Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-452a2317-c366-49a5-a039-9c932108f9a2

Czasopismo

Architektura Krajobrazu

Tytuł artykułu

Seminaria parkowe – działania na rzecz ratowania Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego

Autorzy Liszewski, M.  Gospodarczyk, F. 
Treść / Zawartość http://architekturakrajobrazu.up.wroc.pl/
Warianty tytułu
EN Park Seminars – Efforts to Preserve Europe’s Cultural Heritage
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Idea seminariów parkowych ma początek w dawnym NRD. Podczas seminarium parkowego w Wiesenburgu w 1976 r., obok wykładów i spacerów, po raz pierwszy połączono specjalistyczne wykłady z pracą praktyczną na rzecz pielęgnacji parku. Po zjednoczeniu Niemiec idea saksońskich seminariów parkowych była kontynuowana w innych regionach tego kraju. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej seminaria zaczęto organizować także w naszym kraju (Park Mużakowski, Morawa, Brody, Kliczków, Iłowa Żagańska). W niektórych miejscowościach, takich jak Brody, Kromlau, Morawa, seminaria parkowe stają się tradycją. W Brodach, w woj. lubuskim, w dawnej posiadłości hrabiego Henryka von Brühla (1700–1763) pod koniec października odbyło się już IV Międzynarodowe Seminarium Parkowe. Celem pracy jest rozpropagowanie idei seminariów parkowych w Polsce, szczególnie na Dolnym Śląsku.
EN The concept of park seminars originated in the former German Democratic Republic. At the park seminar in 1976 in Wiesenburg, in addition to presentations and park walks, special lectures were held for the first time along with park maintenance activities that the public could take part in. After the reunification of Germany, the idea of organizing park seminars like those in Saxony spread to other regions of the country. When Poland joined the European Union, seminars were run there as well, like the seminar in Muskau Park or in parks in Morawa, Brody, Kliczków, or Iłowa Żagańska. Park seminars have become a custom in some places, such as Brody, Kromlau or Morawa. Located in Brody in the Lubuskie Province, the estate which was once owned by Heinrich, Count von Brühl (1700–1763), recently hosted the 4th International Park Seminar at the end of October. The purpose of this paper is to promote the idea of park seminars in Poland, with emphasis on Lower Silesia.
Słowa kluczowe
PL seminarium parkowe   park zabytkowy   rewaloryzacja   dziedzictwo kulturowe  
EN park seminar   historic park   renewal   cultural heritage  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czasopismo Architektura Krajobrazu
Rocznik 2014
Tom nr 1
Strony 20--29
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., zdj.
Twórcy
autor Liszewski, M.
  • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor Gospodarczyk, F.
  • Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
1. Chachulski Z., 1992. Chirurgia drzew. LEROVIL Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Warszawa.
2. Drozdek M.E., 2012. Park zabytkowy dobrem społeczności lokalnej [w:] Odnowa parków podworskich i zieleni miejskiej sposobem na promocję walorów turystycznych obszaru LGD. Problemy i rozwiązania. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Notecka”, 77–84
3. Małachowicz E., 1981. Ochrona środowiska kulturowego. Tom 1 i 2. PWN Warszawa.
4. Schröder R., Wecke C., 2013. Das Parkseminar. Gartendenkmalpfege und Naturschutz durch bürgerschaftliches Engagement am Beispiel der Parkseminare im Schlosspark Brody/Pförten (Polen). Cottbus, Dresden, Brody
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-452a2317-c366-49a5-a039-9c932108f9a2
Identyfikatory