PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rola RPO w latach 2014-2020 na tle działań dotyczących ochrony środowiska i poprawy jakości życia

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The role of ROP in 2014-2020 in the context of activities related to environmental protection and improvement of the quality of life
Konferencja
ECOpole’18 Conference (10-13.10.2018 ; Polanica Zdrój, Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Regionalne Programy Operacyjne (RPO) to szesnaście programów wojewódzkich stanowiących szansę na osiągnięcie celów polityki unijnej w zakresie rozwoju gospodarczego, a także ochrony środowiska, dostosowanych do specyfiki tych regionów i stanowiących odpowiedź na potrzeby lokalne. W perspektywie 2014-2020 z kwoty, którą dysponuje Polska w ramach funduszy unijnych, aż 38 % (31,3 mld euro) zostało zapisane na poziomie województw, w porównaniu do okresu 2007-2013, kiedy to środki unijne rozdysponowane w ramach RPO stanowiły zaledwie 25 % (16,5 mld euro) zapisanej kwoty łącznej. Na działania dotyczące ochrony środowiska w ramach RPO na lata 2014-2020 zaplanowano 2,1 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Podział środków pomiędzy najsłabiej rozwinięte regiony został dokonany na podstawie kryteriów dotyczących: liczby ludności każdego regionu, poziomu zamożności wyliczanego na podstawie Produktu Krajowego Brutto (PKB) per capita oraz poziomu bezrobocia w danym województwie przeliczanych w stosunku do wartości średnich UE. W obecnym okresie budżetowania w województwie mazowieckim obowiązują nowe zasady wsparcia z uwagi na fakt, że województwo to nie jest już zaliczane do najsłabiej rozwiniętych regionów. Celem przeprowadzonych badań jest określenie, czy samorządy w pełni wykorzystują dostępne środki unijne na działania środowiskowe, pokazując tym samym skuteczność ich działania. Ponadto określenie, w jakim stopniu działania proekologiczne realizowane przez gminy w ostatnich latach wpłynęły na stan środowiska naturalnego oraz poziom życia ich mieszkańców.
EN
Regional Operational Programs (ROP) in Poland are sixteen provincial programs representing a chance opportunity to achieve EU policy objectives in the field of economic development as well as environmental protection, matched to the specifics of these areas, which were prepared in response to local needs. In the 2014-2020, from the total amount which is available to Poland as part of EU funds as much as 38 % (EUR 31.3 billion) was recorded at the level of voivodships, compared to the 2007-2013 period, when it was only 25 % (EUR 16.5 billion). It was planned 2.1 billion PLN for environmental protection under the ROP for 2014-2020 from the European Regional Development Fund (ERDF). Distribution of the funds among the least developed regions was made on the basic of the following criteria: population of each region, the level of wealth calculated on the basic of Gross Domestic Product (GDP) per capita and unemployment in a region calculated in relation to the EU average values. In the current budgeting period, the Mazowieckie Voivodship has new support rules, due to the fact that the voivodship is no longer classified as the least developed region. The aim of the research was to determine whether the local governments make full use of available EU funds for environmental activities, thus showing the effectiveness of its use. As well as the determination of measures implemented by municipalities in the recent years to influence the condition of the natural environment and the standard of living of their residents was analyzed.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
409--420
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska, ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa, tel. 34 325 09 11
Bibliografia
 • [1] Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, Umowa Partnerstwa. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; sierpień 2017. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/umowa-partnerstwa/.
 • [2] https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-fuduszy/funduszeeuropejskie-w-polsce.
 • [3] https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_en.
 • [4] Rocznik statystyczny województw. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny; 2010. ISSN: 1230-5820. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystycznywojewodztw-2010,4,5.html.
 • [5] Rocznik statystyczny województw. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny; 2015. ISSN: 1230-5820. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystycznywojewodztw-2015,4,10.html.
 • [6] Rocznik statystyczny województw. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny; 2017. ISSN: 1230-5820. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystycznywojewodztw-2017,4,12.html.
 • [7] Ochrona środowiska. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny; 2010. ISSN: 0867-3217. https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/se_ochrona_srodowiska_2010r.pdf.
 • [8] Ochrona środowiska. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny; 2015. ISSN: 0867-3217. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2015,1,16.html.
 • [9] Ochrona środowiska. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny; 2017. ISSN: 0867-3217. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2017,1,18.html.
 • [10] Portal Funduszy Europejskich. Szczegółowe opisy osi priorytetowych Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wszystkie-serwisy-programow.
 • [11] Bień E. Skuteczność wykorzystania środków unijnych (RPO) na działania ekologiczne w poszczególnych województwach. Inż Ochr Środow. 2011;14(3):291-299. www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-article-LOD7-0032-0032/tab/summary.
 • [12] Małuszyńska E, Gruchman B. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Warszawa: WN PWN; 2018. ISBN/ISSN: 9788301200954.
 • [13] Portal Funduszy Europejskich. Listy projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wszystkie-serwisy-programow.
 • [14] Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Warszawa: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego; czerwiec 2018. https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwamazowieckiego-2014-2020/.
 • [15] Stawka referencyjna - polski złoty (PLN) według EBC z dnia 29 czerwca 2018 r. - 4,3732 PLN/EUR. https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-pln.en.html.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-50dd0147-0484-4720-a803-f49b4dc6a5bc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.