Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4867415a-b8dc-418f-b57b-edc137a416b3

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Menedżerowie przyszłości a zarządzanie strategiczne

Autorzy Dźwigoł, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Managers of the future and strategic management
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Autor w artykule starał się przedstawić zagadnienia związane z zarzą-dzaniem przedsiębiorstwem przyszłości w kontekście zarządzania strategicznego. Wykorzystując badania literaturowe oraz własne doświadczenia praktyczne w zarządzaniu szczególną uwagę zwrócił na wymagane kompetencje menedżerów przyszłości. Podkreślił, że formułowanie strategii opiera się na diagnozie strategicznej otoczenia oraz wnętrza przedsiębiorstwa i planowaniu strategicznym, które są narzędziami zarządzania strategicznego.
EN In his article the Author tried to present issues connected to the management of companies of the future in relation to strategic management. On the basis of reference literature and his own practical experience in management, the Author put a particular emphasis on necessary competences of the managers of the future. He underlined that a strategy shall be created on the basis of a strategic diagnosis of the environment and the company’s internal character, as well as on strategic planning, since they both constitute strategic management tools.
Słowa kluczowe
PL menedżer   zarządzanie strategiczne   przedsiębiorstwo przyszłości   planowanie strategiczne  
EN manager   strategic management   future enterprise   strategic planning  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2014
Tom z. 70
Strony 93--104
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz.
Twórcy
autor Dźwigoł, H.
Bibliografia
1. Bąk E.: Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy. C.H. Beck, Warszawa 2009.
2. Borys T., Rogala P.: Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania. Difin, Warszawa 2011.
3. Buchajska-Wróbel M., Wendt R., Rytka E., Gasparski J., Gajda K.: Menedżer do zadań specjalnych. Czasowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Helion, Gliwice 2011.
4. Danilewicz D., Szkolenie i rozwój w praktyce, [w:] Rostkowski T., Danilewicz D. (red.): Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym. Difin, Warszawa 2012.
5. Denning S.: Radykalna rewolucja w zarządzaniu. Przewodnik menedżera. Helion, Gliwice 2012.
6. Dźwigoł H.: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku. Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
7. Grajewski P.: Procesowe zarządzanie organizacją. PWE, Warszawa 2012.
8. Grocki R.: Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki. Difin, Warszawa 2012.
9. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Suntainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Poltext, Warszawa 2010.
10. Grajewski P.: Elastyczność i procesowość organizacji, [w:] Czerska M., Szpitter A.A. (red.): Koncepcje zarządzania. C.H. BECK, Warszawa 2010.
11. Kowalczyk J.: Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce. CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
12. Korzeniowski F.L.: Podstawy zarządzania organizacjami. Difin, Warszawa 2011.
13. Kaplan S.R., Norton P.D.: Dopasowanie w biznesie. Jak stosować strategiczną kartę wyników. ALIGNMENT. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2011.
14. Kożmiński K.A., Jemielniak D.: Zarządzanie od podstaw. Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
15. Kostera M.: Nowe kierunki w zarządzaniu. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
16. Kuc R.B.: Strategiczne wymiary doskonałości w zarządzaniu, [w:] Kowalczewski W. (red.): Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu. Difin, Warszawa 2008.
17. Masłyk-Musiał E., Rakowska A., Krajewska-Bińczyk E.: Zarządzanie dla inżynierów. PWE, Warszawa 20012.
18. Morawski M.: Metody zarządzania, [w:] Morawski M., Niemczyk J., Perechuda K., Stańczyk-Hugiet E. (red.): Zarządzanie. Kanony i trendy. C.H. Beck, Warszawa 2010.
19. Mintzberg H.: Zarządzanie. Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
20. Latusek-Jurczak D.: Zarządzanie międzyorganizacyjne. Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
21. Reichheld F.: The Ultimate Question: Driving Good Profits and True Growth. Harvard Business School Press, Boston 2006, wydanie polskie: Decydujące pytanie. MT Biznes, Warszawa 2009.
22. Sułkowski Ł.: Ewolucjonizm w zarządzaniu. Menedżerowie Darwina. PWE, Warszawa 2010.
23. Sankowska A.: Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna. Difin, Warszawa, 2011.
24. Wieczorek J.: Efektywne zarządzanie kompetencjami – tworzenie przewagi konkuren-cyjnej firmy. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
25. Zyznarska-Dworczak B., Kisielnicki J., Turyna J. (red.): Decyzyjne systemy zarządzania. Difin, Warszawa 2012.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4867415a-b8dc-418f-b57b-edc137a416b3
Identyfikatory