PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wykorzystanie pasów postojowych dla taksówek w kontekście zarządzania pasem drogowym na przykładzie miasta Poznania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The effectiveness of taxi stands as a tool of road traffic management – case study: Poznan
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z pasami postojowymi dla taksówek w Poznaniu. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zarządzania pasem drogowym oraz niespójności jego oznakowania. W celu analizy właściwego wykorzystania pasa drogowego wybrano 11 różnych postojów taksówek, dla których przeprowadzono pomiary. Badania pozwoliły określić kierunki zmian dla wybranych postojów, tj. ich utrzymanie lub likwidacja. Przedstawione wyniki badań wykazały, że w większości przypadków postoje taksówek nie są przystosowane do faktycznych potrzeb. Z kolei analizy oznakowania pokazały, że sposób oznakowywania narzucony przez rozporządzenie jest sprzeczny z zapisami ogólnymi ustawy i prowadzi do dezorientacji kierowców. Ostatecznie autorzy zaproponowali procedurę klasyfikacji postojów, w której uwzględniono trzy kryteria: średnia liczbę oczekujących taksówek, bezpieczeństwo miejsc postojowych oraz wykorzystanie ich przez inne pojazdy.
EN
The article presents issues of taxi bays in Poznan city. The purpose of this article is characteristics of management of the road lanes and proper markings of the road signs. In order to analyse the proper use of the road lane, the measurements were made for 11 several taxi bays (passengers taxi stops). The research allowed to determine the directions of changes for selected taxis bays i.e. maintenance, liquidation. It shows that in most cases taxi bays 260 Jakub Wiecanowski, Marcin Kiciński are not adapted to actual needs. However, the analysis of the taxi bays indicates the lack of justification for maintaining the current state and the necessity of introducing thorough changes. The authors proposed the classifications procedure of taxi stops. The procedure included three criteria: the average number of parking taxis, safety and effectiveness of taxi stands.
Rocznik
Tom
Strony
245--260
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Poznania
autor
 • Zakład Systemów Transportowych, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej
Bibliografia
 • 1. Bieńczak, M., Fierek, S., Kiciński, M., Merkisz-Guranowska, A., Zmuda-Trzebiatowski, P. (2018). Uspakajanie ruchu w historycznych dzielnicach miast. Studium przypadku. Poznań: Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, 120, 19-28.
 • 2. Gaca, S., Suchorzewski, W., Tracz, M. (2008). Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
 • 3. Gawełek, L., Góral-Gawełek, E., Pluta, G., Fierek, S. (2018). Priorytety w ruchu środków transportu zbiorowego oraz rowerów na przykładzie bus-pasa na ulicy Garbary w Poznaniu. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, 120, 111-121.
 • 4. iTaxi.pl (2017). Polskie taksówki 2016. Pobrano z: https://itaxi.pl/wp-content/uploads/2017/01/Raport-rynku-iTaxi.pdf.
 • 5. Kiciński, M., Merkisz-Guranowska, A. (2017). Wpływ polityki transportowej miasta na zmniejszenie zatłoczenia na przykładzie Środy Wielkopolskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, 117, 119-128.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, Dz. U. 2017 poz. 784.
 • 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. 2003, nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami.
 • 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, tekst jednolity: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016, poz. 2022).
 • 9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017, poz. 1260).
 • 10. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2001, nr 125, poz. 1371.
 • 11. Wiecanowski, J. (2018). Kierunki zmian postojów dla taksówek na przykładzie wybranych ciągów ulicznych Miasta Poznania. Poznań: Wydział MRiT Politechniki Poznańskiej (praca dyplomowa magisterska).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-44a79b3e-7f80-4bdb-b7d0-651de37a2828
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.