PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ zróżnicowanego żywienia żelazem na plon i zawartość żelaza w liściach sałaty (Lactuca sativa L. var. capitata L.) uprawianej w podłożu torfowym

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Effect of differentiated iron nutrition on yield and iron content in lettuce leaves (Lactuca sativa L. var. capitata L.) grown in peat substrate
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W doświadczeniach z sałatą głowiastą (Lactuca sativa L. var. capitata L.) 'Sunny' uprawianą w podłożu torfowym w cyklu wiosennym i jesiennym określono wpływ dwóch mineralnych i pięciu chelatowych źródeł żelaza na plon świeżej masy i zawartość żelaza w liściach. Zawartość żelaza w podłożu zróżnico­wano do pięciu poziomów: 25 - kontrola, 50, 75, 100, 150 i 300 mg · dm⁻³ podłoża. Po zastosowaniu żelaza w postaci mineralnej w całym zakresie dawkowania oraz w kombinacjach z chelatami FelDHA oraz FeEDDHMA w zakresie od 50 do 150 mg · dm⁻³ podłoża, chelatem FeDTPA w zakresie od 50 do 100 mg · dm⁻³ podłoża oraz chelatem FeEDTA+DTPA przy poziomie 50 mg · dm⁻³ podłoża nie stwierdzono istotnych różnic w wielkości plonu sałaty w porównaniu do kombinacji kontrolnej. Większe poziomy żelaza w postaci poszczególnych chelatów powodowały osłabienie wzrostu lub zamieranie roślin. Zastosowanie chelatu FeEDTA miało niekorzystny wpływ na wzrost roślin nawet przy najmniejszym poziomie żelaza w podłożu. Zwiększenie poziomu żelaza w podłożu powodowało większą jego zawartość w liściach. Zawartość żelaza w liściach sałaty była istotnie mniejsza po zastosowaniu żelaza w postaci mineralnej niż w postaci chelatowej.
EN
In experiments with head lettuce (Lactuca sativa L. var. capitata L.) 'Sunny' grown in peat substrate in the spring and autumn cycle, the effect of two minerał and five chelated iron sources on the fresh weight yield and iron content in leaves were determined. The iron content in the substrate were diffe­rentiated into five levels: 25 - control, 50,75,100,150 and 300 mg · dm⁻³ substrate. After application of minerał form of iron in whole dosage and in combinations with: FeEDDHMA and FelDHA chelates in the dosage of 50 to 150 mg · dm⁻³ substrate, FeDTPA chelate in the dosage of 50 to 100 mg · dm⁻³ substrate and FeEDTA+DTPA chelate at the level of 50 mg · dm⁻³ substrate, no significant differences in yield of lettuce compared to the control combination were found. Higher levels of iron in form of other che­lates caused reduction in growth or plant decay. Use of FeEDTA chelate had a negative effect on plant growth, even at the lowest level of iron in substrate. Increasing levels of iron in substrate resulted in its higher content in leaves. The iron content in lettuce leaves was significantly lower with iron in minerał form than in chelate form.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Żywienia Roślin, Poznań, Polska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Żywienia Roślin, Poznań, Polska
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Żywienia Roślin, Poznań, Polska
Bibliografia
 • [1] Lucena J. J. 2003, Fe chelates for remediation of Fe chlorosis in Strategy I plants. J. Plant Nutr. 26, 1969-1984, 10, 11.
 • [2] Alvarez-Fernandez A., Garcia-Marco S., Lucena J. J. 2005, Evaluation of synthetic lron(lll)-chelates (EDDHA/Fe3+, EDDHMA/Fe3+ and EDDHSA/Fe3+) to correct iron chlorosis. Eur. J. Agron., 22, 2,119- 130.
 • [3] Ylivainio K., Jaakkola A., Aksela R. 2004, Effects of Fe compounds on nutrient uptake by plants grown in sand media with different pH. J. Plant Nutr. Soil Sci. 167, 602-608.
 • [4] Egli T. 2001, Biodegradation of metal-complexing aminopolycarboxylic acids. J. Biosci. Bioeng. 92,2, 89-97.
 • [5] Oviedo C., Rodriguez J., EDTA: The chelating agent under environmental security. Quim. Nova 6, 2003, 901-905.
 • [6] Nowack B., VanBriesen J. M., Biodegradation of chelating agents; EDTA, DTPA, PDTA, NTA, and EDDS., 2005 150-170. W: Biogeochemistry of chelating agents. ACS Symp. Ser. 910. ACS Washington.
 • [7] Borowiec M., Skut J., Hoffmann K., Hoffmann J., Ocena cyklu życia substancji chelatujących stosowanych w nawozach płynnych za pomocą badania biodegradacji. PECO 1, 2007,1-2, 91-95.
