PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Struktura populacji, kondycja, masa i przyrost długości wędrownej formy stynki (Osmerus eperlanus L.) z Zatoki Pomorskiej

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Population structure, condition, weight and length increments of anadromous form of European smelt (Osmerus eperlanus L.) from the Pomeranian Bay
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeanalizowano sezonowość i współczesne połowy stynki w Zatoce Pomorskiej. Na tym tle, na podstawie odczytów na otolitach 230 stynek złowionych w czasie połowów monitoringowych, przeanalizowano tempo wzrostu tego gatunku. Średnia długość całkowita i długość ciała oraz masa jednostkowa złowionych stynek wyniosła odpowiednio 141,76 mm (±25,18), 120,54 mm (±21,73) oraz 16,41 g (±11,25). Zanotowano niewielkie, nieistotne statystycznie różnice między samcami a samicami. Z uwagi na prostoliniową zależność między promieniem łuski (R) i całkowitą długością ciała (TL) odczyty wsteczne wykonano w wariancie Rosy–Lee. Uzyskane dane empiryczne wykorzystano do obliczenia teoretycznego wzrostu długości stynki z użyciem matematycznych modeli wzrostu: von Bertalanffy’ego, Forda–Walforda, wielomianu 2. stopnia i zmodyfikowanej funkcji potęgowej. Spośród zastosowanych modeli wzrostu ryb najbardziej dopasowanym do odczytów wstecznych okazała się zmodyfikowana funkcja potęgowa. Zależność między długością całkowitą a masą jednostkową stynki z wód Zatoki Pomorskiej opisuje równanie dla całego materiału: y = 0,0015x3,4633.
EN
The seasonality and catching of smelt in the Pomeranian Bay were analyzed. The growth rate of this species was analyzed based on the readings of the otoliths from 230 fishes caught during the monitoring catches. The average total length and standard length as well as the weight of smelt were respectively 141.76 mm (±25.18), 120.54 mm (±21.73) and 16.41g (±11.25). Between males and females the small, statistically insignificant differences were noted. Due to the linear correlation between R and TL, the back readings were made in the variant of Rosa–Lee. The obtained empirical datas were used to theoretically increase the length by model: von Bertalanffy, Ford–Walford, polynomial of the 2nd degree and modified power function. Among the mathematical models used in the paper, the growth of the fish most suited to back readings turned out to be a modified power function. The relation between the total lengths and the weights of the smelts from the waters of the Pomeranian Bay is described by the equation for the whole material: y = 0.0015x3.4633.
Wydawca
Rocznik
Strony
69--83
Opis fizyczny
Bibliogr. 34 poz., rys. kolor.
Twórcy
autor
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zakład Sozologii Wód
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zakład Gospodarki Rybackiej i Ochrony Wód
autor
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zakład Akwakultury
 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy ITP, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
Bibliografia
 • BALYANINA T.N. 1969. Synopsis of biological data on smelt Osmerus eperlanus (Linnaeus) 1758. FAO Fisheries Synopsis. No. 78. Rome. FAO ss. 66.
 • BENECKE B. 1881. Der Stint Osmerus eperlanus eperlanus L. W: Fische, Fischerei und Fisch-zucht in Ost- und Westpreussen [The European smelt Osmerus eperlanus eperlanus L. In: Fish, fishery and fish-breeding in East and West Prussia]. Königsberg s. 155–157.
 • BERNATOWICZ S. 1968. Ekonomiczne znaczenie wprowadzenia i aklimatyzacji ryb [Economic importance of introduction and acclimatization of fish]. Maszyn. Olsztyn. IRS ss. 23.
 • BOLGER T., CONNOLLY P.L. 1989. The selection of suitable indices for the measurement and analysis of fish condition. Journal of Fish Biology. Vol. 34. Iss. 2 s. 171–182.
