Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4db1e6b2-0d05-4f59-aa74-084c9a33b520

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Podstawy teoretyczne oporu wobec zmian w organizacji

Autorzy Centkowska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Theoretical principles of reservation about organization changes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł dotyczy zjawiska występującego w organizacji, jakim jest opór wobec zmian. Zostały w nim umieszczone nie tylko definicja oporu, lecz także przyczyny, które decydują o jego nasileniu, oraz zasygnalizowano kilka metod, jakie można zastosować w walce z nim. Wynikiem badań jest syntetyczny materiał na temat teoretycznych aspektów oporu wobec zmian.
EN Article concerns a phenomenon which appears in organization as is reservation about changes. There is not only definition of reservation in it but also reasons which decide about its escalation. Some methods that can be applied in fight with it were also indicated. Result of research is synthetic material about theoretical aspects of reservation in the face of changes.
Słowa kluczowe
PL opór   organizacja   zasoby ludzkie   bariery  
EN reservation   organization   human resources   barriers  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 77
Strony 9--18
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys.
Twórcy
autor Centkowska, M.
Bibliografia
1. Bedeian A.G.: Management Laureates a Collection of Autobiographical Essays. JAI Press LTD, 2001.
2. Cooper C.L.: An intervention strategy for workplace stress. „Journal of Psychomatic Research”, 1997.
3. Czerska M.: Klasyfikacja zmian, [w:] Zarządzanie organizacjami. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności DOM ORGANIZAORA, Toruń 2003.
4. Dudek B.: Psychologiczne aspekty wprowadzania zmian. Humanizm Pracy, nr 3, 1978.
5. Goldratt E.M., Eliyahu M.: Łańcuch krytyczny. Werbel, Warszawa 2000.
6. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1998.
7. Kanter R.M.: The Change Master. Simon & Schuste, New York 1994.
8. Motywowanie członków – Jak podnieść efektywność i zatrzymać wartościowych pracowników. Materiały szkoleniowe Kancelarii Rady Ministrów.
9. Penc J.: Strategie rozwoju zmiany. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 9, 1997.
10. Podręcznik radzenia sobie z oporem, http://dialogspol.pl/files/L19-Podrecznik_radzenia_sobie_z_oporem.pdf, (2013-01-03).
11. Sikora J.: Zarządzanie konfliktem w zakładzie pracy. TNOiK, Bydgoszcz 1998, s. 29.
12. Ścibiorek Z.: Ludzie podczas zmian w organizacji. Adam Marszałek, Toruń 2005.
13. Terelak J.F.: Psychologia organizacji i zarządzania. Difin, Warszawa 2005.
14. Wendt R.: Zarządzanie zmianą w polskiej firmie. Jak w praktyce wykorzystać szansę na rozwój bez porażek. Zacharek Dom Wydawniczy, Warszawa 2010.
15. Więcek-Janka E.: Zmiany i konflikty w organizacji. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.
16. Ziemniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 1999.
17. Zmiana warunkiem sukcesu. Opór wobec zmian. Szansa czy zagrożenie. Red. J. Skalik. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław 2000.
18. Zmiana warunkiem sukcesu. Zarządzanie przełomu wieków. Red. J. Skalik, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4db1e6b2-0d05-4f59-aa74-084c9a33b520
Identyfikatory