PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Muzea Madrytu – gra światła i cienia

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Museums of Madrid – play of light and shade
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
W ostatnich kilkudziesięciu latach możemy zaobserwować wzrost roli obiektów i zespołów o funkcjach związanych z kulturą i przejmowaniu przez nią symbolicznych znaczeń, które dotychczas w europejskiej przestrzeni miejskiej pełniły jedynie budowle związane z władzą i religią. W wyniku przemian cywilizacyjnych i procesów globalizacji, w centralnych dzielnicach metropolii europejskich pozostało wiele wartościowych artystycznie obiektów. Z różnych przyczyn nie mogą one dłużej pełnić swych pierwotnych funkcji. Niektóre z nich są wykorzystywane przez rosnące w siłę i znaczenie instytucje związane z kulturą, a projekty adaptacji stają się ważnymi dla rozwoju architektury i sztuki, a zarazem praktyki konserwatorskiej. Współczesna adaptacja zabytkowych budowli do nowych funkcji nie jest procesem łatwym. Najważniejszymi z punktu widzenia konieczności zachowania autentycznej struktury architektonicznej, a także rozróżnienia jej od części współczesnych, wydaje się być zagadnienie formy przebudowywanego obiektu. Jest ono ściśle związane zarówno z aspektami architektoniczno-konserwatorskimi, jak i twórczą postawą współczesnego architekta-artysty, zgodnie z maksymą: Conservatio est continua creatio. Szczególne miejsce w historii architektury ostatnich kilku dekad zajmują muzea – także powstałe w wyniku adaptacji zastanych budowli. Artykuł przedstawia kilka realizacji powstałych w początkach XXI wieku w Madrycie.
EN
During the last decades we could observe a growing role of objects and complexes serving functions related to culture that also takes over symbolic meanings which, previously in the European urban space, were fulfilled solely by edifices associated with authority and religion. As a result of civilisation transformations and globalisation processes, many objects of artistic value have remained in central districts of European metropolises. For various reasons they can no longer serve their previous functions. Some are used by culture-related institutions growing in power and significance, and adaptation projects become important for the development of art and architecture, as well as conservation practice. Contemporary adaptation of historic buildings for new functions is not an easy process. The most important, taking into account the need to preserve the authentic architectonic structure and to distinguish it from modern sections, seems to be the issue of form of the adapted objects. It is closely connected to both architectonic-conservation aspects and the creative attitude of the modern-day architect-artist, according to the maxim: Conservatio est continua creatio. A particular place in the history of architecture of the last several decades has been held by museums – also those created as a result of adaptations of existing buildings. The article presents several realisations created at the beginning of the 21st century in Madrid.
Rocznik
Tom
Strony
15--29
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., il.
Twórcy
 • Instytut Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
Bibliografia
 • [1] Basista A. Architektura i wartości. Universitas, Kraków, 2009.
 • [2] Bayandin A., Bittkow S. (eds.) 1000x European Architecture. Verlaghaus Braun, Salenstein, 2007.
 • [3] Bohigas O. El Museu d‘Art Contemporani de Barcelona. La Municipal de Barcelona, March 1993.
 • [4] Broto E. Today’s Culture Facilities. Links Intl., Barcelona, 2006.
 • [5] Fernandez-Galiano L. (ed.) España 2006. Arquitectura Viva Monografi as 2006;117/118.
 • [6] Fernandez-Galiano L. (ed.) Herzog & de Meuron 2005–2013. Arquitectura Viva Monografi as 2012; 157/158.
 • [7] Frampton K. Modern Architecture. A critical history. Oxford University Press, Oxford, 1980.
 • [8] Futugawa Y. (ed.) Jean Nouvel. GA DOCUMENT no. 111, March 2010, Tokyo.
 • [9] Ghirardo D. Architektura po modernizmie. Wyd. VIA, Wrocław – Toruń, 1999.
 • [10] Gyurkovich M. Współczesne muzeum w strukturze miasta. Wyd. PK, Kraków, 2007.
 • [11] Gyurkovich M. Hybrydowe przestrzenie kultury we współczesnym mieście europejskim. Wyd. PK, Kraków, 2013.
 • [12] Gyurkovich M. Cultural projects as a part of the heritage protection strategies – selected case studies. Technical Transactions, Series A, no.6-A/1/2015 (year 112).
 • [13] Gyurkovich M. Adaptacje zabytkowych struktur dla nowych potrzeb – część 1 – wybrane przykłady z Madrytu. Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation 2017;50.
 • [14] Haduch B., Haduch M. architectourism 01 – Hiszpania. ZOCO, Kraków, 2012.
 • [15] Henderson J. Museum – architecture. Rockport Publishers, Gloucester, 1998.
 • [16] Jodidio P. Architecture in Spain, Taschen, Köln, 2007.
 • [17] Kadłuczka A. Conservatio est continua creatio – or the doctrine of heritage protection as a component of existential space. Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation 2015;43.
 • [18] Norberg-Schultz C. Genius Loci – Towards a Phenomenology of Architecture. Rizzoli, New York, 2000.
 • [19] Nikolić M. City of Museums: Museum Cluster as a Manifesto of the Paradigm Shift. In: IFoU 6 – TOURBANISM – the 6th Conference of the International Forum of Urbanism – Barcelona, 25–27 January 2012. IFoU-UPC, Barcelona, 2012.
 • [20] Nyka L., Szczepański J. (eds.) Kultura dla rewitalizacji > Rewitalizacja dla kultury. CSW ŁAŹNIA, Gdańsk, 2010.
 • [21] Pabich M. O kształtowaniu muzeum sztuki, Przestrzeń piękniejsza od przedmiotu. IAiU PŁ, Łódź, 2004.
 • [22] Poveda P., Marquez Cecilia F. (eds.) Herzog & de Meuron 2005–2010 – programme, monument, landscape. El Croquis 2013;152/153.
 • [23] Węcławowicz-Gyurkovich E. Architektura najnowsza w historycznym środowisku miast europejskich. Wyd. PK, Kraków, 2013.
 • [24] Żuk P. Rola oświetlenia naturalnego w kształtowaniu formy architektonicznej współczesnych muzeów (mps.). Praca doktorska pod kierunkiem prof. P. Buraka- Gajewskiego, IPA WA PK, Kraków 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-40953bf8-5859-4e94-a921-5e6c665f4f1a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.