PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Transport drogowy towarów niebezpiecznych : wybrane aspekty analizy ryzyka

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Road transport of dangerous goods : selected aspects of risk analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule opisano wybrane zagadnienia dotyczące analizy ryzyka zagrożeń związanego z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych. Przedstawiono metodykę określającą prawdopodobieństwo aktywizacji ww. zagrożeń. Zdefiniowano towary niebezpieczne stwarzające największe ryzyko zagrożeń. Wykonano analizę polegającą na zestawieniu przestrzennego rozmieszczenia: wypadków z udziałem ww. towarów oraz parkingów dla pojazdów transportujących towary niebezpieczne. Opisano również wybrane wyniki badań związane z analizą skutków, która została opracowana z uwzględnieniem gradacji gęstości zaludnienia dla pory nocnej i dziennej. Omówiono także matrycę ryzyka, która unifikuje wyniki wyżej opisanych analiz. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania GIS.
EN
The article describes selected issues related to the risk analysis of dangers associated with the road transport of dangerous goods. The methodology for determining the probability of the activation of the aforementioned dangers is presented. Dangerous goods that pose the highest risk of dangers have been identified. The analysis was made on the basis of the comparison of spatial distribution: accidents involving the aforementioned goods and car parks for vehicles transporting dangerous goods. Moreover, the selected research results connected to the impact analysis that have been developed taking into account the gradation of population density for both the night and the day are deecribed. The risk matrix that unifies the results of the above analysis is also discussed. The research was conducted using GIS.
Rocznik
Strony
60--66
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., mapy, tab.
Twórcy
autor
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
autor
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
autor
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Bibliografia
 • 1. Pająk M., Madej M., Ozimina D., Milewski K., Wypadki w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych - analiza zdarzeń z lat 2010-2015, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 9, s. 85-91.
 • 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych, Dz. U. Nr 227 poz. 1367 z późn. zm. (obecnie nieobowiązująca).
 • 3. Jamróz K., Kustra W., Wachnicka J., Berkowski M., Metodologia klasyfikacji ryzyka dla wybranych rodzajów wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz dla obszarów województw i powiatów wraz z dokonaniem klasyfikacji i przedstawieniem wyników na mapach Etap I, Ministerstwo Infrastruktury i rozwoju, Warszawa/Gdańsk 2015.
 • 4. Kadziński A., Studium wybranych aspektów niezawodności systemów oraz obiektów pojazdów szynowych, Poznań 2013.
 • 5. Rekomendacje formalno-prawne z zakresu zarządzania kryzysowego, CNBOP-PIB, Józefów 2015, s. 138.
 • 6. Gill A., Kadziński A., Identyfikacja zagrożeń w domenach analiz systemu kolejowego, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, 2017.
 • 7. Pająk M., Madej M., Ozimina D., Milewski K., Transport drogowy towarów niebezpiecznych, prognoza na lata 2015-2020, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 4, s. 127-132.
 • 8. Emergency Response Guidebook (ERG) 2016.
 • 9. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 roku w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia, Dz. U. Nr 107 poz. 742 z późn. zm.
 • 10.Barcik J., Czech P., Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu, cz. I i II, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, seria Transport, z 67, z 69, 2010.
 • 11.Dane statystyczne dotyczące wypadków z udziałem towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym za lata 2010-2015 udostępnione przez Komendę Główną PSP.
 • 12.Opracowanie własne na bazie warstwy dróg krajowych pochodzącej z zasobów CODGIK oraz mapy ze strony www: https://dl.dropboxusercontent.com/s/hklowukui4pepx6/mapka-igorsel.png, dostęp 2017-05-03.
 • 13.Opracowanie własne na bazie warstwy dróg krajowych pochodzącej z zasobów CODGIK oraz mapy ze strony www: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1310317, dostęp 2017-05-03.
 • 14.Opracowanie własne na bazie danych GDDKiA, https://www. gddkia.gov.pl/pl/24/pliki-do-pobrania, dostęp 2017-05-03.
 • 15.GUS, portal geostatystyczny, https://geo.stat.gov.pl/start/asset_publisher/jNfJiIujcyRp/content/id/36734, dostęp 2017-08-20.
 • 16.Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-49e705d3-47fb-4b50-a2e5-defad3d4ea5c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.