PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Studium przypadku zmiany w systemie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury kolejowej

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Case study of a change in railway infrastructure safety management system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W 2015 roku zmianie uległa instrukcja o utrzymaniu nawierzchni kolejowej głównego zarządcy infrastruktury kolejowej w Polsce. Zdecydowano się znieść obowiązek stosowania niektórych kodeksów postępowania, np. maksymalnego czasu eksploatacji podkładów kolejowych czy maksymalnego zużycia szyn, pozostawiając ocenę możliwości dalszego użytkowania toru do decyzji kompetentnego diagnosty. Zmiana ta, choć prawdopodobnie motywowana ekonomicznie, zasadniczo wpływa na skuteczność procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem krajowego zarządcy infrastruktury i ma tym samym wpływ na stan bezpieczeństwa polskiej części systemu kolejowego Unii Europejskiej. Zagadnienie szczegółowości procedur systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz problemy związane z ich wdrażaniem w działających organizacjach, m.in. przedsiębiorstwach kolejowych, są szczegółowo dyskutowane w literaturze przedmiotu. W pracy podjęto próbę określenia konsekwencji opisanej zmiany wskazując, że przy spełnieniu pewnych warunków może ona przynieść pozytywne skutki dla stanu bezpieczeństwa.
EN
In 2015 there was a change in an internal regulation on track maintenance of the main railway infrastructure manager (IM) in Poland. It was decided to make some of the codes of practices non-mandatory, incl. e.g. maximal operating time of railway sleepers and maximum wear of rails, leaving the assessment of the possibility of further use of the track to the decision made by a competent diagnostician. This change, although most probably economically motivated, has a major impact on the effectiveness of the IM safety management system procedures and therefore also on the safety level of the Polish part of the European Union railway system. The issue of proceduralization of safety management systems and problems with their implementation in the operating organisations, including railway companies, are discussed in detail in the literature. The study attempts to determine the consequences of this change, indicating that under certain conditions it can have a positive impact on the safety level.
Rocznik
Tom
Strony
251--257
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
 • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
 • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
Bibliografia
 • 1. Almklov P.G., Rosness R., Stoerkersen K.: When safety science meets the practicioners: Does safety science contribute to marginalization of practical knowledge?, Safety Science, nr 67, s. 25-36, 2014.
 • 2. Bałuch H.: Zagrożenia w nawierzchni kolejowej - badania i przeciwdziałanie, Problemy Kolejnictwa, nr 158, s. 89-110, 2013.
 • 3. Braten S.: Modellmakt og altersentriske spedbarn, Sigma, Bergen, 2000.
 • 4. Chruzik K.: Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Wyd. Instytutu Technologii i Eksploatacji PIB w Radomiu, Radom, 2014.
 • 5. Dekker S.W.A., Nyce J.M.: There is safety in power, or power in safety, Safety Science, nr 67, s. 44-49, 2014.
 • 6. Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei).
 • 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (Tekst mający znaczenie dla EOG).
 • 8. Hale A.R., Heming B.H.J., Carthey J., Kirwan B.: Modelling of Safety Management Systems, Safety Science, tom 26, nr 1-2, s. 121-140, 1997.
 • 9. Hohnen P., Hasle P.: Making work environment auditable - A ‘critical case’ study of certified occupational health and safety management systems in Denmark, Safety Science, nr 49, s. 1022-1029, 2011.
 • 10. International Nuclear Safety Advisory Group: Summary Report on the Post-Accident Review Meeting on the Chernobyl Accident, Report No. 75-INSAG-1, Safety Series, 1986.
 • 11. Jeffcott S., Pidgeon N., Weyman A., Walls J.: Risk, Trust and Safety Culture in U.K. Train Operating Companies, Risk Analysis, tom 26, nr 5, s. 1105-1121, 2006.
 • 12. Mańka A.: Analiza ryzyka w transporcie szynowym - metoda FMEA i dobre praktyki jej stosowania, Logistyka, nr 6, CD, s. 7058-7067, 2014.
 • 13. Pate-Cornell M.E.: Learning from the Piper Alpha Accident: A Postmortem Analysis of Technical and Organizational Factors, Risk Analysis, tom 13, nr 2, s. 215-232, 1993.
 • 14. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymywania nawierzchni na liniach kolejowych, Warszawa, 2005.
 • 15. Power M.: The Audit Society: Rituals of Verification, Oxford University Press, Oxford, 1997.
 • 16. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009.
 • 17. Sitarz M., Chruzik K.: Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Cz. 2, Wymagania w zakresie bezpieczeństwa stawiane przewoźnikom kolejowym i zarządcom infrastruktury, TTS Technika Transportu Szynowego, nr 4, s. 32-37, 2010.
 • 18. Smoczyński P., Kadziński A.: Introduction to the risk management in the maintenance of railway tracks, Journal of Mechanical and Transport Engineering, nr 68(4), s. 65-80, 2016.
 • 19. Urząd Transportu Kolejowego, Protokoły kontroli zarządcy infrastruktury kolejowej, Poznań, 2016 (niepublikowane).
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-40485b35-1601-4c8a-b8e2-262cde5cc4eb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.