt. Lokalny wymiar energii, kwiecień 2020.
 • [34] Ministry of Business, Innovation & Employment, New Zealand, https://www.mbie.govt.nz/building-and-energy/energy-and-natural-resources/energy-statistics-and-modelling/energy-statistics/electricity-statistics/.
 • [35] Mróz M. (2014), Jakość energii elektrycznej jako kryterium przyłączania elektrowni wiatrowych do sieci zasilającej, praca doktorska AGH.
 • [36] Mukwekwe L., Venugopal C., Davidson LE. (2017). A Review of the Impacts and Mitigation Strategies of High PV Penetration in Low Voltage Networks, [w:] Proceedings of the 2017 IEEE PES PowerAfrica, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Accra: 274-279.
 • [37] North American Electric Reliability Corporation (2017), A WideArea Perspective on the August 21; 2017 Total Solar Eclipse White Paper, NERC. Atlanta, GA (https://dms.psc. sc.gov/Attachments/Matter/9b74e20e-1ea7-4525-8167-538e87e28355).
 • [38] Olowu T.O., Sundararajan A.. Moghaddami M. et al. (2018). Future Challenges and Mitigation Methods for High Photovoltaic Penetration: A Survey, "Energies" 11 (7): 1782.
 • [39] Paska J. (2010), Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • [40] Power Planning Associates (2004), Technical Guide to the Connection of Generation to the Distribution Network, Department of Trade and lndustry, UK.
 • [41] Power Quality Aspects of Solar Power C4/C6.29, 2016.
 • [42] Power Technology (2013), Tokelau - the World's First Solar Power Sufficient Netlori. https:/lwww.power-technology.com/features/featuretokelau-world-first-solar-power-sufficient-nation/ [dostęp 2.12.2010].
 • [43] Ren21's Steering Commitee, Renewables 2013. Global Status Report, https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2013_Full-Report_English.pdf [dostęp: 2.12.2010].
 • [44] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, https://isap.sejm.gov..pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20070930623 [dostęp: 2.12.2010].
 • [45] Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczącej wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R063&from=CS [dostęp: 2.12.2010].
 • [46] Sikorskl T. (2013), Monitoring i ocena jakości energii w sieciach elektroenergetycznych z udziałem generacji rozproszonej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • [[47] Sikorskl T., Rezmer J. (2015), Distibuted Generation and its Impact on Power Quality in Low-Voltage Distribution Networks, "IntechOpen", https://www.intechopen.com./books/power-quality-issue-in-distributed-generation/distributed-generation-and-its-impact-on-power-quality-in-low-voltage-distribution-networks [dostęp: 2.12.2010].
 • [48] Smolka T., Dohnal D., Sojer M. et al. (2014), Advanced Grid Integration of Dispersed Generation by Using Voitage Regulated Distribution Transformers (VROT), CIGRE Session, Paris.
 • [49] Statkraft, Hydropower, https://www.statkraft.com/globalassets/old-contains-the-old-Iolder-structure/documents/hydropower-09-eng_tcm9-4572.pdf [dostęp: 2.12.2010].
 • [50] Sustainable Energy Authority of Ireiand (SEAI) (2008), A Guide to Connecting Renewabie and CHP Electrcity Generators to the Electricity Network, https://www.seai.ie/publications/Guide-to-Connecting-Renewable-and-CHP-Electricity-Generators-to- the-Electricity-Network.pdf [dostęp: 2.12.2010].
 • [51] The "20-20-20" targets, Overview of EU climate and energy policies.
 • [52] Topolski Ł. (2020). Wpływ jednofazowych mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybrane parametry jakości energii elektrycznej oraz pracę agregatu prądotwórczego w sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. "Energetyka Rozproszona" 4 (w druku).
 • [53] UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance (2014). Global Trends in Renewabie Energy Investment 2014, https://www.ls-unep-centre.org/wp-content/uploads/2019/11/Global_ Trends_Report_2014.pdf [dostęp: 2.12.2010].
 • [54] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późno zm.).
 • [55] Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. O odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. późno zm.).
 • [56] Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. O zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1524).
 • [57] Yang G., Marra F., Juamperez M. et al. (2015), Voltage Rise Mitigation for Solar PV Integration at LV Grids, "Studies from PVNET. dk. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy" 3: 411-421.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-525158bc-86ba-46c1-b9f0-f5faed8f3868
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.