 • [8] Tyksiński W., Komosa A., Wpływ chelatów żelaza na plonowanie i zawartość żelaza w sałacie szklarniowej. Rocz. AR CCCLXXXI11, Ogrodn. 41, 2007, 637-641.
 • [9] Lucena J. J., Sentfs J. A., Villen M., Lao T., Perez-Saez M., IDHA chelates as a micronutrient source for green bean and tomato in fertigation and hydroponics. Agron J. 100, 2008, 3, 813-818.
 • [10] WHO, Worldwide prevalence of anaemia 1993-2005. WHO Global database of anemia, 2008, 1-51.
 • [11] Morrissey J., Guerinot M. L., Iron uptake and transport in plants: the good, the bad and the ionome. Chemical Reviews, 109, 2009, 10, 4553-4567.
 • [12] Nowosielski O., Zasady opracowywania zaleceń nawozowych w ogrodnictwie. PWRiL Warszawa, 1988, 1- 309.
 • [13] Tyksiński W., Reakcja sałaty szklarniowej na zróżnicowane nawożenie mikroelementami. Rocz. AR w Poznaniu, Rozpr. Nauk. nr 233, 1992, 1-67.
 • [14] Vadas M. T., Zhang X., Curran M. A., Ahner A. B., Fate of DTPA, EDTA and EDDS in hydroponic media and effects on plant mineral nutrition. J. Plant Nutr. 30, 8, 2007, 1229-1246.
 • [15] Chohura P., Kołota E., Komosa A., Wpływ nawożenia chelatami żelaza na plonowanie pomidora szklarniowego uprawianego w substracie torfowym. Rocz. AR Pozn. CCCLXXXI 11, Ogrodn. 41, 2007, 439-443.
 • [16] Chohura P., Kołota E., Komosa A., The effect of the kind of Fe chelate on yielding and quality of greenhouse tomato fruits. Folia Hort. 24, 2, 2012,109-114.
 • [17] Nadal P., Hernandez-Apaolaza L., Lucena J. J., Effectiveness of N,N'-Bis(2-hydroxy-5-metylbenzyl) ethylenediamine-N,N'-diacetic acid (HJB) to supply iron to dicot plants. Plant Soil 325, 2009, 65-77.
 • [18] Hosseini M. H., Savaghebi Gh. R., Hatami S., Comparison of effectiveness of some domestic and foreign iron chelate fertilizers on plant growth and their stability in soils. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci. 3, 3, 2008, 380-387.
 • [19] Shibli A. R., Mohammad J. M., Ajlouni 1.1., Growth and micronutrient acquisition of in vitro grown bitter almond and sour orange in response to iron concentration from different iron chelates. J. Plant Nutr. 25, 7, 2002, 1599-1606.
 • [20] Yeritsyan N., Economakis C., Effect of nutrient solution's iron concentration on growth and essential oil content of oregano plants grown in solution culture. Acta Hortic. 576, 2002, 277-283.
 • [21] Chen H., Cutright T., EDTA and HEDTA effects on Cd, Cr, and Ni uptake by Helianthus annuus. Che mosphere 45,1, 2001, 21-28.
 • [22] Kozik E., Tyksiński W., Bosiacki M., A comparison of efficiency of organic and mineral iron compounds in the greenhouse cultivation of lettuce. J. Elementol. 16,1, 2011, 59-68.
 • [23] Kreij C. de, Sonneveld C., Warmenhoven M. G., Straver N., Guide values for nutrient element contents of vegetables and flowers under glass. Voedingsoplossingen Glastuinbouw, 1990,15, 26.
 • [24] Winsor G., Adams P. A., Glasshouse crops. Diagnosis of mineral disorders in plants, 1987, 26-41.
 • [25] Hartz T. K., Smith R., Williams E., Reevaluating tissue analysis as a management tool for lettuce and cauliflower. Proceedings 13th annual Fertilizer Research & Education Program Conference, 2005.
 • [26] Ylivainio K., Jaakkola A., Aksela R., Impact of liming on utilization of 59Fe-chelates by lettuce (Lactuca sativa L.). J. Plant Nutr. Soil Sci. 169, 4, 2006, 523-528.
 • [27] Avramaki E., Chatzissavvidis C., Papadakis I., Effects of different iron sources on mineral concentration of gardenia (Gardenia jasminoides Ellis) plants. JBRT 6, 2006, 227-230.
 • [28] Chohura P., Kołota E., Komosa A., Effect of fertilization with Fe chelates on the state of iron nutrition of greenhouse tomato. J. Elementol. 14, 4, 2009, 657-664.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-44c2c368-072a-4af7-b329-b1390821662a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.