 • CZERNIEJEWSKI P. 2013. Aktualny stan jeziorowej gospodarki rybackiej na terenie województwa zachodniopomorskiego. W: Antropopresja na ekosystemy wodne a ochrona przyrody i aktywizacja rybactwa [The current state of the lake's fisheries economy in the West Pomeranian Voivodeship. In: Anthropopressure on aquatic ecosystems and nature protection and activation of fisheries]. Red. J. Domagała, M. Pilecka-Rapacz, R. Czerniawski s. 113–123.
 • DRAGANIK B. 1997. Effect of river inflow on fish assemblages in the Polish coastal waters. Wydaw. ICES CM 1997/S: 05 (mimeo) ss. 17.
 • DUDKO S., KRÓL S., WOJNAR K., WAWRZYNIAK W. 2015. Charakterystyka rybacka ichtiofauny Zatoki Pomorskiej (w oparciu o wyniki monitoringu połowowego wykonanego w latach 2011–2014) [Fishing characteristics of the ichthyofauna of the Pomeranian Bay (based on the results of the fishing monitoring carried out in 2011–2014)]. Szczecin. Wydaw. Josephs's Sons. ISBN 8394334709 ss. 122.
 • HORBOWA K. 2001. Fish larvae as food for age group 1 smelt Osmerus eperlanus (L.) in the Vistula Lagoon (Poland in spring 1998 and 1999. Bulletin of the Sea Fisheries Institute. No. 153 s. 63–68.
 • HUDD R. 1985. Assessment of the smelt (Osmerus eperlanus L.) stock in the Northern Quark, Gulf of Bothnia. Finnish Fisheries Research. Vol. 5 s. 55–68.
 • KAFEMANN R., THIEL R., SEPÚLVEDA A. 1996. Die fischökologische Bedeutung der Nebenstromgewässer der Unterelbe [The fish ecology significance of the tributary waters of the Lower Elbe]. Archiv fur Hydrobiologie. Vol. 110. Iss. 2/3 s. 199–214.
 • KANGUR A., KANGUR P., KANGUR K., MÖLS T. 2007. The role of temperature in the population dynamics of smelt Osmerus eperlanus eperlanus m. spirinchus Pallas in Lake Peipsi (Estonia/Russia). Hydrobiologia. Vol. 584. Iss. 1 s. 433–441.
 • KORYCKI A. 1966. Stynka [Smelt]. Maszynopis. Olsztyn. IRS ss. 36.
 • KRAIKOVSKI A., LAJUS J., DIMITRIEVA Z., KARIMOV A., LEONTIEV P., MIERZLIAKOVA I., SUKHORUKOVA A. 2004. The Russian Baltic fisheries on the base of the Russian cadastres of the 16th c. documents: Spatial distribution, composition of catches, fishing effort and development tendencies. Report of the Russian HMAP Baltic Project. Manuscript. St. Petersburg ss. 26.
 • KRZYKAWSKA I. 1970. Wzrost stynki (Osmerus eperlanus L.) z Zalewu Szczecińskiego [Growth of smelt (Osmerus eperlanus L.) in the Szczecin Lagoon]. Wydaw. AR Szczecin. Maszynopis ss. 56.
 • KUZNETSOV V.A. 1976. The reproduction, distribution and growth of juveniles of non-commercial fish species in Siyaga Bay, Kuybyshev Reservoir. Journal of Ichthyology. No. 16 s. 746–756.
 • LEHTONEN H. 1996. Potential effects of global warming on northern European freshwater fish and fisheries. Fisheries Management and Ecology. No. 3 s. 59–71.
 • NELLBRING S. 1989. The ecology of smelt (genus Osmerus): A literature review. Nordic Journal of Freshwater Research. No. 65 s. 116–145.
 • POPOV A. 1977. Morfologicheskie charakteristiki korjushki v vostochnoj chasti Finskogo zaliva [Morphological characteristics of smelt in the eastern part of the Gulf of Finland]. Izvestie GosNIORH. No. 129 s. 37–41.
