PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Dane referencyjne: opisywanie położenia obiektów w świetle norm ISO serii 19100

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Reference data: describing position of the features according to the ISO series 19100 standards
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dane referencyjne (georeferencyjne) dostarczają środków umożliwiających przestrzenną lokalizację wszelkiej informacji geograficznej i są podstawą dla opracowań tematycznych. Są to dane, za które odpowiedzialne są służby geodezyjne i do których, w skali krajowej, mają zastosowanie instrukcje i wytyczne techniczne Głównego Geodety Kraju (GGK). W celu zapewnienia współdziałania (interoperacyjności) krajowych i europejskich infrastruktur danych przestrzennych, tworzonych w ramach INSPIRE, istnieje konieczność dostosowania instrukcji GGK do zawartej w normach ISO serii 19100 metodyki modelowania informacji geograficznej. W myśl dokumentów INSPIRE położenie obiektów może być wyrażane, w zależności od potrzeb, za pomocą współrzędnych (ISO 19107, 19111), przy wykorzystaniu siatek i nakładek (coverages) (ISO 19123) lub w sposób pośredni - za pomocą identyfikatorów geograficznych (ISO 19112). Niniejsze opracowanie omawia znormalizowane sposoby przedstawienia charakterystyki przestrzennej danych referencyjnych za pomocą tych metod.
EN
Reference (georefernce) data enable spatial location of each geographic information and are the basis for thematic data. They are produced by surveys and have to meet the standards set by the Head Office of Geodesy and Cartography. However, considering the need of interoperability between the national the European Spatial Data Infrastructures, which result from the implementation of INSPIRE, the Polish standards should be harmonized with the ISO series 19100 standards and with the GI methodology. The standards and the INSPIRE documents show that there are three methods of describing the spatial referencing: a direct approach, i.e., the coordinates (ISO 19107, 19111); an indirect approach, i.e., geographic identifiers (ISO 19112); and the coverages (ISO 19123). This paper describes the approaches to describe spatial characteristics of the features.
Rocznik
Tom
Strony
445--455
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Warszawska
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • 1. Gaździcki, J., 2007a. Problematyka transpozycji dyrektywy INSPIRE do prawa polskiego. http://www.gugik.gov.pl/gugik/w_pages/w_doc_idx.php?loc=69.
 • 2. Gaździcki, J., 2007b. INSPIRE jako przedmiot współpracy międzyresortowej w Polsce. http://www.gugik.gov.pl/gugik/w_pages/w_doc_idx.php?loc=69.
 • 3. INSPIRE, 2007a. Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). http://www.gugik.gov.pl/gugik/w_pages/w_doc_idx.php?loc=69.
 • 4. INSPIRE, 2007b. Drafting Team "Data Specifications": Definition of Annex Themes and Scope. D2.3_v2.0.doc.
 • 5. INSPIRE, 2007c. Drafting Team "Data Specifications". Generic Conceptual Model. D2.5v.2.
 • 6. Instrukcja G-5, 2003. Instrukcja G-5 Ewidencja Gruntów i Budynków. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
 • 7. Instrukcja G-7, 1998. Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT). Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
 • 8. Instrukcja K-1, 1995. Podstawowa Mapa Kraju - System Informacji o Terenie. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
 • 9. ISO 19107, 2003. Geographic information – Spatial schema. ISO 2003.
 • 10. ISO 19109, 2005. Geographic information - Rules for application schema. ISO 2005.
 • 11. ISO 19111, 2007. Geographic information - Spatial referencing by coordinates. ISO 2007.
 • 12. ISO 19112, 2003. Geographic information - Spatial referencing by geographic identifiers. ISO 2003
 • 13. ISO 19123, 2005. Geographic information - Schema for coverage and functions. ISO 2005.
 • 14. ISO 19137:2004. Geographic information - Generally used profiles of the spatial schema and of similar important other schemas. ISO 2004.
 • 15. Kresse W., Fadaie K., 2004. ISO standards for geographic information. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • 16. Pachelski W., Parzyński Z., 2007. Aspekty metodyczne wykorzystania norm serii ISO 19100 do budowy geodezyjnych składników krajowej infrastruktury danych przestrzennych. Roczniki Geomatyki, Vol. 5, z. 3, ss. 113 - 122, 2007.
 • 17. Pachelski W., Parzyński Z., Zwirowicz A., 2007. Aspekty implementacyjne modeli pojęciowych informacji geograficznej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17b, ss. 591 - 602.
 • 18. Rozp., 2000. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. Dz.U.00.70.821 z dnia 24 sierpnia 2000 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-46c34ce2-db91-4919-96e0-0d4487b48478
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.