PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Oddziaływanie procesu podziemnego zgazowania węgla na zmiany strukturalne górotworu otaczającego

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
The impact of the process of underground coal gasification for structural change of the surrounding rockmass
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule dokonano próby oceny oddziaływania procesu podziemnego zgazowania węgla na zmiany strukturalne zachodzące w górotworze otaczającym parcelę węgla poddaną temu procesowi. Ocena dotyczyła eksperymentu przeprowadzonego w KWK „Wieczorek" w latach 2014 - 2015. Dla realizacji postawionego celu wykorzystane zostały informacje dotyczące wpływu efektu termicznego na zmiany parametrów geomechanicznych górotworu, wyniki badań in situ oraz numeryczne metody modelowania. Dokonane analizy oraz uzyskane wyniki z łącznego zastosowania tych metod przedstawiono w niniejszej pracy.
EN
This paper attempts to assess the impact of the process of underground coal gasification for structural changes in the rockmass surrounding the part of coal seam subjected to the process. Such an assessment was performed for the case of an experiment conducted in „Wieczorek" hard coal mine in the years 2014 - 2015. In order to achieve the objective, information regarding the impact of thermal effects on changes in geomechanical parameters of the rockmass, results of in situ researches and numerical modeling methods were used. The analysis and the results obtained from the combined use of these methods are presented in this paper.
Czasopismo
Rocznik
Strony
63--70
Opis fizyczny
Bibliogr. 35 poz., fot., rys., wykr.
Twórcy
autor
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
autor
 • JSW S.A. Jastrzębie-Zdrój
Bibliografia
 • 1. Bhutto A. W., Bazimi A.A., Zahedi G.: Underground coal gasification: From Fundamentals to applications. Elsevier. Volume 39, Issue 1, 2013, s. 189-214.
 • 2. Brown K.: In situ coal gasification; an emerging technology. National Meeting of the American Society of Mining and Reclamation. 2012.
 • 3. Chmura K., Chudek M.: Geotermomechanika górnicza. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 1992.
 • 4. Czaja P, Kwaśniewski P., Polak K., Różkowski K.: Podziemne zgazowanie węgla (PZW) - instalacja badawcza Chinchilla w Australii. „Przegląd Górniczy" 2013, nr. 2 s. 131-138.
 • 5. Dziunikowski K.: Utlenianie parą wodną w dołowym zgazowaniu węgla. „Przegląd Górniczy" 1953, nr 3.
 • 6. Falsztinskij V.S., Diczkowskij R.E, Łozinskij V.G.: Ekonomiczne uzasadnienie celowości doszczelniania skał stropowych nad obszarem podziemnego zgazowania węgla metodą otworów wiertniczych. Prace naukowe GIG „Górnictwo i Środowisko" 2010, nr 3, s. 51-59.
 • 7. Janoszek T., Sygała A., Bukowska M.: CFD simulation of temperature variation In carboniferous rock strata during UCG. Journal of Sustainble Mining Vol.12, 2013, pp. 33-34.
 • 8. Jaskólski Z., Rabsztyn Z.: Podziemne zgazowanie węgla z użyciem energii elektrycznej. „Wiadomości Górnicze" 1981, nr 2, s. 66-71.
 • 9. Jaskólski Z., Rabsztyn Z.: Rola czynników naturalnych w procesie podziemnego zgazowania węgla. „Wiadomości Górnicze" 1982, nr 2, s. 45-49.
 • 10. Knechtel J.: The influence of thermal insulation of walls of workings on air temperature. Archives of mining sciences. Vol. 43, 1998, pp. 518-533.
 • 11. Korzeniowski W., Skrzypkowski K.: Badania zmian wybranych właściwości geomechanicznych skał pod wpływem temperatury do 1100°C w aspekcie potencjalnych możliwości procesu podziemnego zgazowania węgla. „Przegląd Górniczy" 2012, nr 5, s. 44-53.
 • 12. Krause E., Turek M., Pieszczek M.: Identyfikacja zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji georeaktora podziemnego zgazowania węgla. „Przegląd Górniczy" 2012, nr 2, s. 17-25.
 • 13. Luo J., Wang L., Tang E., Zheng L.: Variation in the temperature field of rocks overlaying a high temperature cavity during underground coal gasification. Mining science and technology (China). Vol. 21,2011, pp. 709-713.
 • 14. Małkowski P., Skrzypkowski K., Bożęcki P.: Zmiany zachowania się skał pod wpływem wysokich temperatur w rejonie georeaktora. „Górnictwo i Środowisko" 2011, nr 2, s. 259-272.
