PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ procesu Fentona na skuteczność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych na węglach aktywnych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Influeance of theFenton process on the efficiency of pollutants removal from industrial wastewater on activated carbons
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było określenie wpływu procesu Fentona na oczyszczanie ścieków koksowniczych z wykorzystaniem węgli aktywnych. Badania prowadzono na trzech węglach aktywnych, o symbolach: ROW 08 Supra, WG-12 i Picabiol. Sorpcję prowadzono w warunkach statycznych przy 24-godzinnym kontakcie ścieków z węglem aktywnym. Jako utleniacz zastosowano odczynnik Fentona wykorzystywany w metodach pogłębionego utleniania (AOP). W tym przypadku rozkład związków organicznych zachodzi na skutek działania powstających w środowisku reakcji rodników hydroksylowych. Wyniki usunięcia ogólnego węgla organicznego (OWO) przedstawiono w postaci izoterm adsorpcji i opisano równaniem Freundlicha. Ponadto, otrzymane wyniki badań wykazały, że węgiel aktywny może być stosowany do usunięcia OWO ze ścieków koksowniczych. Najlepsze wyniki redukcji OWO (91%) uzyskano na węglu WG-12 przy dawce 10 g/dm3.
EN
The aim of this research was to determine the effect on the Fenton process for treatment of coke wastewaters using activated carbons. Three types of activated carbons: WG-12, ROW 08 Supra and Picabiol were used in the experiment. The sorption process was carried out in static conditions at contact time of the wastewater and activated carbon of 24 h. Fenton’s agent used in the advanced oxidation processes (AOP) was applied as oxidants. In such case the decomposition of organic compounds takes place due to the effect of hydroxyl radicals formed in the reaction environment. Results of removing of TOC were estimated on the base of adsorption isotherms and then interpreted on the base of Freundlich equations. Moreover, the results obtained showed that GAC can be used in the removal of TOC from coke wastewater. The higher reduction of TOC (91%) was obtained for carbon WG-12 with adsorbent dose of 10 g/dm3.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
46--50
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Środowiska
 • Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Środowiska
autor
 • Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Środowiska
Bibliografia
 • [1]Sobolewski A. [red.], Ściążko M. [red.]: Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla branży koksowniczej, Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 2006.
 • [2]Bartkiewicz B.: Ścieki przemysłowe, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1992.
 • [3]Hereźniak W., Jarno M., Warzecha A., Ścieżko M., Sobolewski A., Ozga-Blaschke U.: Rynek koksu i węgla koksowego na świecie. Karbo 2009, w'ydanie specjalne, s. 7-19.
 • [4]Imhoff K. K.: Taschenbuch der Stadtentwässerung, RoIdenourg Verlag, München-Wien 1993
 • [5]Rüffer H., Rosenwinkel K. H.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych, Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1998.
 • [6]Okoniewska E.: Sorpcja chromu(VI) w obecności kwasu benzoesowego na wybranych węglach aktywnych. „Inżynieria i Ochrona Środowiska” 2013, 16, 3, 341-351-
 • [7]Polaert I., Wilhelm A. M., Delmas H.: Phenol wastewater treatment by a two- step adsorption-oxidation process on activated carbon, „Chemical Engineering Science” 2002, 57,1585-1590.
 • [8]V'azquez I., Rodr'iguez-Iglesias J., Maran'o'n E., Castrillo'n L., A'lvarez M.: Removal of residual phenols from coke wastewater by adsorption, „Journal of Hazardous Materials" 147, 2007, 395-400.
 • [9]Świderska-Dąbrowska R., Piaskowski K.: Wpływ charakteru zanieczyszczeń organicznych na efektywność ich utleniania w procesie Fentona, „Rocznik Ochrony Środowiska” 2013,15,1126-1142.
 • [10]Jelonek P., Neczaj E.: The use of Advanced Oxidation Processes (AOP) for the treatment of landfill leachate. „Inżynieria i Ochrona Środowiska” 2012, 15, 2, 203-217.
 • [11]Świderska-Dąbrowska R., Piaskowski K.: Zastosowanie procesu Fentona i se-kwencyjnych reaktorów porcjowych do oczyszczania ścieków z produkcji okien drewnianych, „Rocznik Ochrony Środowiska” 2010,12, 503-523.
 • [12]Barbusiński K.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych metodami katalicznymi z wykorzystaniem nadtlenku wodoru, „Chemik” 2/2001. ss. 31-33.
 • [13]Zawieja I., Wolski P.: Effect of Thermal Disintegration of Excess Sludge on the Effectiveness of Hydrolysis Process in Anaerobic Stabilization, „Archives of Environmental Protection” vol. 38 nr 1, 2012, p. 103-114.
 • [14]Wolski P., Zawieja I.: Effect of Ultrasound Field on Dewatering of Sewage Sludge, „Archives of Environmental Protection” vol. 38 nr 2, 2012, p. 25-31.
 • [15]Świderska R., Czerwińska M., Kutz R.: Utlenianie zanieczyszczeń organicznych za pomocą odczynnika Fentona. VII Konferencja Naukowa pt. Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska, 22,1-12, Koszalin 2005.
 • [16]Dąbek L., Ozimina E., Picheta-Oleś A.: Wykorzystanie węgla aktywnego i nadtlenku wodoru w oczyszczaniu ścieków przemysłowych. „Inżynieria i Ochrona Środowiska” 2011,14, 2,181-189.
 • [17]Neczaj E., Madela M., Krzemińska D., Worwąg M., Kamizela T.: Treatment of fibreboard wastewater by combined ultrasound, membrane bioreactor and activated carbon process. Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology. Volume of Abstracts. 8-10 September 2011, Rhodes, Greece , 161.
 • [18]Madela M., Dębowski Z.: Sorpcja fenolu ze ścieków koksowniczych na granulo-wanych węglach aktywnych. W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i prze-myśle. V Konferencja Naukowo-Techniczna Częstochowa-Białowieża 2006, 145-151-
 • [19]Dąbek L., Ozimina E., Picheta-Oleś A.: Sorpcyjno-katalityczna rola węgla ak-tywnego w procesie usuwania fioletu krystalicznego z roztworu wodnego w obecności nadtlenku wodoru, Proceedings of ECOpole, Opole 2010, 4, 2, 335-342.
 • [20]Dąbek L., Ozimina E.: Utlenianie zanieczyszczeń organicznych zaadsorbowanych na węglach aktywnych. „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” 2009, 41,427-436
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-444de171-6eb9-4ec4-8d53-1bfb1c382684
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.