PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo zmechanizowanej obudowy ścianowej w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Safety of a longwall powered roof support in conditions of a rockburst hazard
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek", wykorzystując doświadczenia własne oraz doświadczenia specjalistów z Głównego Instytutu Górnictwa, przeprowadziła przedstawioną w niniejszym artykule istotną analizę mającą wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy zarówno ludzi jak i maszyn w szczególnie trudnych warunkach geologiczno-górniczych. Głównym celem było określenie poprawności doboru zmechanizowanej obudowy do warunków zagrożenia wstrząsami górotworu, co zostało pozytywnie potwierdzone w trakcie eksploatacji.
EN
„Wujek” hard coal mine, using its own experience and the experience of specialists from the Central Mining Institute, conducted the herein presented important analysis contributing to the improvement of the work safety related both humans and machines in particularly difficult geological and mining conditions. The main objective consisted in determination of the correctness of powered support’s selection for the conditions of rockburst hazard, what has been positively confirmed during routine mining operations.
Rocznik
Strony
13--21
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz., tab., wykr., rys., fot.
Twórcy
autor
 • Katowicki Holding Węglowy SA, KWK "Wujek" Ruch "Śląsk", Katowice
Bibliografia
 • 1. Biliński A., Kostyk T., Prusek S.: Zasady doboru obudowy zmechanizowanej dla wyrobisk ścianowych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 1997, nr 3
 • 2. CSN 444450 - Mechanizowana vyskuz pro plose ulozene stoje. Typowa zakouska
 • 3. Dubiński J., Konopko W.: Tąpania. Ocena. Prognoza. Zwalczania. GIG, Katowice 2000
 • 4. Raport roczny o stanie zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego. GIG, Centrum Bezpieczeństwa Górniczego, Katowice 2005-2015
 • 5. DTR Obudowy Zmechanizowanej KHW-12/28-POz
 • 6. DTR Sterowania DOH
 • 7. Dokumentacja konstrukcyjna zaworów hydraulicznych SP6, SP10, SP12, SP14 firmy DAGOS S.C. Katowice 2014
 • 8. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn - obowiązuje od 29 czerwca 2006 r., transpozycja do prawa krajowego najpóźniej do 29 czerwca 2008 r.
 • 9. Gil J.: Analiza przepływów w układach ograniczających ciśnienie przestrzeni roboczej stojaka hydraulicznego w zmechanizowanej obudowie ścianowej. Rozprawa doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2014
 • 10. Informacja nr 16/2015/EW w sprawie tąpnięcia, zaistniałego w dniu 18.04.2015 r. ok. godziny 0:16 w KHW SA, KWK „Wujek” w Katowicach, Ruch „Śląsk”, w rejonie ściany 7 w pokładzie 409 w O.G. „Ruda Śląska - Panewniki II”, na poziomie 1050
 • 11. Norma PN-EN 1804-1+A1:2012 - Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla obudów zmechanizowanych. Część 1: Zestawy obudów i wymagania ogólne.
 • 12. Norma PN-EN 1804-2+A1:2012 - Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla obudów zmechanizowanych. Część 2: Stojaki, podpory i siłowniki pomocnicze.
 • 13. Norma PN-EN 1804-3+A1:2012 - Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla obudów zmechanizowanych. Część 3: Hydrauliczne systemy sterowania.
 • 14. Projekt techniczny eksploatacji pokładu 409 ścianą 7 w O.G. „Ruda Śląska - Panewniki II”. Dokumentacja KHW KWK „Wujek”. Katowice 2013 [niepublik.]
 • 15. Projekt techniczny eksploatacji pokładu 409 ścianą 3a w O.G. „Ruda Śląska - Panewniki II”. Dokumentacja KHW KWK „Wujek", Katowice 2015 [niepublik.]
 • 16. Pytlik A.: Stanowiskowe badania przepustowości zaworów bezpieczeństwa stojaków obudowy zmechanizowanej przy impulsowym wzroście ciśnienia symulującym tąpnięcie. Przegląd Górniczy 2013, nr 7
 • 17. Pytlik A.: Process characteristics of hydraulic legs equipped with safety valves at dynamic load caused by a mining tremor. Archives of Mining Sciences 2015, no 2, pp. 595-612
 • 18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych § 440, ust. 2. DzU 2006, nr 124, poz. 863
 • 19. Określenie możliwości stosowania warunków współpracy różnych typów obudowy zmechanizowanej z uwzględnieniem upodatnienia sekcji dla prognozowanej energii wstrząsów w ścianach przewidzianych do eksploatacji w roku 2015 w KWK „Wujek”. Dotyczy: ściany 3a w pokładzie 409. Sprawozdanie GIG nr 581 04495-152, Katowice 2015 [niepublik.]
 • 20. Badanie techniczne stojaka 0210/260 obudowy zmechanizowanej Hydromel-12/26-POz. Sprawozdanie GIG, Katowice 2015
 • 21. Stoiński K., Gil J.: Układ sterowania hydraulicznego stojakiem sekcji obudowy zmechanizowanej. Trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych. XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna TEMAG 2014, Gliwice - Ustroń, 22-24 X 2014, s. 249-255
 • 22. Stoiński K.: Metody wyznaczania obciążenia dynamicznych stojaków hydraulicznych oraz obudów ścianowych. Prace GIG, Katowice 1985
 • 23. Stoiński K.: Praktyczne aspekty upodatnienia obudowy zmechanizowanej. Napęd i Sterowanie 2006, nr 7/6
 • 24. Szurgacz D.: Próba określania dynamicznej mocy stojaka zmechanizowanej obudowy ścianowej przeznaczonego do pracy w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu - artykuł dyskusyjny. Prace Naukowe GIG 2011, nr 1
 • 25. Szurgacz D.: Zjawiska dynamiczne w obudowie zmechanizowanej spowodowane wstrząsami górotworu. Wiadomości Górnicze 2011, nr 10
 • 26. Szurgacz D.: Numerical analysis for an optimization of powered roof support operating in hazard condition of mining tremors. Mining Science 2015, Special Issue 2, Wroclaw, pp.171-179
 • 27. Szurgacz D.: Analiza przepływu w układzie hydraulicznym stojaka obudowy zmechanizowanej celem ograniczenia skutków tąpnięcia. Problemy transportu i przeróbki w górnictwie. Modelowanie procesów. Kraków 2015, s. 240-246
 • 28. Szurgacz D.: Sposób dostosowania obudowy ścianowej do warunków obciążeń dynamicznych. Przegląd Górniczy 2016, nr 7
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4a749c10-bf66-4577-9b8c-ad13ccb5bc37
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.