PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Problemy z utrzymaniem jakości wody basenowej w istniejących systemach jej oczyszczania

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Problems with maintaining of swimming pool water quality in existing purification systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule opisano obiekt basenowy, w którym w czterech instalacjach nie zostały spełnione wymagania dotyczące zawartości chloru związanego. Przeprowadzone kontrolne badania bakteriologiczne zdyskwalifikowały wodę we wszystkich obiegach przeznaczonych dla osób kąpiących się. Podejmowano różne działania naprawcze, m.in. zwiększenie częstotliwości płukania filtrów z ich przechlorowaniem. Jednak dopiero wykorzystanie układu mobilnego ozonowania z wprowadzeniem wody wysoko ozonowanej przed filtracją i płukanie instalacji cyrkulacyjnej zbiorników pozwoliło na likwidację zagrożenia bakteriologicznego oraz utrzymanie zawartości chloru związanego na poziomie wymaganym przez przepisy, tj. poniżej 0,3 mg Cl2/dm.
EN
In the analyzed facility, I fail to meet the requirements for four pool water installations analyzing chlorine level. The bacteriological control tests disqualified the water in all circulation installations. The service staff take various corrective actions like an increased frequency of filter rinsing with their overhauling and other repair methods offered by the market. Only the use of a mobile ozonation system, introduction highly ozonized water before filtration and rinsing of the tank circulation system allows eliminating the bacteriological threat and maintaining the chlorine content at a level below 0,3 mg Cl2/dm.
Słowa kluczowe
PL
woda   basen   ozonowanie  
EN
water   pool   ozonation  
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
80--85
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., fot., tab.
Twórcy
 • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska w Gliwicach
Bibliografia
 • 1. Hermanowicz W., Fizyko-chemiczne badanie wody i ścieków, Wyd. 2, Arkady, Warszawa 1999.
 • 2. Kowal A.L., Świderska-Bróż M „ Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa-Wroclaw, 1996.
 • 3. Florentin A., Hautemaniere A „ Hartemann Ph., Health effects of disinfection by-products in chlorinated swimming pools, „International Journal of Hygiene and Environmental Health", 214, 2011.
 • 4. Hermanowicz W., Chemia sanitarna, Arkady, Warszawa 1984.
 • 5. Lee W., Wasterhoff P,. Formation of organie chloramines during water disinfection - chlorination versus chloramination, „Water Research" 43, 2009.
 • 6. Amy G.L., Chadik P.A, Chowdhury Z.K., Developing models for predicting trihalomethane formation potential and kinetics, „American Water Works Association” 7/79, 1987.
 • 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU 2015, poz. 1989).
 • 8. Hendrix A „ Genetics Company, Potencjał oksydacyjno-redukcyjny IRedox) - nowe narzędzie do oceny.
 • 9. Wyczarska-Kokot J., Mikrobiologiczne wskaźniki jakości wody w pływalniach, „Rynek Instalacyjny" nr 9/2010.
 • 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (DzU 2015, poz. 2016).
 • 11. Muszański R„ Wykorzystanie mobilnych systemów ozonowania wody do obniżenia chloru związanego w basenach kąpielowych, praca zbiorowa, Kuś K., Piechurski F. (red.), „Instalacje basenowe", Gliwice 2017.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-448a264c-156d-44d8-ba43-cadde9020554
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.