PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ strategii sterowania przy braku zgłoszeń na funkcjonowanie skrzyżowań z sygnalizacją poza terenem zabudowy

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The influence of no traffic demand signal control strategies on the operation of rural signalized intersections
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W ostatnich latach coraz częściej do regulacji ruchu na skrzyżowaniach poza terenem zabudowy wykorzystywana jest sygnalizacja świetlna. Umożliwia ona sprawną obsługę wlotów podporządkowanych, jednakże kosztem spadku płynności ruchu mocno obciążonym na kierunku głównym (drodze krajowej). Negatywne skutki działania sygnalizacji łagodzi zastosowanie sterowania zmiennoczasowego, dostosowującego się do ruchu panującego na skrzyżowaniu. Sposób sterowania ruchem oddziałuje nie tylko na warunki ruchu, ale i bezpieczeństwo. W artykule przedstawiono wpływ wybranych strategii sterowania przy braku wzbudzeń na bezpieczeństwo i sprawność ruchową dla typowych, zamiejskich skrzyżowań zlokalizowanych na drogach krajowych. Porównaniu poddano sterowanie z fazą preferowaną oraz strategię „all red”, która na drogach krajowych jest wykluczona. Przedstawiono model teoretyczny opisujący częstość niekorzystnych przełączeń sygnałów. Analizy szczegółowe przeprowadzono za pomocą skalibrowanego modelu mikrosymulacyjnego skrzyżowania w programie Vissim oraz przygotowanych algorytmów sterowania w VAP. Wyniki wskazują na niewielką efektywność strategii „all red” dla skrzyżowań poza terenem zabudowy z uwagi na sprawność ruchu.
EN
In recent years traffic signals are more widely used on rural high-speed intersections. Traffic signals may interrupt extremely heavy flows to permit the crossing of minor movements that could not otherwise move safely through the intersection. To reduce drawbacks of the signals, vehicle-actuated or adaptive signal control is used. Signal control logic may influence traffic performance as well as road safety. The paper presents analysis of selected low-volume signal timing strategies on road safety and traffic performance for typical rural high-speed intersections located on national roads. Two possibilities for the signal with no traffic demand have been compared: the rest in green stage and the rest in red, of which the letter is prohibited on national roads. To assess road safety, theoretical model of the frequency of subjectively ill-timed signal transitions has been developed. Detailed analyses were performed with calibrated microsimulation model developed in Vissim and signal control logic prepared in VAP. The results indicate low efficiency of the rest in red strategy on traffic performance at rural signalized intersections.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
431--440
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor
 • Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
autor
 • Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Bibliografia
 • 1. Archer J., Candappa N., Corben B.F.: Effectiveness of the Dwell-on-Red Signal Treatment to Improve Pedestrian Safety during High-Alcohol Hours, Australasian Road Safety Research, Policing and Education Conference, Adelaide 2008
 • 2. Bąk R.: Wpływ warunków przerywania sygnału zielonego na bezpieczeństwo zamiejskich skrzyżowań z sygnalizacją. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, seria Transport, z. 96 Bezpieczeństwo i Analiza Ryzyka w Transporcie, Warszawa 2013, s. 59-68
 • 3. Bonneson, J., McCoy, P.T.: Manual of Traffic Detector Design, 2nd Edition. Institute of Transportation Engineering, Washington, D.C. 2005
 • 4. Chodur J. Charakterystyka natężeń ruchu na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją. Technika Transportu Szynowego, 9/2012, CD-ROM, s. 4629-4638.
 • 5. Chodur J., Gondek S., Ostrowski K., Bąk R. Problemy eksploatacyjne skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na zamiejskich drogach z dużymi prędkościami. Projekt Badawczy Własny NCN nr N N509254037, Kraków 2012 (praca niepublikowana)
 • 6. Chodur J., Tracz M.: Specyfika skrzyżowań z sygnalizacją świetlną zlokalizowanych poza terenem zabudowy. Drogownictwo 3/2014
 • 7. Conner T.,K.: Speed management through rest-in-red traffic signal operation, Public Works, Vol. 108, 1977, s. 58-61.
 • 8. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego – teoria i praktyka. WKŁ, Warszawa 2008
 • 9. Klein L.A.: Traffic Detector Handbook: Third Edition – Volume 1. Federal Highway Administration Report FHWA-HRT-06-108, Washington, D.C. 2006
 • 10. PTV Vissim 5.30 User Manual. Planung Transport Verkehr AG, Karlsruhe 2010
 • 11. Report 1991:51E: LHOVRA a traffic signal control strategy for isolated junctions. Swedish National Road Administration, 1991 Stockholm.
 • 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
 • 13. Sylwestrzak W.: Zasady projektowania sygnalizacji świetlnych na drogach pozamiejskich, gdzie rzeczywiste prędkości pojazdów oscylują w granicach 90-100 km/h, Inżynieria Ruchu Drogowego Nr 3/2012
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4794462a-7fd3-409e-8ebb-e6639d9cdfe3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.