Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5002dec3-24f9-4f93-9844-213ee3883c40

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Analiza możliwości zastosowania płynów energetyzowanych do szczelinowania

Autorzy Wilk, K.  Kasza, P.  Czupski, M. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Analysis of the possibility for the applicability of energized fluids for fracturing
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Coraz większe zapotrzebowanie na ropę naftową powoduje zainteresowanie zagadnieniami stymulacji wydobycia zasobów, także tych niedających się wydobyć tradycyjnymi metodami. W związku z tym doskonalenie metod szczelinowania jest dziś jednym z najważniejszych zadań w zakresie górnictwa naftowego, również w krajowej praktyce przemysłowej, szczególnie podczas szczelinowania formacji łupkowych. W przypadku gdy użyte ciecze szczelinujące wykonane są na bazie wody, może wystąpić tzw. uszkodzenie przepuszczalności, spowodowane pęcznieniem minerałów ilastych. W poszukiwaniu alternatywnych metod szczelinowania zwrócono uwagę na wykorzystanie do tego celu cieczy energetyzowanych, jako obiecującej metody stosowanej w formacjach wrażliwych na obecność wody. Dlatego w niniejszym artykule zaprezentowano badania, które miały na celu sprawdzenie potencjalnych możliwości wykorzystania płynów na bazie azotu do zabiegów szczelinowania.
EN The increasing demand for oil has caused interest in issues stimulating the extraction of resources, including those which cannot be exploited by traditional methods. Therefore, the improvement of fracturing processes is today one of the most important tasks in the field of oil production, especially when fracturing shale formations. When hydraulic fracturing is used to stimulate a well, water may block gas flow through tiny channels in the rock, causing what is called “formation damage”. In the search for alternative methods of fracturing, attention has been drawn to the use of energized fluids as a promising method of fracturing water sensitive formations. Therefore, this article presents a laboratory study aimed at examining the potential use of nitrogen-based fluids for fracturing.
Słowa kluczowe
PL płyny energetyzowane   płyny szczelinujące   azot  
EN energized fluids   fracturing fluids   nitrogen  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2015
Tom R. 71, nr 3
Strony 139--148
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il.
Twórcy
autor Wilk, K.
  • Zakład Stymulacji Wydobycia Węglowodorów. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25A 31-503 Kraków, wilkk@inig.pl
autor Kasza, P.
  • Zakład Stymulacji Wydobycia Węglowodorów. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25A 31-503 Kraków, piotr.kasza@inig.pl
autor Czupski, M.
  • Zakład Stymulacji Wydobycia Węglowodorów. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25A 31-503 Kraków, marek.czupski@inig.pl
Bibliografia
[1] Air Products and Chemicals: Enhanced Unconventional Oil and Gas Production with Nitrogen Fracturing. 2013.
[2] Chen Z., Ahmed R. M., Miska S. Z, Takach N. E., Yu M., Pickell M. B., Saasen A.: Rheology Characterization of Polymer Drilling Foams using a Novel Apparatus. Annual Transactions of the Nordic Rheology Society 2005, vol. 13, s. 111-120.
[3] Czupski M., Kasza P., Wilk K.: Plyny do szczelinowania zloz niekonwencjonalnych. Nafta-Gaz 2013, nr 1, s. 42-50.
[4] Economides M. J., Nolte K. G. (eds.): Reservoir Stimulation. Third Edition. Houston, TX, 2000, chapter 7.
[5] Edrisi A. R., Kam S. I.: A New Foam Rheology Model for Shale-Gas Foam Fracturing Applications. SPE Canadian Unconventional Resources Conference. Calgary, Alberta, Canada, Society of Petroleum Engineers, 2012, s. 1-19.
[6] Gandossi L.: An overview of hydraulic fracturing and other formation stimulation technologies for shale gas production. IPC Technical Reports, 2013, s. 7-30.
[7] Gidley J. L., Holditch S. A., Nierode D. E., Veatch Jr. R. W.: Recent Advances in Hydraulic Fracturing. Monograph, vol. 12, 1989.
[8] Harris P. C.: Application of Foam To Minimize Damage During Fracturing. SPE 22394, 1992, s. 1-6.
[9] Kasza P.: Zabiegi stymulacji wydobycia w niekonwencjonalnych zlozach weglowodorow. Nafta-Gaz 2011, nr 10, s. 697-701.
[10] Mitchell B. J.: Viscosity of Foam. Ph.D. dissertation, University of Oklahoma, Norman 1970.
[11] Montgomery C.: Fracturing Fluid Components. [W:] Bunger A. P., McLennan J., Jeffrey R. (eds.): Effective and Sustainable Hydraulic Fracturing. Intech 2013, s. 25-45.
[12] Torabzadeh J., Langnes G. L., Robertson Jr. J. O., Yen T. R, Donaldson E. C., Chilingarian G. V.: Gas Injection. [W:] Donaldson E. C., Chilingarian G. V., Yen T. F. (eds.): Enhanced Oil Recovery, II: Processes and Operations. Elsevier Science Publishers B.V. 1989, s. 91-106.
[13] Watkins E. K., Wendorff C. L., Ainley B. R.: A New Cross-linked Foamed Fracturing Fluid. SPE 12027, 1983, s. 1-9.
Uwagi
Artykuł powstał na podstawie pracy statutowej pt.: Badania reologicznej charakterystyki płynów energetyzowanych w symulowanych warunkach złożowych - praca INiG - PIB na zlecenie MNiSW; nr archiwalny: DK-4100-21/14; nr zlecenia: 0021/KS.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5002dec3-24f9-4f93-9844-213ee3883c40
Identyfikatory