PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza wpływu równoczesnego oddziaływania pola magnetycznego i światła podczerwonego na właściwości reologiczne krwi w warunkach in vitro

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of the influence of simultaneous application of magnetic field and IR-light radiation on rheological properties of blood in vitro
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Własności reologiczne krwi warunkują przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Głównymi czynnikami wpływającymi na przepływ krwi w naczyniach krwionośnych są: lepkość krwi pełnej, lepkość osocza, odkształcalność erytrocytów i zdolność erytrocytów do agregacji. W niniejszej pracy badano wpływ metod wykorzystywanych w fizykoterapii takich jak światło podczerwone (855 nm) i pole magnetyczne (44,5 μT) niskich częstotliwości wykorzystywane w magnetostymulacji na własności reologiczne krwi w warunkach in vitro. Krew wykorzystywana do badań pobierana była od osób zdrowych zgłaszających się do Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Łącznie badaniom poddano 14 próbek krwi. Dla każdej próbki przeprowadzano pomiar wartości hematokrytu oraz dwukrotnie lepkości krwi pełnej i osocza (przed i po równoczesnej aplikacji pola magnetycznego i światła podczerwonego). Analiza uzyskanych wyników wskazuje na wpływ łącznego działania światła podczerwonego i pola magnetycznego na lepkość krwi i osocza oraz zdolność erytrocytów do deformacji i agregacji.
EN
Blood flow is determined by the properties of the circulatory system and by physico-chemical properties of blood: blood viscosity, plasma viscosity, red cells aggregability and deformability. The aim of this work was to analyze the influence of combined magnetic field and infrared light illumination on rheological properties of blood in in vitro conditions. Samples of blood were obtained from Regional Center of Blood and Blood Treatment in Poznań. The study was performed on blood samples coming from 14 donors. The measurement were taken twice for each sample: before and after simultaneous irradiation and magnetostimulation. The analysis shows the influence of IR light and magnetic field on rheological properties of blood.
Wydawca
Rocznik
Strony
261--266
Opis fizyczny
Bibliogr. 38 poz.
Twórcy
 • Pracownia Reologiczna Katedry Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
 • Katedra i Zakład Biofizyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 60-780 Poznań, ul. Grunwaldzka 6
Bibliografia
 • [1] F. Ahrari, A.S. Madani, Z.S. Ghafouri, J. Tunér: The efficacy of low-level laser therapy for the treatment of myogenous temporomandibular joint disorder, Lasers in Medical Science, vol. 29(2), 2017, s. 551−557.
 • [2] A.C.A. Alves, P. de Tarso, C. de Carvalh, M Parente, M. Xavier, L. Frigo, F. Aimbire, E.C. Pinto Leal Junior, R. Albertini: Low-level laser therapy in different stages of rheumatoid arthritis: a histological study, Lasers in Medical. Science, vol. 28, 2013, s. 529–536.
 • [3] M. Chochowska, M. Wytrążek, J. Marcinkowski, J. Huber: The Polish school approach of laser biostimulation in treatment of patients with cervical spine pain syndrome, s. 46−56, [w:] J. Biernacki,M. Majchrzycki (red.): Physiotherapy theory and practice, WSPiA, Poznań 2011.
 • [4] M. Choi, J.E. Kim, K.H. Cho, J.H. Lee: In vivo and in vitro analysis of low level light therapy: a useful therapeutic approach for sensitive skin, Lasers in Medical Science, vol. 28(6), 2013, s. 1573−1579.
 • [5] T.I. Karu, L.V. Pyatibrat, G.S. Kalendo: Donors of NO and pulsed radiation at λ=820 nm exert effects on cells attachment to extracellular matrices, Toxicology Letters, vol. 121, 2001, s. 57−61.
 • [6] G.A. Zalesskaya, V.S. Ulashchik: Molecular mechanisms of photochemotherapy (Review), Journal of Applied. Spectroscopy, vol. 76, 2009, s. 44−65.
 • [7] G.W. Dryden, I. Deaciuc, G. Arteel, C.J. McClain: Clinical implication of oxidative stress and antioxidant therapy, Current Gastroenterology Reports, vol. 7, 2005, s. 308−316.
 • [8] T.I. Karu: Primary and secondary mechanisms of action of visible to near-IR radiation on cell, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, vol. 49, 1999, s. 1–17.
 • [9] A. Sieroń: Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie, -medica press, Bielsko-Biała 2002.
 • [10] W. Kraszewski, P. Syrek: Magnetoterapia – zastosowanie pola magnetycznego w leczeniu oraz zagrożenia z nim związane, Prace Instytutu Elektrotechniki, vol. 248, 2010, s. 213−228.
 • [11] F. Jaroszyk, S. Jaroszyk: Magnetostymulacja i magnetoterapia w nowoczesnej fizjoterapii. Biofizyka a medycyna – Jubileusz 47-lecia pracy naukowej prof. Feliksa Jaroszyka, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2012, s. 7−10.
 • [12] J. Pasek, R. Mucha, A. Sieroń: Magnetostymulacja – nowoczesna forma terapii w medycynie i rehabilitacji, Fizjoterapia, vol. 14(4), 2006, s. 3−8.
 • [13] A. Sieroń: Magnetoterapia i magnetostymulacja – podstawy cz. II, Acta Bio-Optica et Infromation Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 4, 1998, s. 45−46.
