PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Reakcja na ogień – nowe wymagania

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Reaction to fire – new requirements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów budowlanych w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/364. Przytoczono klasyfikację materiałów budowlanych ze względu na reakcję na ogień. Podano także informacje dotyczące badań reakcji na ogień.
EN
The article discusses the issues relating to reaction to fire classification of construction products with regard to the entry into force of Commission delegated regulation (EU) 2016/364. Classification of construction materials is presented in terms of their reaction to fire. In addition, there is information concerning tests for reaction to fire.
Czasopismo
Rocznik
Strony
26--28
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Oddział Szkła i Ceramiki ICiMB
autor
 • Oddział Szkła i Ceramiki ICiMB
Bibliografia
 • 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 • 2. PN-EN 13501-1+A1:2010, „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień”.
 • 3. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.
 • 4. http://miwo.pl/nowe-rozporzadzenie-delegowane-o-klasach-reakcji­ ogien/.
 • 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690).
 • 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z dnia 7 kwietnia 2009 r.).
 • 7. PN-B-02867:1990, „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia roz-przestrzeniania ognia przez ściany”.
 • 8. PN-B-02867:2013-06, „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji”.
 • 9. PN-EN 13823+A1:2014-12, „Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu”.
 • 10. PN-EN ISO 9239-1:2010, „Badania reakcji na ogień posadzek. Część 1: Określanie właściwości ogniowych metodą płyty promieniującej”.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4be91483-fbc7-4c71-8041-728a738449d6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.