 • POWER M., ATTRILL M.I. 2007. Temperature – dependent temporal variation in the size and growth of Thames estuary smelt, Osmerus eperlanus. Marine Ecology Progress Series. Vol. 330 s. 213–222.
 • PSUTY-LIPSKA I., GARBACIK-WESOŁOWSKA A. 1998. Species composition and fish distribution in the Pomeranian Bay and Szczecin Lagoon. Bulletin of the Sea Fisheries Institute. No. 3 (145) s. 3–20.
 • RANNAK L., ERM V., KOPLE V., SIMM M. 1974. Pärnu laht kevadraime, meritindi ja koha hallina [Parnu Bay as a nursery area of spring spawning herring, smelt and pikeperch]. Eesti Loodus. No. 9 s. 517–524.
 • RITTERBUSCH-NAUWERCK B. 1995. Condition or corpulence, fitness or fatness: A discussion of terms. Archiv für Hydrobiologie. Spec. Issues Adv. Limnol. No. 46 s. 109–112.
 • SHPILEV H., OJAVEER E., LANKOV A. 2005. Smelt (Osmerus eperlanus L.) in the Baltic Sea. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Biology and Ecology. Vol. 54. Iss. 3 s. 230–241.
 • SOKAL R.R., ROHLF F.J. 1995. Biometry: The principles and practice of statistics in biological research. 3rd ed. New York. H. Freeman and Company. ISBN 0716712547 ss. 887.
 • STANISZ A. 1998. Przystępny kurs statystyki [Accessible course of statistics]. Kraków. StatSoft Polska. ISBN 83-904735-4-2 ss. 362.
 • SVAGZDYS A. 2009. Impact of environmental conditions on smelt catch fluctuations in the Nemunas River and the Curonian Lagoon. Ekologija. Vol. 55. Iss. 3–4 s. 204–214.
 • SZYPUŁA J., WIĘSKI K., RYBCZYK A. 2001. Ćwiczenia z biologii ryb z wykorzystaniem arkusza MS Excel [Exercises in fish biology using the MS Excel]. Szczecin. Wydaw. AR ss. 99.
 • THOMAS R.M. 1998. Temporal changes in the movements and abundance of Thames estuary fish populations. W: A rehabilitated estuarine ecosystem: the environment and ecology of the Thames Estuary. Red. M.J. Attrill. Dordrecht. Kluwer Academic s. 115–140.
 • TRELLA K. 2003. The growth rate of six fish species ingabiting in the Polish part of the Vistula Lagoon. Bulletin of the Sea Fisheries Institute. Vol. 3. Iss. 160 s. 61–73.
 • TRZEBIATOWSKI R., GAJ J. 1978. Growth, feeding and economic importance of smelt (Osmerus eperlanus L.) in the Lake Miedwie. Acta Ichthyologica et Piscatoria. Vol. 7. Iss. 2 s. 23–39.
 • WHEELER A. 1979. The tidal Thames: The history of a river and its fishes. London. Routledge & Keegan Paul. ISBN 0710002009 ss. 228.
 • WIKTOR J. 1956. Możliwości odłowu chwastu rybiego na Zatoce Pomorskiej i Zalewie Szczecińskim [Possibilities of trout fish weed on the Pomeranian Bay and Szczecin Lagoon]. Maszynopis. Gdynia. MIR ss. 26.
 • WITKOWSKI A., KOTUSZ J., PRZYBYLSKI M. 2009. Stopień zagrożenia słodkowodnej ichtiofauny Polski: Czerwona lista minogów i ryb – stan 2009 [The degree of threat to the freshwater ichthyofauna of Poland: the Red list of fishes lampreys – the status in 2009]. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. Nr 65(1) s. 33–52.
 • ZILIUKIENE V. 2002. The occurrence, food and size structure of smelt (Osmerus eperlanus L.) larvae in the Lithuanian part of the Curonian Lagoon. Bulletin of the Sea Fisheries Institute. No. 156 s. 33–43.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-47a8450a-6e12-4e3a-8c91-e1b9920256c6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.