PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wdrażanie dyrektywy INSPIRE w Polsce w aspekcie zakresu ewidencji i stanu obiektów melioracji wodnych 2013

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Implementation of the INSPIRE directive in Poland in terms of registry and status of land reclamation facilities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Unia Europejska tworzy infrastrukturę informacji przestrzennej na podstawie dyrektywy INSPIRE. Jednym z 34 tematów wymienionych w dyrektywie jest temat „Obiekty rolnicze i akwakultury”. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło integrację i harmonizację zbiorów danych przestrzennych w zakresie omawianego tematu Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu w Falentach. W artykule omówiono przydatność „Ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów”, prowadzonej przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych, do opracowania tego tematu zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w unijnym dokumencie „Specyfikacja danych INSPIRE dotyczących tematu Obiekty rolnicze i akwakultury – projekt wytycznych” z 2013 r. Przedstawiono różnice między metodami nawadniania stosowanymi w Polsce a uwzględnionymi w tym dokumencie, omówiono parametry, których określenie w warunkach polskich będzie kłopotliwe albo niemożliwe oraz zagrożenia jakie mogą być konsekwencją tych różnic w przyszłym korzystaniu z baz tworzących INSPIRE.
EN
The European Union creates infrastructure for spatial information based on the INSPIRE Directive. One of the 34 topics listed in the directive is “Agricultural and aquaculture facilities”. Ministry of Agriculture and Rural Development has commissioned the development of this theme to the Institute of Technology and Life Sciences in Falenty. The article discusses the usefulness of ,,Registry of land reclamation devices and reclaimed lands” conducted by the provincial boards of drainage and water facilities for the development of the subject “Agricultural and aquaculture facilities” according to technical guidelines recommended in the EU document “INSPIRE Data Specification on Agricultural and Aquaculture Facilities – Draft Technical Guidelines” of 2013. Differences between irrigation methods applied in Poland and those presented in the document are presented. Parameters difficult or impossible to define in Polish conditions and the risks resulting from these differences for future use of INSPIRE databases are discussed.
Wydawca
Rocznik
Strony
35--47
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., rys.
Twórcy
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Zakład Inżynierii Wodnej i Melioracji, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Sz.L.Dabkowski@itp.edu.pl
autor
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Zakład Inżynierii Wodnej i Melioracji
autor
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Zakład Inżynierii Wodnej i Melioracji
Bibliografia
 • 1. ANDRZEJEWSKA M., MIKOŁAJCZYK P., WOŁOSZYŃSKA E. (red.) 2011. Zainspiruj się! Geoinformacja w samorządach gminnych. Warszawa. Centrum UNEP/GRID. ISBN 978-83-932916-0-1 ss. 152.
 • 2. BRUSZEWSKA I., EYMONTT A., WIERZBICKI K. 2013. Obecny stan infrastruktury technicznej melioracyjnej i kierunki jego rozwoju. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 3(81) s. 137–148.
 • 3. Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Dz.Urz. UE L 108/1.
 • 4. GAŹDZICKI J. 2011. Prawo Unii Europejskiej kształtujące INSPIRE. Roczniki Geomatyki. T. 9. Z. 6(50) s. 7–18.
 • 5. GAŹDZICKI J. 2012. Globalne aspekty zarządzania informacją geoprzestrzenną. Roczniki Geomatyki. T. 10. Z. 6(56) s. 7–16.
 • 6. GUS 2012. Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa. ZWS. ISSN 2080-8798 ss. 99.
 • 7. INSPIRE Thematic Working Group Agricultural and Aquaculture Facilities 2013a. D 2.8.III.9 INSPIRE data specification on agricultural and aquaculture facilities – draft technical guidelines. European Commision Joint Research Centre [online] ss. 148. [Dostęp 29.11.2013]. Dostępny w Internecie: http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2
 • 8. INSPIRE Thematic Working Group Agricultural and Aquaculture Facilities 2013b. D 2.8.III.9 INSPIRE data specification on agricultural and aquaculture facilities – draft technical guidelines. European Commision Joint Research Centre [online] ss. 148. [Dostęp 15.01.2014]. Dostępny w Internecie: http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_Data Specification_AF_v3.0.pdf
 • 9. PARZYŃSKI Z., CHOJKA A. 2013. Infrastruktura informacji przestrzennej w UML. Warszawa. Geodeta Sp. z o.o. s. 77–86.
 • 10. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1200/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wdrażające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do współczynników dotyczących sztuk dużych oraz definicji cech objętych badaniem. Dz.Urz. UE L 329/1.
 • 11. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Dz. U. 2013 r. nr 0 poz. 383.
 • 12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. Dz.U. 2005 r. nr 7 poz. 55.
 • 13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. 2001 r. nr 38 poz. 454.
 • 14. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych. Dz.Urz. UE L 326/12.
 • 15. SZMYGIN B., BANAK E. 2012. Infrastruktura informacji przestrzennej INSPIRE – branżowy profil metadanych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Budownictwo i Architektura. Vol. 11(2) s. 83–98.
 • 16. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz. U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489.
 • 17. ZAKASZEWSKI Cz. 1961. Melioracje rolne. T. 2. Nawadnianie. Warszawa. PWRiL ss. 326.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-499ec2a8-a4dd-4688-8b1c-4e313e5db9ee
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.