PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Obserwacje zróżnicowania przestrzennego warunków wodnych trwałych użytków zielonych w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni w regionie oddziaływania kopalni odkrywkowej węgla brunatnego

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Observations of spatial diversification of water conditions in permanent grasslands in the visible and near infrared spectrum in the impact area of brown coal opencast mine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W publikacji autorzy opisują problematykę związaną ze zdalnymi obserwacjami wilgotności gleby przy użyciu zobrazowań satelitarnych w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni. Obszarem badań jest teren Kotliny Szczercowskiej, w rejonie której znajduje się Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Obszar jest interesujący zarówno z punktu widzenia dynamiki zmian wilgotności gleby powodowanej odwodnieniem terenu i wywoływanej przez to presji antropogenicznej Obrazowanie w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni pozwala na monitorowanie stanu pokrywy roślinnej, zasobu wody zawartej w roślinności, jak również wilgotności gleby. W pracy wykorzystany został wskaźnik TVDI (z. ang. temperaturę vegetation-dryness index) otrzymywany przy użyciu metody trójkąta na podstawie danych Landsat 7 ETM+. Otrzymane wyniki są zgodne z oczekiwaniami i potwierdzają zasadność wykorzystywania metody trójkąta w analizach wilgotności gleby oraz jej potencjał do określenia zmian zasięgu leja depresji w wieloleciu.
EN
In this paper, the authors describe problems associated with remote sensing of soil moisture using satellite imagery in visible and infrared bands. The area of research is Szczercowska Valley in where Belchatow brown coal mine is located. Research area is particularly interesting in terms of the dynamics of soil moisture changes caused by deep and extensive terrain drainage. This gives the opportunity to compare the results and to achieve potential profit through the integration of results from both methods. Imaging in the visible and infrared bands allows to monitor the condition of vegetation cover, water contained in vegetation and soil moisture. In this paper, the authors decided to use Temperature Vegetation Dryness Index obtained using triangle method based on Landsat 7 ETM+ data. The results are consistent with expectations and confirm rationality of using triangle method in soil moisture changes monitoring and its potential to identify changes in depression cone area in a multi-year period.
Czasopismo
Rocznik
Strony
59--66
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
 • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska
autor
 • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska
Bibliografia
 • 1.Chen J., Wang C., Jiang H., Mao L., Yu Z., 2011: Estimating soil moisture using Temperature–Vegetation Dryness Index (TVDI) in the Huang-huai-hai (HHH) plain. International Journal of Remote Sensing, 32(4): 1165-1177.
 • 2.Dulewski J., Uzarowicz R., 2004: Wpływ odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających węgiel brunatny na środowisko. Mater. symp. Bełchatów 2-4 czerwca 2004r.: 89-96.
 • 3.Gruszczyńska M., 1998: Zastosowanie zdjęć mikrofalowych z stalitów ERS-1 i ERS-2 do określania wilgotności gleby pod zbożami. Prace instytutu Geodezji i Kartografii: 117-135.
 • 4.Grzyb S., 1990: Użytki zielone przed i po powstaniu leja depresyjnego KWB Bełchatów. W: Możliwości i sposoby przywrócenia użyteczności produkcyjnej użytków zielonych oraz zasady gospodarowania w leju depresyjnym KWB Bełchatów. Ekoterra.
 • 5.Jończyk I., Szczepiński J., 2004: Czynniki rozwoju leja depresyjnego w rejonie KWB "Bełchatów". Mater. symp. Bełchatów 2-4 czerwca 2004r.: 159-168.
 • 6.Li Z., Wang Y., Zhou Q., Wu J., Peng J., Chang H., 2008: Spatiotemporal variability of land surface moisture based on vegetation and temperature characteristics in Northern Shaanxi Loess Plateau, China. Journal of Arid Environments, 72: 974-985.
 • 7.Mallick K., Bhattacharya B., Patel N., 2009: Estimating volumetric surface moisture content for cropped soils using a soil wetness index based on surface temperature and NDVI. Agricultural and Forest Meteorology, 149: 1327-1342.
 • 8.Miatkowski Z., Lewiński S., Kowalik W., Sołtysik A., Turbiak J., 2006: Przydatność zdjęć satelitarnych Lansat TM do identyfikacji instensywnie odwodnionych siedlisk hydrogenicznych w rejonie KWB Bełchatów. Falenty: Woda Środowisko Obszary Wiejskie.
 • 9.Minet J., Bogaert P., Vanclooster M., Lambot S., 2012: Validation of ground penetrating radar full-waveform inversion for field scale soil moisture mapping. Journal of Hydrology: 112-123.
 • 10.NASA, 2013: Landsat Data Continuity Mission. Pobrano z lokalizacji http://ldcm.gsfc.nasa.gov/
 • 11.Sandholt I., Rasmussen K., Andersen J., 2002: A simple interpretation of the surface temperature/vegetation index space for assessment of surface moisture status. Remote Sensing of Environment, 79(2-3): 213-224.
 • 12.Sun W., Wang P., Zhang S., Zhu D., Liu J., Chen J., Yang H., 2008: Using the vegetation temperature condition index for time series drought occurrence monitoring in the Guanzhong Plain, PR China. International Journal of Remote Sensing: 5133-5144.
 • 13.Wan Z., Wang P., Li X., 2004: Using MODIS land surface temperature and normalized difference vegetation index products for monitoring drought in the southern Great Plains, USA. International Journal of Remote Sensing, 25: 61-72.
 • 14.Wang C., Qi S., Niu Z., Wang J., 2004: Evaluating soil moisture status in China using he temperature–vegetation dryness index (TVDI). Canadian Journal of Remote Sensing, 30: 671-679.
 • 15.Wang H., Li X., Long H., Xu X., Bao Y., 2010: Monitoring the effects of land use and cover type changes on soil moisture using remote-sensing data: a case study in China’s Yongding River basin. Catena, 82: 135-145.
 • 16.Yang X., Wu J. J., Shi P. J., Yan F., 2008: Modified triangle method to estimate soil moisture status with MODerate resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) products. The International Archives of the Photogamettry, 37: 555-560.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4cbdb028-6702-4ecb-9ddf-31e0055a94df
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.