 • [14] M.I. Weintraub, G.I. Wolfe, R.A. Barohn, S.P. Cole, G.J. Parry, G. Hayat, J.A. Cohen, J.C. Page, M.B. Bromberg, S.L. Schwartz: Static magnetic field therapy for symptomatic diabetic neuropathy: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, vol. 84, 2003, s. 736−746.
 • [15] M.B. Pecyna: Wolnozmienne pola magnetyczne w badaniach psychofizjologicznych, Wydawnictwo Akademickie “Żak”, Warszawa 2001.
 • [16] Viofor JPS system, User manual, Med&Life, 2005: www.medandlife.com/download/podrecznik_classic_EN.pdf
 • [17] Z. Kembowski: Reometria płynów nienewtonowskich, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1973.
 • [18] G. Schramm: Reologia – podstawy i zastosowania, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1998.
 • [19] B. Bębenek: Przepływy w układzie krwionośnym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999.
 • [20] J. Wasilewski, T. Kiliański: Biomechaniczna przyczyny miażdżycy, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.
 • [21] H. Chmiel: Determination of blood rheological parameters and clinical application, Advances in Cardiovascular Physics, vol. 3, 1979, s. 1−44.
 • [22] D. Lerche, H. Bäumler, W. Kucera, W. Meier, M. Paulitschke: Flow properties of blood and hemoreological methods of quantification, s. 189−214 [w:] W. Scütt, H. Klinkmann, I. Lamprecht, T. Wilson (red.): Physical Characterization of Biological cells. Basic research and clinic relevance, Verlag Gesundheit GmbH, Berlin 1991.
 • [23] D. Lerche, B. Koch, G. Vlastos: Flow behaviour of blood, Rheology, vol. 93, 1993, s. 105−112.
 • [24] B. Sandhagen: Assesment of blood rheology: Methodology and studies in healthy individuals, in patients with certain diseases and during liquid blood preservation, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 1988.
 • [25] O.K. Baskurt, M. R. Hardeman, M.W. Rampling, H.J. Meiselman: Handbook of Hemorheology and Hemodynamics, IOS Press Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington DC 2007.
 • [26] P. Kowal: Hemoreologia niedokrwiennego udaru mózgu. Studium właściwości fizykochemicznych krwi z uwzględnie-niem wpływu systemu HELP na zmiany parametrów hemoreologicznych, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 1993.
 • [27] P. Kowal, A. Marcinkowska-Gapińska: Analysis of physico – chemical properties of blood in chosen clinical states [w:] M. Dziubiński, K. Antosik (red.): Rheology – theory and application, Warszawa EKMA, vol. 2, 2011, s. 137–151.
 • [28] A. Marcinkowska-Gapińska, F. Jaroszyk, L. Kubisz: The influence of ac etylslicylic acid and acenocumarin on the complex viscosity of blood, Scientific Proceedings of Riga Technical University Ser. Transport and engineering, 2002, s. 159−162.
 • [29] A. Marcinkowska-Gapińska, P. Kowal: Influence of magnetostimulation therapy on rheological properties of blood in neurological patients, Electromagnetic Biology and Medicine, vol. 35(3), 2016, s. 260−264.
 • [30] A. Marcinkowska-Gapinska, P. Kowal: Effect of magnetostimulation on hemorheological properties in patients with backpain, s.133−143, [w:] K. Michalak, H. Nawrocka-Bogusz (red.): Current topics in quantum biology, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014.
 • [31] A. Marcinkowska-Gapińska, P. Kowal: Analysis of the effect of magnetostimulation on viscoelastic properties of blood in patients with lasting pain, Acta Physica Polonica A, vol. 125(4), 2014, s. 24−26.
 • [32] D. Quemada: A rheological model for studying the hematocrit dependence of red cell - red cell and red cell - and red cell - protein interactions in blood, Biorheology, vol. 18, 1981, s. 501−516.
 • [33] D. Quemada: Blood rheology and its implication in flow of blood, s. 1−127 [w:] C.M. Rodkiewicz (red.): Arteries and arterial blood flow, Springer Verlag, Vien-New York, 1983.
 • [34] A. Marcinkowska-Gapińska, J. Gapiński, W. Elikowski, F. Jaroszyk, L. Kubisz: Comparison of three rheological models of shear flow behavior studied on blood samples from post-infarction patients, Medical & Biological Engineering & Computing, vol. 45(9), 2007, s. 837−844.
 • [35] H. Nawrocka-Bogusz, A. Marcinkowska-Gapińska: The effect of pulsem IR-light on the rheological parameters of blood in vitro, Biorheology, vol. 51, 2014, s. 71−79.
 • [36] A. Marcinkowska-Gapińska, H. Nawrocka-Bogusz: Analiza wpływu światła podczerwonego na lepkość osocza, Aktualności Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej Kraków, 2016, s. 130−137.
 • [37] A. Marcinkowska-Gapińska, H. Nawrocka-Bogusz: Analysis of the magnetic field influence on the rheological properties of healthy persons blood, BioMed Research International, 2013, ID 490410.
 • [38] R. Tao, K. Huang: Reducing blood viscosity with magnetic fields, Physical Review E, vol. 84, 2011, ID 011905.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-44589243-36b7-4cf3-acbf-7f37c4899fbd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.