PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Eliminacja związków biogennych ze ścieków w złożu roślinno-gruntowym typu VSB

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Elimination of biogenic compounds from sewage in the plant-ground bed of the VSB type
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł zawiera wyniki badań z lat 1998-2002 nad eliminacją związków biogennych ze ścieków w złożu roślinno-gruntowym typu VSB obsadzonym wierzbą wiciową(Salix viminalis). Badania wykonano na obiekcie przeznaczonym do całorocznego oczyszczania ścieków bytowych odpływających z plebani kościoła rzymskokatolickiego w Moszczenicy (pow. gorlicki). Zebrane wyniki analiz zawartości azotu ogólnego, amonowego, azotynowego i azotanowego oraz fosforanów w dopływie i odpływie ze złoża opracowano statystycznie oddzielnie dla sezonu wegetacyjnego i pozawegetacyjnego. Stwierdzono, że stężenia oznaczanych form azotu i fosforu w odpływie ze złoża były w obu wydzielonych sezonach zbliżone do siebie, a występujące różnice w świetle wykonanych obliczeń statystycznych nieistotne. W ściekach oczyszczonych niezależnie od sezonu dominującą formą azotu był azot amonowy, co wskazuje na słabe tempo procesów nitryfikacyjnych zachodzących w złożu. Oceniając eliminacje związków biogennych przez pryzmat jej procentowej redukcji, należy uznać ją za zadowalającą. Kształtowała się ona w przypadku azotu ogólnego średnio na poziomie 48,9 % w sezonie wegetacyjnym i 40,7 % w sezonie pozawegetacyjnym, azotu amonowego - odpowiednio: 47,6 % i 42,2 % oraz fosforanów - 43,7 Cr i 43,1 %.
EN
The paper contains results of imestigations carried out in the years 1998-2002 on elimination of biogenic compounds from sewage in the plant-ground bed of the VSB type, planted by basket willow (Salw viminalis). The imestigations were carried out on the object assigned for yearly treatment of domestic waste outflow-ing from a presbytery of the roman-catholic church located in Moszczenica (administrative dislrict of Gorlice). The presbytery is occupied for good by three inhabitants. Collected results of analysis of total, ammonium, nitrate and nitrite nitrogen as well as phosphates contents in inflow and outflow from the bed were analysed statistically for the growing and extra growing seasons separately. It was stated that concentrations of determined forms of nitrogen and phosphorus in outflow from the bed were similar in both seasons, and occurred differences were statistically insignificant. In treated waste irrespective of the season ammonium nitrogen was the prevailing form of nitrogen. It shows low rate of nitryfying processes taking place in the bed. Assessing the climination of biogenic compounds taking into account their percentage reduction it can be recognized as satisfactory. It amounted on an average: 48,9 % for total nitrogen during the growing season and 40,7 % during the extra growing season, 47,6 % and 42,2 % for ammonium nitrogen during the growing and extra growing seasons respectively, while for phosphates average values were 43,7 % and 43,1 % for both seasons respectively.
Rocznik
Strony
67--75
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz., tab.
Twórcy
autor
  • Katedra Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód, Akademia Rolnicza w Krakowie
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-40590305-05a6-462b-a5f1-7d1209e21b7b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.