PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ na środowisko wadliwie wykonanych i eksploatowanych układów wentylacji w przemyśle spożywczym

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Impact upon environment protection due to defectively produced and operated ventilation systems in food industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Instalacje i urządzenia wentylacji (klimatyzacji) mechanicznej w przemyśle spożywczym, mogą przenosić różne bakterie chorobotwórcze np. powodujące zapalenie płuc (choroba legionistów). Na odczucie parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach produkcyjnych przez ludzi mają wpływ czynniki zależne od człowieka (stan zdrowia, indywidualne odczucie temperatury itp.) oraz czynniki niezależne od człowieka (parametry fizyczne powietrza, świeżość i czystość powietrza itp.). Skażenia mikrobiologiczne urządzeń technologicznych oraz urządzeń i instalacji, m.in. wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wpływają na rozwój bakterii chorobotwórczych. Ilość powietrza dostarczana lub usuwana z pomieszczenia zależy od jego użytkowania i obciążenia zapachami oraz materiałami szkodliwymi. W następstwie powstawania punktu rosy w instalacjach wentylacyjnych mogą wystąpić tzw. zarodki kondesacji, zawarte w powietrzu, na których osadza się para wodna przy przesyceniu powietrza. Istotny wpływ na komfort w pomieszczeniach ma prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi. W pomieszczeniach produkcyjnych tam, gdzie dbałość o najwyższą jakość powietrza stanowi kwestię priorytetową, stosuje się dezynfekcje promieniową jonizacją katalityczną. W pomieszczeniach produkcyjnych przemysłu spożywczego o podwyższonym standardzie mikrobiologicznym nie należy stosować układów wentylacyjnych z recyrkulacją powietrza.
EN
Mechanical (air-conditioning) ventilation systems and equipment in the food industry may transfer various pathogenic bacteria causing, for instance, pneumonia (Legionellosis). Microclimate parameters in manufacturing shops felt by people area affected by: human factors (health, individual temperature perception etc.) and non-human factors (air physical parameters, air freshness and cleanliness etc.). Microbiological contamination of process equipment, machines and systems such as ventilation and air-conditioning equipment causes growth of pathogenic bacteria. The amount of air supplied and removed from a room depends on its use and load of odours and hazardous material. As a result of dew point formation in ventilation systems may appear the so-called air-borne condensation nuclei on which steam settles when the air gets oversaturated. The air flow rate has a material influence upon comfortable conditions in human inhabited zones. In manufacturing shops where the highest air quality is apriority, radial disinfection by means of catalytic ionization is applied. In food industry manufacturing shops of higher microbiological standard, ventilation systems based on air re-circulation should not be used.
Rocznik
Strony
8--13
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
 • PWSZ w Kaliszu
 • Instytut Badwaczo-Rozwojowy Inżynierii Lądowej i Wodnej "Euroexbud" w Kaliszu
autor
 • Centrum Diagnostyki Serca MEDIX w Kaliszu
Bibliografia
 • [1] Malicki M. 1980. Wentylacja i klimatyzacja. Warszawa: PWN.
 • [2] Małecki Z. J., Moga M. 2009. „Poprawa warunków ergonomicznych powietrza w przemyśle spożywczym”. Zeszyty Naukowe Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska 1.
 • [3] Małecki Z. J., Staszewski Z., Małecka J. 2010. „Uwarunkowania dotyczące stosowania nawilżania powietrza w układach klimatyzacyjnych w przemyśle spożywczym”. Zeszyty Naukowe Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska 1:15–21.
 • [4] Małecki Z. J.,Małecka I. 2010. „Poprawa stanu mikrobiologicznego powietrza w przemyśle spożywczym”. Zeszyty Naukowe Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska 2:24–32.
 • [5] Małecka I., Borowski G. 2011. „Dezynfekcja powietrza promieniami UV i promieniową jonizacją katalityczną w instalacjach wentylacyjnych”. Zeszyty Naukowe Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska 3:17–24.
 • [6] Małecki Z. J., Moga M., Małecka I. 2011. Drobnoustroje chorobotwórcze w powietrzu w układach wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Zeszyty Naukowe Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska 3:25–30.
 • [7] Recknagel H. i in.1994. Ogrzewanie i klimatyzacja. Poradnik. Gdańsk: EWFE.
 • [8] Śliwowski L. 2000. Mikroklimat wnętrz i komfort cieplny ludzi w pomieszczeniach. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • [9] PN-78/B-03421„Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi”.
 • [10] Pełech A. 2009. Wentylacja i klimatyzacja. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4fdc3922-68e6-426a-a51f-06bdeef7fbda
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.