PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Logistyczne podejście systemowe w modelowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem hutniczym

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Logistic system approach to the management and modelling of the metallurgical enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W warunkach konkurencji rynkowej nadrzędnym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego jest zorientowanie działań na klienta. W krajach rozwiniętych przemysłowo dla rozwiązania tych problemów powszechnie stosowanym narzędziem jest logistyka. Elementami systemu sektora hutniczego są urządzenia produkcyjne, transportowe, magazyny międzyoperacyjne i wyrobów gotowych. Logistyczne podejście wymaga m.in. minimalizowania czasu przejścia materiałów przez system, minimalizowania zapasów do produkcji. Struktura systemu powinna uwzględniać cztery podstawowe podsystemy: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji wyrobów oraz podsystem powtórnego zagospodarowania odpadów. Budowane modele powinny być podstawą do sformułowania logistycznego systemu, uwzględniającego zarówno aspekty technologiczne, jak i ekonomiczne funkcjonowania badanego sektora hutniczego. Ponadto w artykule przedstawiono systemowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem hutniczym oraz dokonano identyfikacji kluczowych czynników wymuszających rozwój technologiczny.
EN
In a competitive market the overriding objective of the company is production-oriented activities for the client. In industrially developed countries to address these problems commonly used tool is the logistics. Elements of the system are the steel sector production equipment, transport, storage intermediate and finished products. Logistic approach requires, inter alia, materials to minimize the transit time through the system to minimize the production of stocks. The structure of the system should take into account four main subsystems: supply, production, distribution of products and recycling of waste management subsystem. Built model should be the basis for the formulation of logistics system, taking into account both the technological aspects, as and economic functioning of the tested steel sector. In addition, the article presents a systematic approach to the management of the steel and the identification of key factors forcing technological development.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
4630--4637
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania, ul. Gramatyka 10
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania, ul. Gramatyka 10
Bibliografia
  • 1. Kalmat Z., Logistyka w hutnictwie, Hutnik-Wiadomości hutnicze, 2002, nr 11, s. 442-446.
  • 2. Karkula M., Modelowanie i symulacja procesów logistycznych, Rozprawy Monografie, Kraków 2013.
  • 3. Kubiński W., Kubińska - Kaleta E., Niekurzak M., Wpływ planowania produkcji na zużycie narzędzi w walcowni taśm stalowych na gorąco, Aspekty inżynierii produkcji (pod redakcją Piotra Łebkowskiego), Wydawnictwa AGH, Kraków 2010, s. 237-250.
  • 4. Michlowicz E., Modelowanie logistycznego systemu w walcowni blach karoseryjnych, Problemy Maszyn Roboczych, 2000, z. 15, s. 5-14.
  • 5. Niekurzak M., Zastosowanie metod symulacji do skrócenia cyklu walcowania taśm stalowych z wykorzystaniem modelu zużycia walców, Praca doktorska, AGH, Kraków 2012.
  • 6. Talar J., Komputerowy model wspomagania operacyjnych decyzji technologicznych w walcowni zimnej, Praca doktorska AGH, Kraków 2003.
  • 7. Wojtynek L., Podejście systemowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem hutniczym, Hutnik – Wiadomości hutnicze, 2013, nr 12, s. 847-849.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-442cbeb4-64c6-4354-bbcd-617946fe1d86
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.