 • 15. Małkowski P, Skrzypkowski K.: Zmiany właściwości mechanicznych i termicznych skał podczas procesu podziemnego zgazowania węgla. Cuprum. Nr 66, 2013, s. 67-80.
 • 16. Merta G.: Przenośna aparatura do obserwacji wnętrza otworów badawczych dołowych - projekt i wykonanie. Dokumentacja z prac wykonanych w ramach działalności statutowej GIG, symbol 11130111 - 141, 2011, niepublikowana.
 • 17. Merta G.: Badania dołowe in situ struktury górotworu otaczającego parcelę georeaktora PZW. Dokumentacja z prac wykonanych w ramach działalności statutowej GIG, symbol 11420333 - 141, 2013, niepublikowana.
 • 18. Merta G, Frejowski A.: Ocena stanu spękania w rejonie georeaktora podziemnego zgazowania węgla. „Wiadomości Górnicze" 2015, nr 5, s. 281-286.
 • 19. Palarski J., Jendruś R., Strozik G.: Wpływ deformacji górotworu na warunki ochrony powierzchni oraz zasoby użytkowe wód podziemnych przy podziemnym zgazowaniu węgla. „Przegląd Górniczy" 2013, nr 8, s. 149-155.
 • 20. Palarski J., Strozik G.: Możliwości redukcji negatywnych oddziaływań podziemnego zgazowania węgla na środowisko przez podsadzanie pustek podziemnych. „Przegląd Górniczy" 2013, nr 8, s. 156-162.
 • 21. Pawlik J.: Procesy zachodzące w powierzchniowej warstwie skał podczas ich termicznego urabiania. „Przegląd Górniczy" 1998, nr 7-8, s. 35-42.
 • 22. Pieszczek M., Gowarzewski R.: Zgazowanie węgla w KHW S.A.-KWK „Wieczorek". Biuletyn Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa 2013, nr 2 (247).
 • 23. Pinińska J.: Wpływ podwyższonej temperatury na właściwości mechaniczne skał. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej Konferencje. No 42, 2007, s. 527-534.
 • 24. Pionka M., Rauk J.: Metody lokalizacji strefy ognia w podziemnym zgazowaniu węgla. „Przegląd Górniczy" 1984, nr 2, s. 58-61.
 • 25. Rao Q., Wang Z., Xie Hai., Xie.: Experimental study of mechanical properties of sandstone at high temperature. Journal of Central South University of Technology. Vol 14, 2007, s. 478-483.
 • 26. Rauk J.: Kierowanie stropem w podziemnym zgazowaniu cienkich, pochyłych pokładów węgla kamiennego. „Przegląd Górniczy" 1961, nr 3, s. 163-173.
 • 27. Rauk J.: Badanie temperatury i stopnia odgazowania calizny węglowej w podziemnym zgazowaniu węgla kamiennego. Prace Głównego Instytutu Górnictwa. Komunikat nr 336. 1964.
 • 28. Rauk J.: Podziemne zgazowanie węgla w Czechosłowacji. „Przegląd Górniczy" 1966, nr 5, s. 216-220.
 • 29. Rauk J.: Określenie temperatur w generatorach podziemnych na podstawie pomiaru stopnia pęcznienia skały stropowej. „Przegląd Górniczy" 1969, nr 2, s. 90-95.
 • 30. Rauk J.: Optymalne wymiary generatora przy podziemnym zgazowaniu węgla kamiennego powietrzem. Prace GIG. Komunikat nr 660, 1976.
 • 31. Rauk J.: Wpływ czynników zgazowujących na proces podziemnego zgazowania węgla. „Przegląd Górniczy" 1983, nr 4, s. 175-178.
 • 32. Salomon K., Kabiesz J.: Wybrane aspekty zagrożeń związanych z próbami podziemnego zgazowania węgla. „Przegląd Górniczy" 2013, nr 12, s. 23-31.
 • 33. Synowiec L.: Zachowanie się górotworu w podziemnym zgazowaniu węgla. „Przegląd Górniczy" 1983, nr 7-8, s. 307-310.
 • 34. Szlązak N., Obracaj G, Borowski M., Swolkień J., Korzec M.: Wpływ podziemnego zgazowania węgla na bezpieczeństwo sieci wentylacyjnej czynnej kopalni. „Przegląd Górniczy" 2013, nr 2, s. 55-63.
 • 35. Wolf H.: Modelling the interaction between underground coal fires and their roof rocks. Fuel. 86, 2006, pp. 2761-2777.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-49ebe4d6-bd16-4fb6-8445-b712275afc96
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.